5
O Sheep Meni na o hoga ta ke kajari avo umbuna
Eto nei kena amo avo arumba peni ta arumbeto mitia amita ingeni be ta o hoga egovekari ai ta ke kajari amo joga te ku te kajari pere avo jigito mitei kena eto o hoga amita pe amo pangire tapa 7 amina bavahaikari Eto anera vahai peni sovera te amina jage eto ke einge ijija, “Embo javotoho vahai damina ke eremita pangire seuketo hirikari haitere?” ainge ijinu Utu ta eto enda ta eto embo ambuto pambuto iriora degi ai ta jombure etera te ke erevi hiriketo jo ta kiari haiteko embo avo tambaera. Eto o hoga hiriketo ke jo ta kiari embo aravo tambae avoeto osaga kogue si ijie mitene embo okose vahai amina puvuto nau degi ta ke einge ijija, “Umo si toto ke nau inga! Israel javo tapa 12 rate vahai Judah ta embo sovera te vahai javo ‘Lion’ ke eora amo King David ta susu be amina tapa nembeto heteto titi jigihe mitia avoeto pangire 7 amo seuketo hiriketo ke jo ta amo kiari haitera” ke ainge ijinu avo arumba peni amita engitita o vasiri te tapa 4 eto embo okokose te tapa joeketo mitera avo arumba peni amita ugorota amo O Sheep Meni tari amburari avo heteto mitei kena eto amita perema tapa 7 eto titi tapa 7 kena amita be amo God ta Ahihi tapa 7 enda tapa ta ikeoi pambuora avo kena. Eto O Sheep Meni amina imite embo avo arumba peni ta arumbeto mitina amita ingeni be ta o hoga ta ke kajari avo uhunu o vasiri te tapa 4 eto embo okokose 24 enana vahai vahai ainge ‘guitar’ jigito atungu gold na ari amita jo ta ‘incense’ ikeo evekitina amo embo ototohu ta pari avoeto jigito O Sheep Meni ta utu ta beto gombuto haveni eha ganitie einge ea, “Umo embo na teo ambuto sasaga no na God ta toho ara enda embo tapa eto ke hajire nei te nei te tapa avo ombuto umba avoeto inena vahai pangire na o hoga vahaikari avo seuketo hiriketo kesoa inonora. 10 Eto God na embomeni amita toho avo simba ururou amita ke agi ue enda tapa titi jigesora” haveni na ainge ea.
11 Eto na arerembeto kena amo anera isapamane be etekari haiteko mane amina haveni ijie puvuto avo arumba peni amite o vasiri te eto embo okokose amite tapa joeketo haveni ea 12 amo havi pajire be ijie einge ea “O Sheep Meni tari amita degi sovera te haja vaja te ari te kiari te otohu ari te usasa te embo jakeka ari amite tapa amita degi puvuroi”, haveni ainge ijio 13 o te embo te tapa Utu i ta eto enda ta eto eva jo ta eto embo ambuvujekari amite tapa na haveni einge ijiera, “Avo arumba peni ta mitia amite eto O Sheep Meni amita degi jakeka ari te otohu ari te usasa te sovera te daroho matuainge irore”, ainge eo 14 o vasiri te 4 amina aravora ainge ijio embo okokose amina beto gombuto jakeka ea.