12
Aj Oky'ik Ti'j Te Xuj Aj Ch'inky Tuq Tky'ix
Yaji, ojaw kanet twitz ka'j jun seny b'an chuktky ikxjani: Jun xuj ntxaqtxon tuq iktza' q'ij,* b'ix te qya' atqet tuq tjaq' toq, b'ix tuj twi' atjax tuq jun tkoron akye'ok tuq kab'lajuj che'w ti'j. Te xuj ch'inky tuq tky'ix b'ix b'an nqawun tuq tzan xhcho'nal te ala'mj tzan tpaj ma'tx pon styemp tuq tzan tky'ix.* Yaji ojaw kanet twitz ka'j junky seny b'an chuktky, jun nim txkup per naqe jun matij semejante kan, kyaqti'j, b'ix ate' tuq wuq twi' b'ix lajuj tkach,* b'ix tuj junjunchaq kye wuq twi' atjax jun tal tkoron. B'ix tuky'i tje' e'el tky'isu' te toxi' part kye che'w twitz ka'j b'ix etzaj txo'o' twitz tx'o'tx'.* B'ix te aj matij semejante kanni owa'let twitz te xuj aj n'alan tuq, tzan txik xhcho' tuq te tal oj titz'jik. Te xuj otalaj jun tal ichan aj ok'uluyon kwent kyaqil xjal twitz tx'o'tx' tuky'i nim tajwalil. Per te k'wa'l ojaw eq'i' b'ix ojax in tuj ka'j tuky'i Qtata Dios tzan sten tuky'i'l tuj twit'lel aj ja' nk'ulun mandad. Yatzun te xuj owoqik max tuj te ky'ixk'oj tx'o'tx' aj ja' k'onti'l najayon, aj ja' at tuq jun tewb'il k'ulumaj tzan Qtata Dios tzan tuq tqet k'ulu' kwent txini oxe aq'b'i tuky'i mey.
Ntons yaji owaq'ik jun q'oj tuj ka'j. Te Migel* b'ix kye txq'anky ángel tuky'i'l, kyetz nkyeq'ojin tuq tuky'i te aj matij semejante kan. Te kan nq'ojin tuq b'ix n'ok tuq one' tzan txq'anky ángel a'e' aj tuky'i'l, per k'onti'l okyipaj, b'ix k'onti'l tuq jun luwar te kyetz tuj ka'j. Owetz in te aj matij semejante kan kyaqti'j, aj kan b'an oqtxi' tijky,* aj tb'i “Tajaw Choj” b'ix ax “Satanas”* tb'i, aj nkyeqet teq'i' kyaqil xjal twitz tx'o'tx', b'ix tetz kyuky'i kye ángel etzaj xon twitz tx'o'tx'. 10 Ntons oxik nchan tuj ka'j twi' jun xjal nyolin tuq kongan ikxjani: «Ajna'l ma'tx tzul te Koloyon tuky'i nim tajwalil, b'ix ikxji tzan tk'ulun mandad te Qtata Dios ti'j kyaqil, ma'tx tzul te Koloyon aj Q'umankaj Oqtxi' tzan te Qtata Dios b'ix at toklen tzan tk'ulun mandad. Komo ma'tx tz'ex xon te aj npoqon tuq kye qerman, aj nxik tuq poqon te kyetz b'ajq'ij b'ix b'ajaq'b'il twitz Qtata Dios.* 11 Per ma'tx qet kyitza' tzan tpaj toklen wit'let kyk'u'j ti'j xhchiky'el Te Tal Moch aj owel aj tkamik, b'ix ax tzan tpaj nxik tuq kyq'uma' kye txq'anky te b'an'ax aj kyeb'en tuq ti'j tetz, b'ix k'onti'l eb'ajxob' tzan kykamik [tzan tpaj kyokslb'en ti'j Te Tal Moch]. 12 Tzan tpaj nini, pe'echalaj waq etetz aj tuj ka'j. Yatzun etetz aj nkxnajan twitz tx'o'tx' qatzun tuj te nim a', last a'ix tzan tpaj te Tajaw Choj ma'tx qex exol tuky'i tq'oj, komo teb'enky nya'tx nimky tuj tq'ij.»
13 Ntons, ya ma tz'ok ten te matij semejante kan ojetq tzaj xon twitz tx'o'tx', ntons owok lapet ti'j te xuj aj ojetq tuq talan te tal ichan, owok lapet ti'j tzan tjaw tlajo'. 14 Per yatzun te xuj, etzaj si' kab'e' txiky' iktza' txiky' jun chman yoq'on, tzan tuq txik lipan tuj te ky'ixk'oj tx'o'tx' aj ja' k'onti'l najayon aj ja' tuq oqtel k'ulu' kwent oxe aq'b'i tuky'i mey,§ b'ix laq'chik ti'j te matij semejante kan. 15 Per tuj stzi' te matij semejante kan owetz jun chman a' tzan tuq tkanon ti'j te xuj, tzan txik iqa' tuq tzan te a'. 16 Per te tx'o'tx' owonen ti'j te xuj, te tx'o'tx' oxikb'aj tuk'a' te a' aj owetz tuj stzi' te matij semejante kan. 17 Ntons te matij semejante kan masky ojakul tq'oj ti'j te xuj, astilji tzan tjatz tq'oj oxwa'q q'ojiyon kyi'j kye txq'anky tijajil te xuj, a'e' aj nqet kyoksla' te Qtata Dios b'ix nxik tuq kyq'uma' kye txq'anky te b'an'ax aj kyeb'en tuq ti'j Jesukrist. 18 B'ix yaji te matij semejante kan okaj wa'let stzi' te nim a'.
* 12:1 Ax: jun xuj atok tuq te q'ij ti'j iktza' tq'anaq. * 12:2 Miq 4:10 * 12:3 Dan 7:7 * 12:4 Dan 8:10 12:5 Ax: tuky'i jun stortol pur k'uxb'il; Sal 2:9. 12:6 Ax: 1260 q'ij; te nini parej iktza' 42 qya' b'ix iktza' oxe aq'b'i tuky'i mey. * 12:7 Dan 10:13,21; 12:1 * 12:9 Gén 3:1-7 * 12:9 Job 1:6-12; Mat 4:10; Mak 1:13; Kya 26:18; Rom 16:20; 2Kor 2:11; 11:14 * 12:10 Job 1:9-11; 2:1-7; Zac 3:1 § 12:14 Parej iktza' 1260 q'ij tuj Tmnk 12:6; Dan 7:25; 12:7.