4
ꞋTaaɗ Taar *Raa jeege tu
ꞋBooy mꞋai taaɗa: naan Raa ki ɔɔ naan Isa *al‑Masi kɛn aɗe ɓaa kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tun zɛɛrɛ ɔɔ do jeege tun ooyga kooy se, ɔɔ naan̰ kɛn aɗe ɓaa aan gɔɔ gaarge, mꞋɔɔ: Ꞌwɔɔk Taar Raa jeege tu kɛn maakŋ gɔt kɛn jiga ey lɛ ɔɔn̰ kic ɓo, aay kaami. Kɛn naai Ꞌdooyɗe dooy se, daayum uɗɗen bia, uunɗe kaamɗe, Ꞌdɛjɗe ɔɔ Ꞌmooyɗe. Taa kaaɗin̰ utu Ꞌkaan se, taar mɛt ki se, jeege je an̰ booy ey sum, num naaɗe je ɓo Ꞌtɛɗn nakŋ kɛn maakɗe jea. Taa naan̰ se ɓo naaɗe Ꞌlee ɓaa gɔtn jee dooyge tun dɛn kɛn aɗen taaɗn taar kɛn aɗen kɛɗn maak‑raapo. Taargen mɛt ki se, naaɗe Ꞌje an̰ booy eyo. Naɓo naaɗe je ɓo Ꞌbooy taargen rɛn̰ rɛn̰ se. Anum naai se, do nakge tu paac se, naai iŋg do mɛtɛki ki. Kɛn dubar aanga doi ki kic ɓo, aay kaami sɛrkin̰a, aan gɔɔ debm kɛn lee wɔɔk Labar Jigan gɛn Isa al‑Masi. Ɔɔ naabi se, Ꞌtɛɗn naŋin̰ ute ɗoobin̰a.
Anum maam Pɔl se lɛ, aan gɔɔ jꞋɔk kꞋtɔɔlumga *sɛrkɛ Raa ki. Ɔɔ ɓii kooyum lɛ ɔɔpga gɔɔrɔ. Maam se mꞋtɛɗoga tɛɗ bɔɔr jɛt. Ɔɔ maam mꞋaan̰ mꞋaanga ute ɗoobin̰a gɔtn kaan ki ɔɔ mꞋbɔɔbga jiga ɗoobm al‑Masi. Ɓɔrse se, nakŋ kaal aacn̰ ute ɗoobin̰* kɛn Raa amsin̰ kɛɗ se te booyum maakŋ raa ki. Kɛse Mɛljegen debm daan kɛn utu kɔjn̰ bɔɔrɔ do jeege tu se ɓo amsin̰ kɛɗn ɓii kɛn se. Ɔɔ naan̰ am kɛɗn maam ki kalum ki sum eyo, num naan̰ utu Ꞌkɛɗn jeege tun paacn̰ jen̰a ɔɔ utu iŋg aak kaamin̰ ɓii kɛn naan̰ utu aɗe ɓaa se.
Pɔl ɛɗ labarin̰ Timote ki ɔɔ dɛjin̰a
Bin se, aay kaami Ꞌɓaaɗo ɔŋum kɛskɛ. 10 Taa Demas lɛ rɛsumga, iin̰ ɓaaga gɛgɛr kɛn Tɛsalonik ki taa naan̰ uunga nakŋ *dunia ɓo ciri. Kresen se, jꞋɔlin̰ ɓaaga taa naaŋ Galat ki ɔɔ Tit kic ɓo jꞋɔlin̰ ɓaaga taa naaŋ Dalmati ki. 11 Ɔɔp Luk kalin̰ ki sum ɓo te maama. Kɛn naai Ꞌɓaaɗo ɓaa num, Mark se Ꞌɓaamsin̰o, taa naan̰ se utu am noogŋ maakŋ naab ki. 12 Tisik se, maam mꞋɔlin̰ ɓaaga maakŋ gɛgɛr kɛn Ɛpɛz ki. 13 Kɛn Ꞌɓaakiro ɓaa se, uunumo kal kuulum magal se kɛn maam mꞋɔn̰in̰o maakŋ gɛgɛr Troas ki gɔtn Karpos ki se. Ɔɔ Ꞌtɔs Ꞌɓaamo ute kitapge ɔɔ kɛn maam jen̰ tap tap se kɛngen kꞋteelɗenga teel se.
14 Kɔɗ‑kɔrɗn‑tɔɔl kɛn ron̰ Alekzandɛr se, tɛɗumoga *kusin̰ aak eyo. Nakŋ naan̰ tɛɗ se, Mɛljege utu an̰sin̰ tɛrl don̰ ki. 15 Naai kic ɔnd kɔnd te gaabm se, taa do taar kɛn naaje kꞋdooy jeege se, naan̰ took do ki eyo paac paac.
16 Kaaɗ kɛn deet deetn gɔtn kɔjn̰ bɔɔr ki jaay, maam mꞋtaaɗ taargen am naakŋ kɔɔɗn dom se, nam tap ɓo ɓaa te mɛtum ki eyo. Jeege paac rɛsumo. Taa nakŋ naaɗe tɛɗ se, ɔn̰ Raa ɔn̰te kɔkɗesin̰ ɔɔn̰ɔ. 17 Naɓo Mɛljege mala se utu te maama ɔɔ naan̰ ɛɗumga tɔɔgɔ bin ɓo maam mꞋtaaɗga taarin̰ jeege tu ute maraadin̰a ɔɔ taar Raa se, jeegen kɛn Yaudge ey se kic ɓo paac booyga. Ɔɔ Mɛljege se lɛ, aajumga taar tupiy ki. 18 Mɛljege se, maakŋ gɔt kɛn ɔɔn̰ɔ paac se utu am kɔɔɗn doma ɔɔ am kaaja taa ansum ɓaa maakŋ gaarin̰ kɛn maakŋ raa ki. Ɔn̰ daayum daayum Mɛljege se, jeege an̰ *nooko. *Amin!
Pɔl naŋ taarin̰a ɔɔ raaŋ ɔl tɔɔsin̰ kaam mɔɔtn
19 ꞋTɛɗ tɔɔsɛ Priska ute Akilas ki ɔɔ Ꞌtɛɗ tɔɔsɛ jeege tun maakŋ ɓee Onezipor ki kici. 20 Erast se ɔɔpoga maakŋ gɛgɛr kɛn Kɔrint ki ɔɔ Tropim lɛ, maam mꞋɔn̰in̰oga maakŋ gɛgɛr kɛn Milɛ ki, taa naan̰ kɔɔn̰ɔ. 21 Kɔr kaaɗn kuulu Ꞌkaan se, Ꞌnaar Ꞌɓaaɗo ɔŋuma. Ebul, Pudan, Linus, gɛnaa mɛnd Klɔdia ute gɛnaage paac tɛɗi tɔɔsɛ. 22 Ɔn̰ Mɛljege se Ꞌtɛɗn ute naai. Ɔɔ ɔn̰ naan̰ asen tɛɗn bɛɛn̰ naase ki paac.
* 4:8 Aak 2Tim 2.5.