25
Ratahigi Tau Babilon Mo Saugi na Jerusalem
Siu lolo higao gaisiwogi tavohe Sedekia mo ratahigi, lo rani hangavulugi lo vule hangavulugi, Nebukadnesa ratahigi tau Babilon mo vano suvohi na Jerusalem mena nona tangaloi vuro doluegi. U toga tavala aravatu varea me ram tabe na ara tuegi vage gena langoi vuro mo dali na aravatu. Siu rau tugoro na vanue renge u eno mwere ngehi u dadari higao hangavulu domwa gategale noi ratahigi Sedekia. Lo rani gaisiwogi lo vule gaivesigi, a maro mo wehi na vanue renge lawuagi siu hate hinaga gai tangaloi ve ran gani. Siu a tangaloi vuro tau Babilon ram geli turu na aravatu, me i ratahigi Sedekia mena buri tangaloi vuro doluegi rau toa vohogi lolo bongi turu na matai aravatu lo livugei qetuqetu gairue kakarani lo talui ratahigi, hate huri ngere ta Babilon ram dali na vanue renge. Ram toa mo hivo huri na ute tavola vuine. Nge ngere tangaloi vuro tau Babilon ram livusi ratahigi, vanovano ram wiribibie lolo tavola lawua Jerigo. Nona tangaloi vuro ram toa denie ram mawahewahe. Me ram wiribibie ram taue lawe ratahigi tau Babilon lo vanue renge Ribla, me taie hi ratahigi Nebukadnesa mo vevegi nie. Ram ue vagamate renetui ratahigi Sedekia lo nagona. Siu lo tagugi ram lai vohogi na matana, me ram vauhi bimbie gena seni meraga ram laie mo vano Babilon. Lo rani gaibitugi lo vule gailimegi, lolo higao hangavulu domwa gaisiwogi noi Nebukadnesa ratahigi tau Babilon, Nebusaradan a tomtomuei matagoro, ngeie a tangaloi tabanagi noi ratahigi tau Babilon, mo vomai Jerusalem. Mo bule na valei noi Huqe, valei ratahigi, me valera nona muei tangaloi mena vale doluegi Jerusalem. 10 A buri tangaloi vuro doluegi tau Babilon lo vavai tomtomuei matagoro, ram dare na aravatu mo dali na vanue renge Jerusalem. 11 Nebusaradan tomtomuei matagoro mo wiribibi na sinobu doluegi ram toga tau lo vanue renge, meire hi rau vano ram bulu meire hi tau Babilon lo taroi vuro, me a sinobu vage, ngeie u leire doluegi tavano Babilon.