8
Ɔtsɩ Ɔkʋ Mbʋatɔ Pʋ́ Mʋ Kɩtá
Brɛ́á ahá amʋ bɛdasáɩ́n á, Yesu lɔ́dʋ yɔ́ Nfɔ-nyíbʋ ámʋsʋ*. Mʋ́ ɔyɩ kɛhɛ bakɛ a, oleyinkí ba Bulu ɔtswɛ́kpa wunsɩnɛ́sʋ́ ɩnʋ. Ahá ámʋ fɛ́ɛ́ bɛba mʋ wá. Mʋ́ sʋ oletsiá asɩ, olefi asɩ ɔdɛ amʋ́ atɔ́ suná. Brɛ́á ɔdɛtɔɩ́ á, Farisifɔ pʋ́ Mose mbla asunápʋ́ amʋ bɛkpa ɔtsɩ ɔkʋá bakɩ́tá mʋ, ɔdɛ mbʋatɔ ba bɛlɩɩ́ amʋ́ ansɩ́tɔ́. Mʋ́ʋ́ bɛbláa Yesu bɛɛ, “Osunápʋ́, bakɩ́tá ɔtsɩ ánfɩ mbʋa ɔtɔkpá. Mose Mbla ámʋ lɛ́blɩ́ ɔbɛ́ɛ, adáa atsɩ ánfɩ odu abwi mɔ. Nkálɩ fʋdɛblɩ́ tsú asʋ́n ánfɩ ɩwɩ?” Asʋ́nklé sʋ́ bɛfɩtɛ́ mʋ asʋ́n ánfɩ, abʋyɔtɔ mʋ ha ahandɛ. Ɩnʋ Yesu lóbun, pʋ́ osrebi ɔdɛ atɔ́ wanlɩ́n ɔsʋlʋ́tɔ.
Brɛ́á bʋtráa bʋdɛ asʋ́n ámʋ fɩtɛ́ plá á, olobwií tsíá, bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩtɔ ɔhá ánɩ́ ɔmɔkʋ́bwɛ́ lakpan kɩ ogyánkpa da ɔtsɩ ánfɩ ibwi.” Ɔlɛblɩ́ mʋ́ alɩ á, oleyinkí bun ɔdɛ mʋ atɔ́ wanlɩ́n ɔsʋlʋ́tɔ. Brɛ́á ahá ámʋ bonu mʋ asʋ́n ánfɩ á, bɔwa natɩ́ ɩkʋlɛ-kʋlɛ bɩ, tsú ahandɛsʋ bɔtʋ nyebísʋ́. Ilebesi Yesu mʋa ɔtsɩ ámʋ nkʋlɛ ɔbʋn nsɩnɛ́ ɩnʋ. 10 Yesu lóbwií tsíá, ɔlɛfɩtɛ́ ɔtsɩ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɔtsɩ, nkɩ́ɩ ahá ámʋ mɛ? Ɔkʋkʋ mésían ánɩ́ ɔbɛ́ha fʋ́ ɩpɔ́n?”
11 Ɔtsɩ ámʋ lɛ́lɛ́ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Owíé! Ɔkʋkʋ mɛ́ha mɩ́ pɔ́n o!” Mʋ́ʋ́ Yesu lɛ́bláa mʋ ɔbɛ́ɛ, “Ɩbʋ alɛ́! Mɩ́ ɛ́ mmɛ́ɛha fʋ́ ɩpɔ́n! Natɩ, mátrá bwɛ lakpan.”]
Ɔyɩ́tɔ́ Wankɩ
12 Ɩ́nɩ ɔma a, Yesu léyinkí bláa Farisifɔ ámʋ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́gyí ɔyɩ́tɔ́ wankɩ nɩ. Ɔhagyíɔha ánɩ́ obuo mɩ obénya wankɩ ánɩ́ ɩbɛ́ha mʋ nkpa, oméesin oklúntɔ ɛkɛkɛɛkɛ.”
13 Ɩnʋ á, Farisifɔ ámʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Nfɔ́lɩ tamakánfʋ́ mʋ ɩwɩ. Fʋmɔkʋ́blɩ́ tɔtɔ.”
