4
Yesu Mʋa Samariayintse Ɔkʋ
Farisifɔ bonu ánɩ́ Yesu dɛ́ abúopʋ nya, bɔ́ amʋ́ asú dʋn Yohane. (Támɛ megyí Yesu onutó dɛ́ amʋ́ bɔ. Mʋ akasɩ́pʋ́ dɛ́ amʋ́ bɔ.) Brɛ́á Yesu lɛ́bɩ ánɩ́ Farisifɔ ámʋ banú asʋ́n ánfɩ á, ɔlɛdalɩ Yudea ɔmátɔ́ yínkí yɔ́ Galilea ɔmátɔ́. Támɛ lehián ánɩ́ ɔbɔ́tsʋn Samariafɔ ɔsʋlʋ́sʋ.
Yesu lóyówie Sikar ánɩ́ igyi Samaria wúlu kʋtɔ. Wúlu anfɩ bʋ mantáa ɔsʋlʋ́ʋ kʋá Yakob lɔ́pʋhá mʋ bi Yosef bɩ́mbɩ́ ámʋ. Ɩnʋ́ Yakob ibún bʋ nɩ. Ɔkpa ámʋ bʋ ɩfɔ́. Mʋ́ sʋ Yesu lótsutsúa obowie ɩnʋ á, ɩlapíán mʋ. Mʋ́ sʋ oletsiá ibún ámʋ asɩ. Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, ɩlabwɛ́ fɛ́ ɔpawísʋ́.
Ɩnʋ á, Samariayintse ɔkʋ lɛ́ba ntsu ɔsakpá. Yesu lɔ́kʋlɩ́ mʋ ɔbɛ́ɛ, “Nobwíí ɩpa, ha mɩ́ ntsu annu.” Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, Yesu akasɩ́pʋ́ bɔyɔ́ wúlutɔ yɔ́hɔ atogyihɛ.
Yudafɔ bʋtamapʋ́ ɩbɩ da Samariafɔ nwɛ núu ntsu. Mʋ́ sʋ ɔtsɩ ámʋ lɛ́fɩtɛ́ Yesu ɔbɛ́ɛ, “Yudayin fʋgyi, mɩ́ ɛ́ Samariayintse ngyi. Nkálɩ igyi sʋ́ fʋdɛ mɩ́ ntsu kʋlɩ́?”
10 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ fʋyin Bulu atokiehɛ́ pʋ́ ɔhá ánɩ́ ɔdɛ fʋ́ ntsu kʋlɩ́ á, tɛkɩ fɔ́kʋlɩ́ mʋ, ɔbɛ́ha fʋ́ ntsu ánɩ́ ɩtɛhá nkpa.”
11 Ɔtsɩ ámʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Anɩ sɩ́, fʋmɛdɛ́ ɔfɛ́, ibún ánfɩtɔ ɛ́ bʋ oklú. Nkʋ́nʋ fénya ntsu ánɩ́ ɩtɛhá nkpa? 12 Fʋ́dʋn anɩ náin Yakob ánɩ́ olokwi ibún ánfɩ há anɩ, mʋa mʋ abí pʋ́ amʋ́ mbwɩ bonu ntsu mʋ́tɔ́?”
13 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔmɛwʋ́lɩ bɛ́lakɩ́tá ɔhagyíɔha ánɩ́ otonu ibún ánfɩtɔ ntsu. 14 Támɛ ɔhagyíɔha ánɩ́ obónu ntsuá nɛ́ha mʋ a, ɔmɛwʋ́lɩ mɛ́ɛtrá kɩtá mʋ ɛkɛkɛɛkɛ. Ntsu ámʋ́ʋ́ nɛ́ha mʋ amʋ ɩbɛ́damlí ntsu ɔwɩ́kpa mʋtɔ ánɩ́ ɩbɛ́lɩn ha nkpa ánɩ́ ɩtamatá.”
15 Ɔtsɩ ámʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Anɩ sɩ́, ha mɩ́ ntsu ánfɩ kʋ, mɛ́nɩ ɔmɛwʋ́lɩ mɛ́ɛtrá kɩtá mɩ́, mmɛ́ɛtrá ba nfɩ ɛ́ bɛsa ntsu.”
16 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Yɛtɩ fʋ́ kúlu amlɩba.”
17 Ɔtsɩ ámʋ lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mma okúlu.”
Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ igyi fablɩ́ ánɩ́ fʋma okúlu. 18 Tsúfɛ́ fatsía akúlu tse nu kɩ. Mégyí fʋ́ kúlu gyí oyin ámʋ́ʋ́ fʋ́a mʋnyɔ mlɩná séi ámʋ ɛ́. Fawá ɔnɔkwalɩ.”
19 Mʋ́ʋ́ ɔtsɩ ámʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Anɩ sɩ́, nawun ánɩ́ Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ fʋgyi. 20 Anɩ anáin Samariafɔ bosúm Bulu ɩbʋ ánfɩsʋ, támɛ mlɩ Yudafɔ mʋ́ mlɩaa Yerusalem kóún lehián ánɩ́ ɔhagyíɔha obósum Bulu.”
