10
Anera o hoga isapa te
Eto anera nei sovera isapamane te amo Utu ta eto beto mitei kena amo oje na togari eto amita siro kombu ta amo eriri kaeto mitei kena eto amita tombu amo iji ta titi ainge eto amita utu amo i peri koso vahai bitiuja aingekora. Eto o hoga isapa ai ta ke kajari avo ingeni joga ta tembeto mitei kena. Eto anera amina utu be na eva ta haito anga na ombo ta haito mitie o ‘lion’ na hori gagaha euja ainge ei pipiri tapa 7 amina ke etera. Eto ke etera avo itiketo kaitone ke nei Utu i ta eto puvuto ke einge ijie taeketija “Eto pipiri tapa 7 ainge amina ke etera amo mane kajasoa te no jo ta tojo iroi” ke ainge etei anera eva ta haito ombo ta haito amita ingeni be avo Utu i ta jigei bivitei Utu te enda te eva te amita jo ta donda tapa mitera amita ari embo amo daroho iriuja amita tombuta ke einge etija, “Eto anera tapa 6 amo matu huketere irae etija te iji porere mane aisora te anera nei vahai amita huin hukasi simba ururou God na ari matu ondikari iriuja avo au kesora amita ke amo God ta ke agi ari peroveta ta degi ikena”. ke ainge etei ke nei Utu i ta puvei ingena amo nau degi ta ke einge etija, “Pambuto anera utu eva ta haito ombo ta haito mitia amita ingeni ta o hoga hirikari tembeto mitia avo pambuto umbujo”, ainge etei ingito pambuto anera ta degi o hoga ke kajari isapa avo penunu etene ikitie ke einge etija, “Umbuto inda! pe ta amo iruha muko gamo te ra te oti ta amo sogaga te ra” ke ainge etei 10 anera ta ingeni ta umbuto indena amo pe ta amo iruha ta gamoko kena te oti ta betija amo sogaga etija. 11 Eto ke nei einge puvei ingena “Umo embomeni te enda te eto embomeni ta ke te kings te ta degi do puvuresuja amita ke avo kajejo” ainge etija.