14 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ mɩ́ onutó ndɛ mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ gyí ó á, ɔnɔkwalɩ igyi. Tsúfɛ́ mɩ́ mʋ́ nyin ɔtɩ́nɛ́á notsú pʋ́ ɔtɩ́nɛ́á nɔyɔ́. Támɛ mlɩméyín ɔtɩ́nɛ́á notsú pʋ́ ɔtɩ́nɛ́á nɔyɔ́. 15 Anyánkpʋ́sa asʋ́ngyí ɔkpasʋ mlɩtegyi asʋ́n tsʋn, támɛ mɩ́ mʋ́ ntamagyi ɔhaa asʋ́n. 16 Nɩ́ negyi asʋ́n ó á, ɔnɔkwalɩ ɔkpasʋ negyi mʋ́ tsʋn. Tsúfɛ́ megyí mɩ́ nkʋlɛ tegyi mʋ́. Mɩ́a mɩ́ Sɩ́ ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ nyɔ tegyi mʋ́. 17 Bɔwanlɩ́n wá mlɩ onutó Mbla ámʋtɔ bɛɛ, ‘Nɩ́ adansɩfɔ abanyɔ́ bɛblɩ́ asʋn kua kʋlɛ a, amʋ́ asʋ́n ɩbʋ mʋ́tɔ́.’ 18 Mɩ́ onutó ntegyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ. Mɩ́ Sɩ́ lɔ́wa mɩ́ sɩ́sɩ́. Mʋ ɛ́ otegyi mɩ́ ɩwɩ adánsɩɛ.”
19 Bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Nkʋ́nʋ́ fʋ́ sɩ́ bʋ?”
Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩméyín mɩ́ wankláán, mlɩméyín mɩ́ Sɩ́ ámʋ ɛ́. Nɩ́ mlɩyin mɩ wankláán á, tɛkɩ mlɛ́bɩ mɩ́ Sɩ́ ámʋ ɛ́.”
20 Yesu lɛ́blɩ́ asʋ́n ánfɩ brɛ́á ɔdɛ atɔ́ suná Bulu ɔtswɛ́kpa tswɩtswɩ adáka otsiákpá. Támɛ ɔhaa mɛ́kɩtá mʋ, tsúfɛ́ mʋ brɛ́ mɔkʋ́nyá fʋn.
Yesu Ɔsʋ́sʋ́yɔ
21 Yesu lɛ́trá bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Mɩ́ mʋ́ nɔyɔ́. Mlódunká mɩ́. Mlówu wá mlɩ lakpantɔ. Mlɩmɛ́ɛtalɩ́ ba ɔtɩ́nɛ́á nɔyɔ́.”
22 Yudafɔ ahandɛ amʋ bɛfɩtɛ́ bɛɛ, “Mɔ́ ɔbɔ́mɔ mʋ ɩwɩ, sʋ́ ɔdɛblɩ́ ɔbɛ́ɛ, mlɩmɛ́ɛtalɩ́ ba ɔtɩ́nɛ́á nɔyɔ́?”
23 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Mlɩ mʋ́ mlotsú ɔyɩ́ ánfɩtɔ, támɛ mɩ́ mʋ́ notsú ɔsʋ́sʋ́. Ɔyɩ́ ánfɩtɔfɔ mlɩgyí. Mmegyí ɔyɩ́ ánfɩtɔyin mɩ́ mʋ́ ngyi. 24 Mʋ́ sʋ́ ndɛ mlɩ bláa mbɛ́ɛ, mlówu wá mlɩ lakpantɔ nɩ́. Mlówu wá mlɩ lakpantɔ, nɩ́ mlɩmóhógyi ánɩ́ ‘Mɩ́gyí ɔhá ámʋ́ʋ́ mbɛ́ɛ ngyi ámʋ.’ ”
25 Bɛfɩtɛ́ mʋ bɛɛ, “Fʋ́gyí ma?”
Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔhá ámʋ́ʋ́ ntɛbláa mlɩ yáɩ́ mbɛ́ɛ, ngyi ámʋ kɛ́n ntráa ndɛ mlɩ bláa a. 26 Mbʋ asʋ́n tsɔtsɔɔtsɔá nɛ́blɩ́ tsú mlɩ ɩwɩ pʋ́há mlɩ pɔ́n. Támɛ ɔnɔkwalɩpʋ ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ gyí. Asʋ́n ánɩ́ nonu tsú mʋ wá ndɛ mlɩ ɔyɩ́tɔ́fɔ bláa.”
27 Ɩmɔwankɩ́ amʋ́ ánɩ́ mʋ Sɩ ámʋ́ʋ́ ɔbʋ ɔsʋ́sʋ́ ámʋ ɩwɩ asʋ́n ɔdɛ amʋ́ bláa. 28 Mʋ́ sʋ Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ mlɛdá Nyankpʋsa-Mʋ-Bi ámʋ mántá oyikpalíhɛsʋ, tsú mʋ́ lɩ́ɩ́ á, mlówun ánɩ́ ‘Mɩ́gyí ɔhá ámʋ́ʋ́ mbɛ́ɛ ngyi’ ámʋ. Mlɛ́bɩ ánɩ́ ntamabwɛ́ tɔtɔɔtɔ mɩ́ onutó túmitɔ. Mʋ́á mɩ́ Sɩ́ lɔ́pʋwá mɩ ɔnɔ́ á, mʋ́ ntɛblɩ́. 29 Ɔhá ámʋ́ʋ́ ɔlɔwa mɩ́ sɩ́sɩ́ ámʋ buo mɩ. Ɔmɔkʋ́yínkí mɩ́ ɔma, tsúfɛ́ tɔ́á itegyi mʋ ansɩ́ ntɔbwɛ́ brégyíbrɛ́.”
