2
Ague ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, da̱ ɛ̱p'ʉ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo ngue di pɛrca̱hʉ 'dap'ʉ ga̱ m'mʉhmʉ. Dí̱ nne ga̱ xi'a̱hʉ te 'bɛ'a̱ ja ngue di̱ nja. Nu̱'mø to da̱ 'yɛ̱n'a̱hʉ, ya da̱ guehra̱ pa jap'ʉ da̱ zøhra̱ Hmu̱ ya, da̱ 'yɛ̱na̱, 'yo sä da̱di fɛ'ni̱ mmʉihʉ. 'Yo guí ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ te da̱ ma̱, ma̱da̱gue'a̱ da̱ 'yɛ̱na̱ ngue Oja̱ di bɛ̱nnbi̱ te i̱ mma̱, ogue da̱ 'yɛ̱n'a̱hʉ ngue go dá̱ ot'ä ra̱ sʉcua̱ n'youi yø hya̱ da̱ xi'a̱hʉ. Xi̱nda̱ ha̱ngu̱ da̱ si'a̱hʉ, 'yo ga̱di̱ n'u̱ni̱ da̱ thä'a̱hʉ. Porque hante da̱ zønna̱ pa da̱ ɛ̱p'ʉ ra̱ Hmu̱, i jatho ngue rá̱ mʉditho di̱ n'yo yø ja̱'i̱ ngue dyø mmɛjma̱hya̱, da̱ gohi ngue yø nsʉiui Oja̱. Nu̱'mø bi̱ nja na̱ ra̱ hya̱ na̱, ja di̱ nɛ̱qui̱ p'ʉ ra̱ ja̱'i̱ ngue ta̱te ja rá̱ ts'oqui p'ʉya. 'Nɛ̱ guehna̱ ya xpa̱ ts'ännbi̱ ngue da̱ ma ra̱ castigo. Nu̱na̱ guehna̱ da̱ bøni̱ ngue da̱ zʉmba̱bi̱'a̱ te gä tha̱nne yø ja̱'i̱ na̱, da̱ gue Oja̱ da̱ zʉi. Hønsɛ na̱ da̱ ne ngue da̱ ma ntha̱nne na̱. 'Nɛ̱ da̱ mi̱p'ʉ ja rá̱ ni̱ja̱ Oja̱ tengu̱tho 'mø ngue da̱ guehna̱ Oja̱ na̱. Da̱ 'yɛ̱mp'ʉya: “Nu̱gä, guecä Oja̱gä ya”, da̱ 'yɛ̱na̱.
Da̱mi̱ bɛ̱mhmʉ'a̱ ra̱ hya̱ dá̱ xi'a̱hʉ 'mø da̱mbí 'bʉcä p'ʉ guí 'bʉhmʉ. Guí̱ nnu̱ ngue dá̱ xi'a̱hʉ tengu̱ na̱ ra̱ hya̱ na̱. Ya guí pa̱hmʉ te 'bɛ'a̱ sa̱mya ngue hi̱ngui̱ nɛ̱qui̱ nts'ɛdi, hante ngue da̱ zønna̱ pa bá̱ ts'ännbi̱ ngue di̱ nɛ̱qui̱ te'o na̱ ra̱ ts'oc'ɛ̱i̱ na̱. Tobe hi̱ndi̱ nɛ̱qui̱ xa̱ndønho'a̱ te gä rá̱ ts'ɛdi ra̱ nts'o, pɛ nu̱'a̱ ra̱ nts'o, ya i ja. Høntho ngue hi̱ndi̱ u̱nna̱ nt'ɛ̱di̱'a̱ to sa̱mmi̱ ngue di̱ nɛ̱qui̱ xa̱nho te'o ni̱ ja̱'i̱ na̱ dí xi'a̱hʉ. Pɛ nu̱'mø bi zønna̱ pa di t'u̱nna̱ nt'ɛ̱di̱ da̱ 'yu̱hrá̱ ts'ɛdi, ya di̱ nɛ̱qui̱ na̱ ra̱ ts'oc'ɛ̱i̱ dí xi'a̱hʉ p'ʉya. Pɛ nu̱'mø bá̱ ɛ̱p'ʉ ra̱ Hmu̱ Jesús, ya da̱ hnu̱ ngue ma̱thoguitho ja rá̱ ts'ɛdi, porque conná̱ hya̱netho di hyo na̱ ra̱ ts'oc'ɛ̱i̱ na̱.
