3
Ɓiigen kaam mɔɔtn se utu Ꞌtɛɗn ɔɔn̰ɔ
Daala Ꞌjeele! Ɓiigen kaam mɔɔtn se, jeege kiŋgɗe utu aɗen tɛɗn ɔɔn̰ɔ. Taa ɓiigen kaam mɔɔtn se, jeege Ꞌtɛɗn jee nakɔɔn̰ge, Ꞌje gurs, Ꞌtɛɗn jee koonge ɔɔ Ꞌmagal roɗe. Naaɗe Ꞌnaajn̰ *Raa ɔɔ Ꞌtookŋ taar kɛn̰ɗege ute bubɗege eyo. Jee se, bɛɛ kɛn kꞋtɛɗɗen se kic ɓo naaɗe jeele eyo. Nakŋ kɛn jee Raage aalin̰ maak ki se, naaɗe uum aalin̰ naaŋ ki; naaɗe se kɛn Ꞌtɛɗn *kusin̰a jeege tu kic ɓo ɔlɗen ɗim eyo, ɛɛj do jeege tu eyo, Ꞌtɛɗn jee kɔɔɗn jeege, naaɗe ɔŋ bɔɔb ɔk roɗe eyo, tɛɗn kusin̰ jeege tu kic ɓo maakɗe raap sakan̰, ɔɔ nakŋ bɛɛ tap ɓo, naaɗe je eyo; naaɗe je kuɗn gɔɔ jeege, Ꞌtɛɗn jee maak‑taarge, naaɗe magal roɗe aak eyo ɔɔ nakŋ daa roɗe ɓo je se, naaɗe jen̰ cir Raa. Ɗeere, naaɗe se, kɛn aakɗe num Ꞌɗeekŋ ɔɔ jee se, jee ɔk taar Raa ɔɔn̰ɔ, num naaɗe se, tɔɔgŋ Raa tap ɓo, naaɗe ɔɔɗ undin̰ naata. Anum jee se, naai ɔɔɗ doi roɗe ki dɔkɔ. Maakɗe ki se, jee mɛtin̰ge lee goon̰ ɓaa ɓee mɛndge tun ɔk tɔɔgɔ ɗoobm Raa ki eyo ɔɔ aasin̰ do roɗe ki eyo, ɔɔ mɛndgen se ɔk maakje do nakge tun jig eyo kɛn ɔlɗen maakŋ kusin̰ ki. Jee se lee dɛrlɗe taa aɗen kɔkŋ kaam jiɗe. Mɛndgen se je ɓo Ꞌdooy jeele taar mɛt ki, naɓo naaɗe ɔŋ booy ɔkin̰ eyo. Aan gɔɔ Janez ute Jambrez* baate tookŋ taar *Musa se, jee se kic ɓo baate tookŋ taar mɛt ki. Naaɗe se jee tɔɔj eyo ɔɔ kaal maakŋ kɛn naaɗe ɔɔ aal do Isa ki se kic ɓo, cɛrɛ sum. Anum naabɗe se Ꞌkɔŋ ɓaa dɔk eyo, taa jeege utu aɗen jeel paac, naaɗe se jee tɔɔj eyo aan gɔɔ Janez ute Jambrez se.
Pɔl dɛj Timote
(2Kɔr 6.3‑10; 2Pr 1.19‑21; NJKN 20.28‑31)
10 Naai Timote se uunga bɔlɔtuma maakŋ dooy kɛn maam lee dooyo jeege se, kiŋguma, nakgen kɛn maam mꞋsaap do ki gɛn tɛɗa, kaal maakum do Isa ki, maakum kɛn deere, maak‑je kɛn maam mꞋɔk do jeege tu, kaay kaamum se, 11 dubar kɛn jeege lee dabaruma ɔɔ dubar kɛn maam mala mꞋlee dabara. Naai Ꞌjeele nakŋ kɛn jeege tɛɗumo dom ki maakŋ gɛgɛr kɛn Antiɔsn kɛn taa naaŋ Pizidi ki, ute kɛngen maakŋ gɛgɛrge tun Ikɔniɔm ute kɛn Listir ki se, ɗeere, gɔtn se jeege dabarumga dɛn aak eyo. Gaŋ Mɛljege ɔɔɗumoga doma maakŋ nakge tun se paac. 12 Anum Ꞌbooyo! Jee paacn̰ kɛn je kɔkŋ ɗoobm Isa *al‑Masi ɔɔn̰ se, naaɗe se jeege utu aɗen lee dabara. 13 Anum jee *kusin̰ge ute jee kɔrɗge se lɛ, utu Ꞌtɛɗn kusin̰ Ꞌɓaa ute naanɗe. Naaɗe utu Ꞌdɛrl jeege ɔɔ naaɗe kic jeege utu aɗen dɛrl naaɗe kici.
14 Num naai Timote taar kɛn jeege dooyio jaay naai Ꞌtooko ɔɔ aal maaki do ki se, ɔkin̰ tɔɔgɔ. Taa jeegen dooyio taar se jaay naai Ꞌtook do ki se lɛ, naai kic Ꞌjeelɗe. 15 Ɗeere, gɔtn naai iin̰ baatiki tap ɓo, naai Ꞌjeel taargen salal kɛn kꞋraaŋin̰oga raaŋ maakŋ Kitap ki ɔɔ taargen se ɓo ɔk tɔɔgɔ kɛn ai tɛɗi naai Ꞌjeel taara kɛn ai kaaja ute kaal maaki kɛn naai aal do Isa al‑Masi ki se. 16 ꞋBooyo: Kitapm Raa se kɛse Raa mala ɓo kɛn ɔl jeege raaŋin̰o. Taar se jiga aak eyo gɛn dooy jeege, ɔɔ taargen kɛn kꞋlee dooy jeege mɛt ki ey se lɛ, naan̰ taaɗ took mɛtin̰ tooɗ tal. Ɔɔ Kitapm Raa se ɔnd jeege do ɗoob ki ɔɔ taa jeege Ꞌtɛɗn nakŋ ute ɗoobin̰a naan Raa ki. 17 Bin jaay ɓo, debm tɛɗn naabm Raa se Ꞌtɛɗn debm mɛc, Ꞌkɔŋ ɗaapm ron̰a ɔɔ tɛɗn naabgen jiga jiga.
* 3:8 Do dɔkin̰ se, Janez ute Jambrez se jee kɛn lee ooj roɗe gɛn dɛrl jeege taa naaŋ Masar ki.