24
Ratahigi Jehoiakim Tau Juda
Lo tarogi Jehoiakim mo ratahigi goro na vanue Juda, Nebukadnesa a ratahigi tau Babilon mo vumai Juda me na nona tangaloi vuro, mo tau na ratahigi Jehoiakim mo huri na nona tarani higao gaitolu. Nge lo tagui higao gaitolu Jehoiakim he huri na tarani noi Nebukadnesa tea. I Huqe mo hora na tangaloi ngere tau Kaldea, ngere tau Aram, ngere tau Moab, me ngere tau Aman ram vumai ram vai na vuro mei Jehoiakim. Mo hora ra vena ran vai vohogi na vanue Juda, mwerehi a leo noi Huqe u toregiana denire nona tangaloi ligoligogi. Hogo, a gineu ngere ngaha mo vai mo huri na leo noi Huqe, vena lai vohogi nire den nagona huri na galegale asi noi ratahigi Manase mena gineu doluegi u veire, lo ulugi vage nge u ue vagamatera tangaloi rahe vai na gineu esi tea. Huri nge u vaga horongi na vanue renge Jerusalem gena dai tangaloi vovohoi sao, me i Huqe he tarani tea ve vin ladolado goro na bugune. Me a gineu lavasigi vage ratahigi Jehoiakim u veire, tangaloi u uli na valuhuri na mwasoana nora ratahigi tau Juda. Jehoiakim mo mate mo eno mei retubune. Me Jehoiajin netune mo voragi na ratahigi sesei tamana. A ratahigi tau Ijib mena nona tangaloi vuro rahi mwelue tea taligu den tanora ve ra vai na vuro, ba ratahigi tau Babilon u lei vohogi na vanue hi dena limei ratahigi tau Ijib beno. Mo tavuigi lo halai wai Ijib mo dadari lo Wai Meuri Iveretis.
Ratahigi Jehoiajin Tau Juda
Tavohe Jehoiajin mo vuragi na ratahigi ta Juda higaona hangavulu domwa gaiwelu. U ratahigi vule gaitolu lolo vanue renge Jerusalem. Henai retahine Nehusta, netune vavine Elnatan; ngeie tau Jerusalem. Ratahigi hi u galegale asi lo nagoi Huqe, mo huri na doridori esi noi tamana. 10 Lo taro hi tangaloi vuro noi Nebokadnesa ratahigi tau Babilon, ram tugoro ra dali na arai Jerusalem. Tangaloi ram toga lolona, 11 me ratahigi Nebukadnesa sibona u hamai lo vanue renge Jerusalem tavohe nona tangaloi vuro ram labe rarai vuro dalie. 12 Jehoiajin ratahigi ta Juda, i retahine, nona tangaloi tabanagi, nona tomtomuegi, me nona muei tangaloi lo valena, ram siregi nire lawea. Lo higao gaiwelugi lo tanoi leogoro noi ratahigi tau Babilon, mo lai Jehoiajin mo taue lolo garovauveu. 13 Mwere i Huqe u veve tau, Nebukadnesa mo lai vohogi na gineu gagarea rau eno lolo valei Huqe me dena valei ratahigi, me mo wali vohogi na gineu rau veire lo vatu homu. Ratahigi Solomon tau Israel u veire huri na vale gogona noi Huqe. 14 Me u weli vohogi na tangaloi doluegi ta Jerusalem: tomtomuegi doluegi me tangaloi huire mena tangaloi hibehibe gineu lo gai mena aean, a tovogi u teri vaga hangavulu. Hogosie mahoi tangaloi ngere saugi vohogi ram toga lolo vanue. 15 Nebukadnesa u lei Jehoiajin su vano Babilon. U lei ratahigi Jehoiajin mei retahine, me retubui lo valena, me nona muei tangaloi lo valena, me ngere tomtomuei tangaloi lolo vanue Juda. Nebukadnesa mo laire dena vanue renge Jerusalem tavano Babilon. 16 A ratahigi ta Babilon mo wali vohogi na tangaloi huire teri vaga bitu, me ngere teri vagategale hi ram hibehibe lo gai mena aean, rau huire vena rai qalo. Nebukadnesa mo laire tavano Babilon. 17 Nebukadnesa mo tau Matania, i tagaruei Jehoiajin, mo vuragi na ratahigi lo tanona me mo sesei na henana Matania mo voragi Sedekia.
Ratahigi Sedekia Tau Juda
18 Sedekia higaona ngavulu gairue domwa gategale mo vuragi na ratahigi, me u ratahigi lolo vanue renge Jerusalem huri na higao hangavulu domwa gategale. Retahine henana Hamutal netui Jeremae; ngeie tau Libna. 19 Nge i Sedekia u galegale asi lo nagoi Huqe, mwere i Jehoiakim. 20 Me huri Huqe mo mero lawagi mo vai na gineu ngere ngaha doluegi lawe na vanue renge Jerusalem mena vanue Juda. Nge i Sedekia he huri na tarani noi ratahigi tau Babilon tea.