10
Ngay koeyma yoewdhiz Awgadhoepa, Yoewdhayaw mabaygoepa kaludhaypa
Ngaw tukaypal ngaw ngoenakap ubi koeyza mura ngaw mabaygoepa, igilpa, ngay Awgadhoepa Yoewdhayngu kaludhaypa thanamulpa. Ngay mina koey ngulayg thanamulngu, thanamun thimedh koeyza Awgadhaw zagethoepa kasa kay kedha thanamun kapu akasin balbayginga lawnga mina ngulaygiya. Thana mamu mina ngulaygal lawnga Awgadhaw buwayl thoeyay midh nanga mabaygoepa butha poethaypa kalmel nubepa. Thana thanamun geth koeyma nuthemipa nungu zagethoepa aymoeypa, a yakamaypa kedha thana mina pawalgal. Muynu thana gasamoeyginga aymoeyginga nungu mina ubilnga. Keriso koey yabugud mura Awgadhaw ubilmaypa.
Keriso nuydh mura zapul ngalpalpa aymoeyn, a Mosen sabi lak ngalpan kuyk lawnga, mabaygan ngadh mina yoepathaman, wa sethabi mabaygal matha ngoedhagidh Awgadhoepa. Thana lak lawnga sabinu apal kuyk Yesu Kerison zageth.
Yesu Kerison danal poethay mura ngalpalpa
Mosen Minar Poelayzinga kedha, ‘Mabayg buth pathiz Awgadhoepa kulay, mura sabi ayman, wa nuydh gasaman ngaru igililnga.’ A ngalpa midh, ngalpa sike matha ngoedhagidh kedha yabugudoepa lawnga midh. Wara Mosen yangukudu Maygi Thusiw muynu kedha midh nanga, Awgadhoepa mina yoepathaman kedha, ‘Ngi nginungu muynu yapu poeybayg a koeygarsar wakay thoemamiz kedha, “Nga bangal daparpa kadaypa?” ’ Keriso nuydh ayman, buth pathadhin ngalpalpa. Nuy kulay kaday tharaydhin daparpa, koey zageth mabaygan nuyn bangal Kerison ngapa mulupa manin. A nuy lak mulaydhin, ‘Matha kedha ngi yapu poeybayg, “Nga mabayg mulupa genoepa?” ’ Lawnga Keriso nuydh aymoedhin, muwasidhin genoengu kaday tharaydhin, mura zageth ayman ngalpalpa.
Ina na kedha Mosen yangukudu, ‘Awgadhaw ya sena ngibiya amadhan, nginu iragudoenu a muynu nginu ngoenakapoenu.’ Ina mina yangu wakay Mosen, ngalpalpa maw sipa kayib, a yadu poelgaypa. Ngi nanga mabaygaw parunu Yesu Kerisolpa buwayl thayiz kedha, nuy nginu Kuykulnga, a thawmanin nuyn nginu iragudoengu, a nginu ngoenakapoengu ngidh mina yoepathaman kedha, Awgadhan nuyn kadaypa madhin umangu. Wa, Awgadhan ngaru ngin gudaz puydhane nginu wati pawangu.
10 Ngi nanga mina yoepathaman, wa Awgadhaw imaypa ngi balbayginga, a matha ngoedhagidh ngi muliz kedha mina ya, ngi Kerison mabayg, wa ngin gudaz puydhan.
11 Minar Poelayzinga kedha, ‘Ngadh mina yoepathaman Kerisolpa, nubepa azirpa gasamoeypa lawnga, nuy bangal matha ngoedhagidh thanuridhe.’ 12 Itha thabi mina yangukudul mura po gubaw gizu mabaygoepa, matha kedha Yoewdhayaw mabaygal a azaz mabaygal Awgadh nuy mina Awgadh, nungu senawbi mina pawa na matha kedha ngoedhalnga Yoewdhaylgoepa a matha kedha wara mabaygoepa.
13 Minar Poelayzinga kedha, ‘Mura mabaygal ngaya nanga wal tidaypa, Awgadhaw ibupuydhaypa, balbayginga, nuydh thana gudaz puydhamoeyn matha ngoedhagidh niyaypa.’
Maw tharayzi mabayg ngaru wayan kulay
14 Kasa kay kedha thanamulpa koey zageth wal tiduman Awgadhoepa ibupuydhaypa thana nanga mina yoepathamayginga, a wara mabayg koerawayg, nuydh ngaru mina yoepathamayginga. Mabayg ngaru maw tariz kulay, wagel thana ngulayg karngemin a mina yoepathaman. 15 Nuy maw tharayzi mabayg ngaru wayan kulay, a nuydh yadu palgan Awgadhaw ya mabaygoepa. Minar Poelayzinga kedha, ‘Mabayg nga mura goegathiya, padiya gimiya ulaypa, maygi ya yadu poelgaypa, nungu senawbi zageth ngaru woenabalnga.’
16 Kasa kay kedha koeyma Isoereylaw mabaygan kurusipoegayginga, kulkubaw peropeth Isaya nuy kedha mulaydhin, ‘Kuykulnga, mina moenari mabaygan thana karngemin. Nginu yangukudu ngath yadu poelgaypa. Koey garsar mabaygan koerngayginga.’ 17 Wa, mabaygaw mina yoepathaman kedha kuniya, nuydh mamu kawran karngemin senabi mina ya, Kerison igililnga midh. Kalanu nuydh mina yoepathaman.
18 Ngalpa midh pudhamoeypa, Isoereylaw mabaygaw sirisir na midh paru, thana midh, buthoeginga koerngayle, lawnga thana koeyma thonaralnga kasa karngemidhin. Wa, na Minar Poelayzinga kedha, ‘In nubi mina yangu wakay, maw tharaydhin mura po gubaw gizuya.’ 19 A thana Isoereylaw buway, thana midh, tidan lawnga tidayginga. Mosen mina poelayzinga kedha, ‘Wara buwaynu bangal gasamoene, kalanu ngithamun uwa kasa koeyza. A ngithamun bangal thabukir koeyza kuyk thana koerawayg mabaygal kulay thayamine ngithamuniya.’ 20 Kulba peropeth Isaya nuy mina akaginga, nuy balbayginga mulaydhin kedha, ‘Koerawayg mabaygal nanga thana ngoena lumayginga, kasa kay kedha thana ngoena iman, matha kedha mabaygal ngaya yapupoeybayginga ngayapa, ngay ngaw geth yakamiz thanamulpa.’
21 Kasa kay kedha Isoereylaw mabaygal thana wara kuniya. Isaya kedha minar paladhin, Awgadhaw yangukudu, ‘Ngath koeygarsar thonaralnga geth yoewdhamoeyrngu, thanamulpa ibupuydhaypa. Thana kasa koey ridha kuykulmayl, a koerngaygimayl.’