3
Hønt'a̱ di 'bɛhya ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, da̱mi̱ marca̱he Oja̱, n'namhma̱ ngue nu̱p'ʉ dí̱ mma̱ngähe rá̱ hya̱ ma̱ Hmu̱hʉ, xta̱ngu̱ yø ja̱'i̱ da̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ tengu̱tho bi̱ njap'ʉ guí 'bʉhmʉ. Xquet'a̱ da̱mi̱ marca̱he Oja̱ n'namhma̱ ngue da̱ ya̱ngähe Oja̱ ngue'a̱ te mbɛ̱nngähe yø ts'oc'ɛ̱i̱. Porque hi̱nga̱ gätho yø ja̱'i̱ da̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ ra̱ hya̱ dí̱ mma̱ngähe.
Pɛ nu̱'a̱ ra̱ Hmu̱ hi̱ngui̱ hɛga̱hʉ'a̱. Da̱ 'yøt'e ngue gui hya̱hʉ ra̱ ts'ɛdi 'nɛ̱ da̱ ya̱n'a̱hʉ ngue ra̱ nts'o. Da̱di seguragä ngue di̱ mfäxte ra̱ Hmu̱. Ja̱na̱ngue dí pa̱cä ngue nu̱na̱ te ra̱ hya̱ ga̱ 'bɛp'a̱hʉ, guehna̱ guí̱ nne gui 'yøthʉ na̱, hi̱nda̱ 'yɛ̱hra̱ pa guí fɛsthohʉ na̱ ra̱ hya̱ na̱.
Da̱ ne Oja̱ ngue da̱ di̱nni̱ mmʉihʉ'a̱ te gui̱ ma̱'a̱hʉ Oja̱. 'Nɛ̱ da̱ 'yøt'e ngue gui sɛti hangu̱ ra̱ n'ʉ guí thohmʉ tengu̱tho ra̱ Cristo bi zɛti hangu̱ ra̱ n'ʉ bi thogui.
---------
Ague ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo di 'dacähe ra̱ ts'ɛdi ga̱ xi'a̱he na̱ ra̱ hya̱ ga̱ mma̱nya. Nu̱'ʉ ma̱ cu̱hʉ hi̱ngui̱ nne di̱ mpɛfi, 'nɛ̱ hi̱ngui̱ ha̱xra̱ hya̱ dá̱ xän'na̱hʉ, oga̱di̱ nsixhʉ'ʉ. Ya guí pa̱hmʉ te gdí 'bʉhmʉ, hi̱n tema̱ nda̱nhyɛ̱i̱ gá̱ nu̱rca̱he. Hi̱njonda̱ äptho te dá̱ sihe. Sinoque dá̱ honi̱ ha da̱ japi te dí homhme. Ra̱ pa ra̱ xu̱i̱ dá̱ mpɛfi ngue di ta̱ha̱ te ga̱ sihe, porque hi̱ndá̱ negähe ngue di toca'a̱hʉ ra̱ gasto ngue te dí sihe. Ma̱da̱gue'a̱ ní̱ 'yu̱p'ʉ xcá̱ ma̱ngähe ngue xquí fäxca̱he, pɛ hi̱nte dá̱ ma̱ngähe. Sinoque dá̱ mpɛhme para ngue ga̱ u̱t'a̱he te ja ngue gdí̱ n'yohʉ. 10 Porque nu̱'mø da̱mbá̱ m'mʉcähe p'ʉ guí 'bʉhmʉ, guehna̱ ra̱ hya̱ dá̱ xi'a̱he na̱, dá̱ ma̱ngähe ngue nu̱ to hi̱ngui̱ nne di̱ mpɛfi, ya hi̱ndi̱ nsi̱hmɛ̱. 11 Dí øcähe n'na ra̱ hya̱ ua, ngue 'bʉ i'da ni̱ amigohʉ hi̱ngui̱ nne di̱ mpɛfi. Nu̱'a̱ te ga̱ 'yo, høndyø ja̱'i̱ di a̱ts'i̱ te ga̱ 'bʉi para ngue da̱ zäp'ʉ di c'a̱. 12 A nu̱ya yø ja̱'i̱ njap'ʉ, guesɛ ra̱ Jesucristo di ha̱cje ra̱ ts'ɛdi ngue ga̱ xifi ngue 'yo ni̱ma̱ntho di orpa̱bi̱ yø ja̱'i̱, njua̱ntho da̱ ma ra̱ 'bɛfi da̱ da̱ha̱ te da̱ zi.
13 Ague ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, 'yo gui säyahʉ, hangu̱ ra̱ pa da̱mi̱ 'yøthʉ ra̱ nho. 14 Nu̱'mø toni̱ ja̱'i̱ da̱ 'yɛ̱na̱ ngue hi̱nda̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ na̱ ra̱ hya̱ dá̱ cuatähe ua ja ra̱ carta ja ua, 'yo ga̱di̱ nsixhʉ, n'namhma̱ ngue da̱ mɛsrá̱ sä. 15 Pɛ 'yo guí øt'e ngue ni̱ nsʉiui. Sinoque da̱mi̱ hɛjpa̱hʉ'a̱ te øt'e, porque ni̱ cu̱hʉ.
---------
16 Nu̱na̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo guehna̱ da̱ zä da̱ hyu̱t'a̱ ni̱ mmʉihʉ na̱. Da̱ ne ngue hi̱nda̱ hyɛc'a̱hʉ hangu̱ ra̱ pa. Nu̱'mø tema̱ hya̱ guí thohmʉ, da̱ hyoni̱ ha di japi ngue da̱ hyu̱t'a̱ ni̱ mmʉihʉ, hønt'a̱ bi zä ma̱hya̱ guí thohmʉ.
17 Nu̱gui̱ drá̱ Pablo conma̱ 'yɛsɛ nna̱ cuatä na̱ ra̱ letra ja ua ngue nná̱ zɛngua'a̱hʉ. Nu̱'mø da̱di firmagä ma̱ carta 'mø bi gua'a̱ nt'ot'i, guehna̱ ra̱ hya̱ ja ua da̱di cuati: 18 Nu̱na̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo di ja̱pi̱ gätho'a̱hʉ. Da̱ ngu̱t'a̱tho.