30 Ɩnʋ ahá ámʋ́ʋ́ bonu mʋ asʋ́n ánfɩtɔ tsɔtsɔɔtsɔ bɔhɔ mʋ gyi.
Abraham Abí-aná
31 Yesu lɛ́bláa Yudafɔ ámʋ́ʋ́ bɔhɔ mʋ gyi amʋ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ mlobuo mɩ́ atosunáhɛ́ a, mlɩgyí mɩ́ akasɩ́pʋ́ lɛ́lɛ́. 32 Mlɛ́bɩ ɔnɔkwalɩ amʋ. Ɔnɔkwalɩ amʋ ɩbɛ́ha mlégyi ɩwɩ.”
33 Bɛblɩ́ bɛɛ, “Abraham abí-aná anɩgyí. Anɩmɔ́kʋ́bwɛ́ ɔhaa nkpábi kɩ. Mʋ́ ntogyi sʋ́ fʋ́dɛ anɩ bláa fɛɛ, ‘Mlégyi ɩwɩ?’ ”
34 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Ɔhagyíɔha ánɩ́ ɔtɔbwɛ́ lakpan á, ogyi lakpan ɔkpábi. 35 Ɔkpábi tamatsíá mʋ wie wóyí yɔ́, obí tetsíá mʋ sɩ wóyí yɔ́. 36 Mʋ́ sʋ nɩ́ Bulu mʋ Bi ámʋ ɔhá mlegyi ɩwɩ á, mʋ́mʋ́ mlɩlagyi ɩwɩ fɛ́ɛ́. 37 Nyin ánɩ́ Abraham abí-aná mlɩgyí, támɛ mlɩdékléá mlɔ́mɔ mɩ́, tsúfɛ́ mlɩmɔ́hɔ mɩ́ atosunáhɛ́. 38 Tɔ́á nowun tsu mɩ́ Sɩ́ wá ndɛblɩ́. Mlɩ ɛ́ asʋ́n ánɩ́ mlɩlónu tsú mlɩ sɩ́ wásʋ́ mlɩdégyí.”
39 Bɛbláa mʋ bɛɛ, “Anɩ sɩ́ gyí Abraham.”
Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ Abraham abí mlɩgyí á, tɛkɩ mlɩ bwɛhɛ́ lɛlɩan Abraham. 40 Mlɩdékléá mlɔ́mɔ mɩ́, tsúfɛ́ ndɛ mlɩ ɔnɔkwalɩá nonu tsú Bulu wá bláa. Abraham mɔ́bwɛ alɩ! 41 Mlɩ sɩ́ bwɛhɛ́ mlɩdɛ́bwɛ.”
Bɛbláa Yesu bɛɛ, “Megyí mbʋa bɔtɔ kwɩ́ɩ́ anɩ. Bulu onutó gyí anɩ Sɩ́. Anɩmá ɔsɩ́ ɔkʋkʋ tsɩ́a mʋtɔ.”
42 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ mlɩ Sɩ́ gyí Bulu á, tɛkɩ mlɩtɔdwɛ́ mɩ́, tsúfɛ́ mʋ wá notsu ba. Mʋlɔ́wa mɩ́ sɩ́sɩ́. Megyí mɩ́ onutó túmitɔ nɛba. 43 Ntogyi sʋ́ mlɩmɛ́dɛ́ mɩ́ asʋn blɩ́hɛ́ asɩ nu? Mlɩmɛ́dɛ́ mʋ́ asɩ nu, tsúfɛ́ mɩ́ asʋ́n dɛ mlɩ asʋtɔ wɔ́ɔ. 44 Ɔbʋnsám gyí mlɩ sɩ́. Mʋ́ sʋ mlɩtekleá mlɔ́bwɛ tɔ́á mlɩ sɩ́ tekle. Ahá ɔmɔpʋ́ ogyi tsú nfiasɩ́. Ɔtamabuo ɔnɔkwalɩ. Mʋ́ sʋ ɔnɔkwalɩ kʋkʋ ɩma mʋtɔ. Nɩ́ ɔwá afunu a, mʋ tsiátɔ́ ɔwan ɔdɛlɛ, tsúfɛ́ ofunupʋ ogyi. Mʋgyí afunupʋ fɛ́ɛ́ ɔsɩ́ nɩ́. 45 Támɛ ntɛblɩ́ ɔnɔkwalɩ. Mʋ́ sʋ mlɩtamahɔ mɩ́ asʋ́nsʋ́ gyi nɩ. 46 Mlɩtɔ ma ɔbɛ́talɩ́ súná ánɩ́ lakpan ɔbwɛpʋ́ ngyi? Nɩ́ ndɛ ɔnɔkwalɩ blɩ́ á, mʋ́ ntogyi mlɩmɔ́ɔhɔ mɩ gyi? 47 Ɔhá ánɩ́ otsú Bulu wá tɛyáá asʋ nú mʋ asʋ́n. Mlɩ mʋ́ mlɩmótsú mʋ wá. Mʋ́ sʋ mlɩtamayáá asʋ nú mʋ asʋ́n nɩ́.”