21 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɔtsɩ, hɔ mɩ́ asʋ́n ánfɩsʋ gyi. Brɛ́ kʋ bɛ́ba ánɩ́ ahá bʋmɛ́ɛtrá súm Ɔsɩ́ ámʋ ɩbʋ ánfɩsʋ ntɛ́ɛ Yerusalem. 22 Mlɩ Samariafɔ mlɩméyín ɔhá ánɩ́ mlɩdésum. Anɩ Yudafɔ mʋ́ anɩyin ɔhá ánɩ́ anɩdésum, tsúfɛ́ Yudafɔsʋ ɩna nkpahɔ́ɔ lɛba ɔyɩ́tɔ́. 23 Brɛ́ ɩbá, ɩlafʋn ta ánɩ́ Bulu asúmpʋ́ anɔkwalɩpʋ bósum Ɔsɩ́ ámʋ ɔŋɛ́tɔ́ pʋ́ ɔnɔkwalɩsʋ. Tsúfɛ́ ahá ánfɩ odu Ɔsɩ́ ámʋ dédunká ɔbɛ́ɛ bʋsúm mʋ nɩ. 24 Ɔŋɛ́ Bulu gyí. Mʋ́ sʋ ilehián ánɩ́ ahá ánɩ́ bʋtosúm mʋ bósum mʋ ɔŋɛ́tɔ́ pʋ́ ɔnɔkwalɩsʋ.”
25 Ɔtsɩ ámʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Nyin ánɩ́ Mesia*, (ɔhá ámʋ́ʋ́ Bulu ladá mʋ ofúli amʋ) ɔbɛ́ba. Nɩ́ ɔbá á, ɔbɛ́lɛ asʋ́ngyíasʋ́n asɩ súná anɩ.”
26 Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ ánfɩ ndɛ fʋ́ asʋ́n bláa anfɩ gyí Kristo amʋ nɩ.”
27 Ɩnʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛsankí tsú wúlutɔ ba bɔtʋ amʋ́. Ɩlɔwa amʋ́ wánwan ánɩ́ bawun Yesu mʋa ɔtsɩ bʋlɩɩ́ bʋdɛtɔɩ́. Támɛ amʋ́tɔ́ ɔkʋkʋ mɛ́talɩ́ fɩtɛ́ ɔbɛ́ɛ, “Ntɔ fʋdedunká tsú mʋ wá, ntɛ́ɛ ntogyi sʋ́ fʋ́a ɔtsɩ ámʋ mlɩdɛ́tɔɩ́?”
28 Ɔtsɩ ámʋ lési mʋ ɔlɔ́ yáɩ́ ɩnʋ, yínkí yɔ́ wúlutɔ yɛ́bláa ahá ɔbɛ́ɛ, 29 “Mlɩba amlɩbɛkɩ oyin ɔkʋá alabláa mɩ tɔ́á nabwɛ́ kɩ fɛ́ɛ́. Mlɩlahogyi mlɩaa, megyí Kristo amʋ nɩ?” 30 Mʋ́ sʋ ahá bɛdalɩ tsu wúlu amʋtɔ bɛkɩ Yesu.
31 Alɩ brɛ́ ámʋtɔ á, mʋ akasɩ́pʋ́ ámʋ bʋdɛ mʋ kokóli bɛɛ, ogyíi atɔ́.
32 Támɛ ɔlɛbláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mbʋ tɔ́á négyi, mlɩméyín mʋ́ ɩwɩ kʋkʋʋkʋ.”
33 Mʋ́ sʋ akasɩ́pʋ́ amʋ bɛfɩtɛ́ aba bɛɛ, “Ntɛ́ɛ ɔkʋ labɛha mʋ tɔkʋ alagyi?”
34 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ atogyihɛ gyí ánɩ́ nɔ́bwɛ tɔ́á ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ ɔbɛ́ɛ mbwɛ́ɛ, ammɔ mʋ́ ɔnɔ́. 35 Yɛ́ɛ mlɩtɛblɩ́ mlɩaa, ‘Tsra ana pɛ́ lasí ayó tɩ́nbɩ bɔ́fʋn?’ Támɛ ndɛ mlɩ bláa mbɛ́ɛ, mlɩtsu ansɩ́ kɩ adɔbʋ́ʋ amʋtɔ, ayó ámʋ ɩlablɩ fʋn tɩ́n. 36 Bʋdɛ mʋ atɩ́npʋ akɔ ka dodo. Bʋdɛ mʋ́ tɩ́n yaɩ́ há nkpa ánɩ́ ɩtamatá. Mʋ́ sʋ ansɩ́ bégyi adupʋ́ mʋ́a atɩ́npʋ amʋ fɛ́ɛ́ ɛkɛwʋ́lɛ. 37 Mʋ́ sʋ ɔnɔkwalɩ igyi bʋtɛblɩ́ bɛɛ, ‘Ɔkʋ todú, ɔkʋ ɛ́ tɛtɩn.’ 38 Nɔwa mlɩ mbɛ́ɛ mlɩyɛ́tɩn ayóá mlɩmɔ́yɔ mʋ́ odukpá. Aha bambá lɔ́yɔ mʋ́ ɩwɩ agyʋ́má, ɩlawá labi há mlɩ.”