Nu̱'mø bi̱ nɛ̱qui̱ na̱ ra̱ ts'oc'ɛ̱i̱ na̱, ra̱ zithu̱'a̱ di ha̱tra̱ ts'ɛdi. Da̱ hnu̱ ngue ja rá̱ ts'ɛdi da̱ 'yøtyø hmɛ̱ya hi̱njongui̱ sä da̱ 'yøt'e. Gue'a̱ di̱ nhäte'a̱ p'ʉya. 10 Xa̱nts'o te gätho da̱ 'yøt'e. 'Dama̱ 'dan'yo te gä da̱ 'yøt'e, da̱ hyoni̱ ha di hyätyø ja̱'i̱ ja ngue di̱ m'mɛdi. Nu̱'a̱ di̱ m'mɛdi ngue hi̱mbi ne xta̱ mba̱hna̱ ra̱ hya̱ ma̱jua̱ni̱. 'Nɛ̱ guehna̱ ra̱ hya̱ xtí̱ nya̱nyø te yø ja̱'i̱ na̱. 11 Ja̱na̱ngue Oja̱ di japi ngue da̱ thätya yø ja̱'i̱ ya, da̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱'a̱ ra̱ hya̱ ngue ra̱ fɛhni̱. 12 Gue'a̱ di̱ ma ra̱ castigo gätho ya yø ja̱'i̱, ngue hi̱mbi̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱ na̱ ra̱ hya̱ ma̱jua̱ni̱. 'Nɛ̱ hønt'a̱ te yø nts'o ga̱ 'yo nnu̱ ma̱nho.
---------
13 Ague ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, nu̱na̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo di̱ ma̱'a̱hʉ. Ja̱na̱ngue nu̱yá, za̱nt'a̱ jatho ngue ga̱ ja ma̱mma̱di̱gähe Oja̱ ngue te bi 'yøt'a̱hʉ. Porque rá̱ mʉditho bi huan'na̱hʉ Oja̱, ya xpá̱ nzänni̱ ngue di̱ nya̱nni̱ tehʉ. Nu̱'mø gmi̱ 'yɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ na̱ ra̱ hya̱ ma̱jua̱ni̱, ra̱ Espíritu Santo bi 'yøt'e ngue gá̱ sohʉ rá̱ 'yɛ Oja̱. 14 Dá̱ xi'a̱hʉ ra̱ hoga̱ 'da'yo hya̱, guehna̱ ra̱ hya̱ i zon'na̱hʉ Oja̱ na̱. I̱ nnepe ngue di toca'a̱hʉ na̱ ra̱ nho jap'ʉ ha 'bʉhma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo. 15 Ja̱na̱ngue nu̱ya ma̱ zi cu̱'a̱hʉ, di̱ ndʉ xa̱nho ni̱ nt'ɛ̱c'ɛ̱i̱hʉ ya. Ma̱n'nan'yo mi̱ 'yøt'e ngue guí pu̱mbɛ̱ni̱hʉ ya yø hya̱ dá̱ xän'na̱sɛhʉ. Da̱ gue'ʉ yø hya̱ dá̱ orpʉ ja ra̱ carta dá̱ pɛn'na̱hʉ p'ʉ, ma̱n'nan'yo mi̱ 'yøt'e ngue guí pu̱mbɛ̱ni̱hʉ.
16 Bi̱ ma̱cjʉ Oja̱ ma̱ Papáhʉ, 'nɛ̱ bi 'dacjʉ rá̱ ma̱te ngue bi hoga̱ ma̱ mmʉihʉ para za̱ntho. Xquet'a̱ dí tømhmʉ'a̱ ra̱ nho di 'dacjʉ Oja̱ m'mɛfa. Da̱ ne Oja̱ co 'nɛ̱'a̱ ma̱ Hmu̱hʉ Jesucristo di ja̱p'a̱hʉ. 17 Da̱ ne Oja̱ ngue di ha̱tra̱ ts'ɛdi ni̱ mmʉihʉ 'nɛ̱ gui dʉ'ni̱ n'yomfɛ̱ni̱hʉ ngue nu̱p'ʉ guí ya̱hʉ, ra̱ hya̱ xta̱nho gui̱ ma̱mhmʉ. Nu̱'mø te guí øthʉ, gä da̱ gue'a̱ te xa̱nho gui 'yøthʉ.
---------