13
Isoro o heriso
Eto o ‘dragon’ amo pambuto eva hora ta heteto mitei, o nei isoro o eva jo ta eto bitei kena amita siro tapa 7 ai ta perema tapa 10 eto kope tapa 10 perema vahai vahai amita tumo ta asukari eto amita beo vahai vahai ta God ta javo avo urumbitie ke kakajekari ainge avo mitei kena. Eto o amita kiari amo o javo ‘leopard’ amita kiari aingeko rate amita utu amo o ‘bear’ ta utu ainge eto pe amo o ‘lion’ ta aingera. Eto o ‘dragon’ na o sapura amita degi sovera pajire ke iketo avo arumba iketei arumbeto titi jigiha. Eto o amita siro vahai ai ta amo pupuho pajire be kena amo amburari haite rate konditaja. Eto enda embo tapa na o avo kito mani mini ue aha puha ijie itiketo o avo ambo ambo ue. o ‘dragon’ amina o sapura amita degi sovera iketija avoeto o ‘dragon’ amite eto o sapura amite tapa jakeka ijie ke mine ara eto einge erera, “O erevi nei eingeko iraera eto embo amuna amita degi isoro ari haitere?” Eto o ‘dragon’ na o sapura ta degi ke aisuja amita pe iketei umbuto amina na javotoho ra ijie God ta javo urumbetei hariga tapa 42 amita jo ta sovera amita jigama ue pe haunketo God ta javo te eto God ta irari degi te eto God ta toho Utu i ta iriora avo hoviro ue urumbetei sapura be etija.
Eto o ‘dragon’ na sovera nei iketei o sapura amina umbuto God ta embopo ototohu ta degi isoro eto nembeto ke neite neite eora embomeni tapa enda tapa ta mitera amita sovera na titi jigiha. Eto enda embopo tapa na o sapura avo jakeka ijie tumote pain asora rate book javo vasiri amita jo ta javo kakajekari amo o Lamb Utu te enda te ae pekota embo avoembo ikari amburari amita toho embomeni amina mane tumote pain aisora te ungo embo amuta onde irirou kito ke erena erevi ingivujo. 10 Eto embo na kitoho ta ingeni ta pambaja aisuja amo pambasuja eto asivo na jau amburoja aisuja amo jau amburesuja avoeto erena amo ungo God ta embo ototohu ungo God tumota ue sovera eto irivujo.
11 Eto na o nei enda jo ta eto puvutohoi kena amita siro ta amo O Sheep Meni ta perema ainge heriso avo mitera te amita ke hajire amo o koso javo ‘dragon’ ta ke hajire vahaira. 12 Eto o pupuho te eva jo ta eto bitina amina o nei eha puvija amita degi sovera iketei umbuto jigama ue enda embo tapa na o matu eva ta eto bitina amita degi tumotepain ara ke 13 ijie amita hajire kiora etei i peri na Utu i ta eto evikitie bovuoi embo tapa kogore hajire pepeni nei te neite etija 14 Eto ari sovera ainge oi embo tapa na amita ke sokova avo ke be ijie ambo ambo etera ore eto asivo na jari pupuho te o avo kogue ingeni na ove eto tumotepain ara etei ore 15 sovera nei umbuto o ove etera amita degi hoenge iketei itiketo ke eria avo tumotepain ae etere tetere ambera 16 Eto ari nei etija amo embo pepeni te isapa te eto embo koro te koro ambupu te eto pure mamo te pure embo te tapa amina beo ta rete mo ingeni be ta retemo hajire umbara etija, 17 Eto ‘number’ umbera amo o sapura ta ‘number’ eto amita javo ta hajire ra. Eto embo amuna ‘number’ aravo hamo amita ta umbae aisuja embo amina donda nei do mane ombuto umbasuja. 18 Avoeto umo kiari embo kito o ta ‘number’ avo eto kito eteketo tambujo amo embo na donda etekeora amita number avoeto 666 ra.