39 Samariafɔá bʋbʋ wúlu amʋtɔ tsɔtsɔɔtsɔ bɔhɔ Yesu gyi, adánsɩɛ ámʋ́ʋ́ ɔtsɩ ámʋ légyi suná amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Alabláa mɩ tógyítɔ́á nabwɛ́ mɩ́ nkpatɔ fɛ́ɛ́” ámʋ sʋ. 40 Ɩ́nɩ sʋ brɛ́á bɛba Yesu wá á, bokokóli mʋ bɛɛ, otsía amʋ́ wá. Yesu létsiá ɩnʋ nkenyɔ́.
41 Yesu asʋn blɩ́hɛ́ sʋ Samariafɔ ámʋ tsɔtsɔɔtsɔ ɛ́ bɛlahɔ mʋ gyi. 42 Bɛbláa ɔtsɩ ámʋ bɛɛ, “Megyí fʋ́ asʋ́n ámʋ sʋ́ anɩlɛ́trá hɔ mʋ gyi ngya o. Anɩ onutó anɩlanú, anɩlawun ánɩ́ lɛ́lɛ́ oyin ánfɩ gyí ɔyɩ́tɔ́ Nkpa Ɔhɔ́pʋ amʋ nɩ.”
Ɔhandɛ Ɔkʋ Mʋ Bi Ɩlɔ Tsa
43 Nkenyɔ́ ámʋ ɔma a, Yesu lɛ́natɩ́ yɔ́ Galilea ɔmátɔ́. 44 (Tsúfɛ́ mʋ onutó olowun blɩ́ ɔbɛ́ɛ, “Bʋtamabú Bulu ɔnɔ́sʋ́ ɔtɔɩ́pʋ́ mʋ onutó ɔmátɔ́.”) 45 Brɛ́á olowie Galilea a, ɩnʋfɔ bɔhɔ mʋ atúu, tsúfɛ́ amʋ́ onutó bɔyɔ Yerusalem Yudafɔsʋ Katsʋn Nkɛ ámʋ ogyíkpá. Mʋ́ sʋ bowun tɔ́á ɔlɔbwɛ ɩnʋ fɛ́ɛ́.
46 Yesu lɛ́trá yinkí yɔ́ Galilea ɔmátɔ́, Kana wúlutɔ, ɔtɩ́nɛ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɛdamlí ntsu bwɛ́ ntá ámʋ. Ɔmá ɔhandɛ ɔkʋ tsie Kapernaum wúlutɔ. Ɔbʋ obi yinhɛ́ ɔkʋá ɔda ɔdɛlɔ. 47 Brɛ́á ɔhandɛ amʋ lónu ánɩ́ Yesu latsú Yudea ba Galilea a, olegya mʋ ɔkpa yókokóli mʋ ɔbɛ́ɛ, mʋ bi yínhɛ́ lawú tá, ɔkplɩ́ɩ ba Kapernaum, ɔbɛtsa mʋ ɩlɔ ha mʋ. 48 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Mʋ́ sʋ nɩ́ mlɩmɔ́kʋ́wun osúna a, mlɩmɔ́ɔhɔ mɩ gyi ɛkɛkɛɛkɛ?”
49 Ɔmá ɔhandɛ amʋ lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Owíé! Nɩ́ anɩ ayabi mɔwa ɔsa á, kebi ámʋ obówu.”
50 Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Yɔ! Fʋ́ bí ámʋ obénya nkpa!”
Oyin ámʋ lɔ́hɔ asʋ́n ámʋ́ʋ́ Yesu lɛ́bláa mʋ amʋsʋ gyi, oleyinkí ɔyɔ́ wóyí. 51 Brɛ́á ɔyɔ́ á, mʋ asúmpʋ́ bɛba befia mʋ, bláa mʋ bɛɛ, “Fʋ́ bí ámʋ lanyá nkpa.”
52 Ɩnʋ ɔlɛfɩtɛ́ amʋ́ brɛ́á ɩwɩ lɔ́wa mʋ bi ámʋ ɔnlɩn. Bɛbláa mʋ bɛɛ, “Owísó ámʋ lési mʋ ígye ɔpa ɔdɔ-kʋlɛtɔ.” 53 Ɩnʋ á, ɔlɛkaɩ́n ánɩ́ alɩ brɛ́ ámʋtɔ kɛ́n Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, mʋ bi ámʋ obénya nkpa nɩ́. Ɩ́nɩ sʋ mʋa mʋ wóyítɔ́fɔ fɛ́ɛ́ bɔhɔ Yesu gyi.
54 Ɩ́nɩ gyí osúna nyɔɔsɩá Yesu lɔ́bwɛ brɛ́á olotsu Yudea ba Galilea nɩ.
* 4:25 Griikifɔ tɛ́tɩ́ Mesia bɛɛ Kristo.