4
God ta avo arumba Utu i ta mitia.
Eto ke avo nau degi ta etei irae etei Utu i ta pe avo nau titi buju ta hiriketo mitei kogone ke huin ta havi ainge ingihana amina ehako nau degi ta ke einge etija “Umo ei huma hetejo, na iji ambota do puvuresuja avo ano kesoa” ke ainge etei Ahihi na na umbuto pambuto iketei Utu i ta avo arumba peni ai embo arumbeto mitia amita titi buju ta heteto mitie embo hajire einge kena. Amita bo amo i kiro be na kembari ainge kiarako etena eto eriri ove green avo terito embo avo jorereto mitei kena. Eto avo arumba peni amita engitita amo avo arumba tapa 24 amina jorerari eto embo okokose tapa 24 amina bo parara asukari eto siro kope gold na ari amo asukari amina areto mitere kena. Eto sariambu sariambu ue (pipiri te tururu te) avo arumba peni ta eto puvutohoi amita titi buju ta amo usasa tapa 7 ainge eveketo peri peri ore kena amita be amo God ta Ahihi Otohu vahai amita uhoho tapa 7 ra eto avo arumba peni amita titi buju ta amo umo ukomo pajire eto bisibisi be eto amita kiari javotoho be usasa perekari avo mitia.
Eto avo arumba peni ai ta amo o tapa 4 vasiri te hajire nei amina joeketo mitera amita ku te joga te tapa amo titi perekari vahai amo o lion aingeko nei amo o cow sianda aingeko nei amita tombu amo embo ta tombu aingeko eto nei amo di tuna gati na pambuja aingekora. Eto o vahai vahai amita gati tapa 6 eto hamo uhu tapa amo titi perekari ra. Eto o tapa 4 amina iji te mume te matuainge ke einge eora. “Otohu, Otohu, Otohu, Bada God sovera isapamane te amo matu iriauja eha mitia eto ambota iresuja embo ra.” Ainge eora amina daroho irari embo avo arumba peni ta mitia avo Otohu ue jakeka ijie osa uore 10 embo pepeni tapa 24 amina beto gombuto mitie daroho irari embo avo jakeka ijie enana ta siro kope houketo avo arumba peni amita engitita tembitie ke einge eora, 11 “Donda tapa amo ingeni no na ove ari iriora avoeto dagota Bada eto dagota God inena sovera ari te usasa te osa ari te avo umbari inono ra.” ke ainge eora.