Yesu Mʋa Nanáin Abraham
48 Yudafɔ ámʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Nɩ́ ablɩ́ anɩaa Samariayin fʋgyi, ɔŋɛ laláhɛ bʋ fʋtɔ á, anɩlawá afunu?”
49 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔŋɛ laláhɛ ma mɩ́tɔ́. Ntobú mɩ́ Sɩ́, támɛ mlɩ mʋ́ mlɩtamabú mɩ́. 50 Mmɛdɛ́ mɩ́ ɩwɩ numnyam wa. Ɔha ɔkʋ bʋ ɩnʋá ɔdɛ mʋ́ dunká há mɩ́. Mʋgyí asʋ́n ogyípʋ́ wankláán ámʋ nɩ. 51 Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Ɔhagyíɔha ánɩ́ otegyi mɩ́ atosunáhɛ́sʋ omóowu ɛkɛkɛɛkɛ.”
52 Ɩnʋ Yudafɔ ámʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Séi ánfɩ mʋ́ á, anɩlawun ánɩ́ lɛ́lɛ́ ɔŋɛ laláhɛ bʋ fʋtɔ! Abraham mʋa Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋ bawú. Támɛ fʋ́ mʋ́ fʋdɛblɩ́ fɛɛ, ɔhagyíɔha ánɩ́ otegyi fʋ́ atosunáhɛ́sʋ omóowu ɛkɛkɛɛkɛ. 53 Anɩ náin Abraham lówu. Fʋkɩ fɛɛ fʋdʋn mʋ? Bulu ɔnɔ́sʋ́ atɔɩ́pʋ́ amʋ ɛ́ bowu. Nkálɩ fʋ́dɛ fʋ́ ɩwɩ kɩ́ɩ?”
54 Yesu lɛ́lɛ mʋ́ ɔnɔ́ ɔbɛ́ɛ, “Nɩ́ nɔwá mɩ́ ɩwɩ numnyam a, kpaalɩ ígyi. Mɩ́ Sɩ́ gyí ɔhá ánɩ́ ɔtɔwá mɩ́ numnyam. Mʋ mlɩdɛ́blɩ́ mlɩaa ogyi mlɩ Bulu nɩ́. 55 Ɩbʋ mʋ́tɔ́ ánɩ́ mlɩméyín mʋ, támɛ mɩ́ mʋ́ nyin mʋ. Nɩ́ nɛblɩ́ mbɛ́ɛ mmeyín mʋ a, nabwɛ́ ofunupʋ fɛ́ mlɩ. Mɩ́ mʋ́ nyin mʋ, ntegyi mʋ asʋ́nsʋ́. 56 Mlɩ náin Abraham lénya ansigyí ánɩ́ mówun mɩ́ bábɩ. Olowun mʋ́ ɛ́, ansɩ́ legyi mʋ.”
57 Yudafɔ ámʋ bɛbláa mʋ bɛɛ, “Fʋmɔkʋ́hɔ nfí aduenu (50) kʋ́ráá, mʋ́ fɛɛ fɔtʋ Abraham?”
58 Yesu lɛ́bláa amʋ́ ɔbɛ́ɛ, “Ɔnɔkwalɩ ndɛ mlɩ bláa. Mbʋ ɩnʋ asa bɔkwɩɩ́ Abraham.”
59 Yesu lénya blɩ́ alɩ pɛ́, ahá ámʋ bɔkʋlá abwi bɛɛ abʋtswɩ da mʋ mɔ. Támɛ Yesu lɔ́bwɛ hɩ́ɛ́ɛ́, dálɩ Bulu ɔtswɛ́kpa wunsɩnɛ́sʋ́ ɩnʋ.
* 8:1 Nfɔ-nyíbʋ igyi obubwí kʋá ɩbʋ mantáa Yerusalem, bʋtɛtɩ́ mʋ́ Olifbʋ. 8:11 Ɩma Griikifɔ nwʋlʋ́ dada amʋ akʋtɔ.