4
Sia loꞌu-sudur baa Naꞌi Maromak iha laleꞌan
Ema Raiklaran Isin nia dale notu, Naꞌi Maromak nalore lia seluk tenik. Haꞌu karee odamatan ida nakloke iha laleꞌan. Hotu, krona tenik ema mahoo lian makaꞌas hanesan kfui dikur nia katak naꞌak, “Mai! Saꞌe ona! Haꞌu atu katudu baa o lia hotu-hotu mak atu dadi.”
Baa oras nia moos, Maromak Kmalar Lulik foti nodi haꞌu baa laleꞌan. Haꞌu karee habesi aan fatin ida. Noo Ida tuur nabesi aan iha fatik nia. Nia naksinak ilas murak matak no mean, hanesan fatuk mahoo matan mak folin todan, mak ema temi naꞌak fatuk yaspis no fatuk sardius. Baur tuik ida satan nola habesi aan fatin nia. Baur nia sinak noo ilas matak hanesan fatuk samrud. Iha nia moos noo kadera ukun rua nulu resin haat mak satan nola habesi aan fatin nia. Fukun naꞌin rua nulu resin haat tuur baa kadera nia sia. Sia hotu-hotu tau faru mutin no sabeo nosi mean. Mameran tubu nosi habesi aan fatin iha klaran nia. Kokur moos taba tutan malu. Noo klonus lolon hitu mak laka iha habesi aan fatin oin. Klonus nia naꞌak Maromak Kmalar Lulik, mak hanesan kmalar hitu. Haꞌu ktitu-karee tenik hanesan noo tasi ida mak moon nuꞌu lalenok iha habesi aan fatin oin.
Hotu, haꞌu ktitu-karee buat horis kasalak matan haat. Sia lituk habesi aan fatin nia nodi naliku Naꞌi Maromak. Buat nia sia, oin-kotuk nakonu mesan matan fuan.
Buat nomer ida, oin hanesan busa fuik boot. Nomer rua, oin hanesan karau baka aman. Nomer tolu, oin hanesan ema raiklaran. Nomer haat, oin hanesan kikit maksemon.* Buat matan haat nia, ida-idak noo liras neen. Liras nia sia luan no laran nakonu mesan matan fuan. Loron-kalan buat nia sia nananu la nakotu naꞌak,
“Ami tonu-haboot Naꞌi Maromak!
Ami foti-hahaas Naꞌi Maromak naran!
Naꞌi Maromak, mak Lulik Kaliuk!
Naꞌi Maromak, mak Beran Kaliuk.
Naꞌi Maromak, mak iha hori uluk.
Naꞌi Maromak, mak iha baa oras neꞌe.
Naꞌi Maromak, mak iha toꞌo nima-nimak!”
Nodi nananu nunia, sia tonu no nakneter Naꞌi Maromak, no sera dodan baa Nia, tan Nia mak nabesi aan baa habesi aan fatin nia, no Nia mak iha toꞌo nima-nimak. Baa oras sia nananu, 10 fukun naꞌin rua nulu resin haat nia moos sudur baa Naꞌi Maromak mak nabesi aan iha habesi aan fatin nia. Fukun sia loke siakaan sabeo, rai baa habesi aan fatin nia oin, nodi loꞌu-sudur baa Nia mak iha hori nima-nimak toꞌo nima-nimak. Sia moos tonu-naboot Nia naꞌak,
11 “Aaa, Naꞌi Maromak!
Ami tonu-haboot Ita Boot!
Ami foti-hahaas Ita Boot naran.
Ita Boot mak amikaan Naꞌin.
Ita Boot mak amikaan Maromak!
Ita Boot mak fatan simu amikaan tonun.
Ita Boot mak fatan simu amikaan kneter.
Tan, Ita Boot mak Beran Kaliuk.
Tan, Ita Boot mak Boot Kaliuk.
Ita Boot mak haseꞌi hotu-hotu.
Ita Boot mak halo hotu-hotu moris.
Hotu-hotu mak iha,
dadi tan Ita Boot mak haseꞌi.
Hotu-hotu mak moris,
noo nawan tan Ita Boot mak foo.”
4:3 Yeskiel 1:26-28, 10:1 4:5 Ema Israꞌel Sai Nosi Mesir 19:16; Lia Raiklaran Falu Fila 1:4, 8:5, 11:19, 16:18; Yeskiel 1:1; Sakarias 4:2 4:6 Yeskiel 1:22 * 4:7 Ema matenek lia Hakerek Moon naꞌak, buat horis kasalak matan haat nia lia isin nuneꞌe: Busa fuik boot nia, mak beran kaliuk. Karau baka aman nia, mak biit kaliuk. Ema raiklaran nia, mak matenek kaliuk. No kikit nia, mak lais kaliuk. 4:7 Yeskiel 1:5-10, 10:14 4:8 Yeskiel 1:18, 10:12; Yesaya 6:2-3