13
Aj Tok Si' Jun Kyecha'l Kye Xjal Tzan Kye Matij Txkup
Ntons yaji oxik wen jun naqe jun matij txkup tuj te nim a' ikja'n tuq tjatz. Ate' tuq lajuj tkach b'ix wuq twi', b'ix tuj junjunchaq kye lajuj tkach atjax jun tal tkoron, b'ix tz'ib'a' kyi'j kye twi' pur tuq yol b'an nya'tx galan nyolin ti'j te Qtata Dios.* Te aj txkupni aj oxik wen, mer iktza' jun [nim txkup aj tuj k'ul] leopardo tb'i, anke kye toq [b'an nim] naqe toq jun os b'ix te stzi' [ax b'an nim] iktza' stzi' jun leon.* B'ix yaji te matij semejante kan oxik tsi' jun tbalor te aj junky, b'ix jun twit'lel aj ja' b'a'n tzan tk'ulun mandad, b'ix oxik tsi' nim tajwalil [tzan tyolin te tky'ixel]. Jun twi' te txkup at tuq jun ok'ol ti'j b'ix okamel tuq, per yaji te ok'ol ob'antikky. Astilji kyaqil kye xjal twitz tx'o'tx' eb'ajlab'an ti'j, e'okslan ti'j. Ntons ena'on ti'j te matij semejante kan tzan tpaj oxik tsi' tajwalil te aj junky naqe txkup, b'ix ax ena'on ti'j te aj naqe txkup ikxjani: «¿Ab'l opoyon iktza' ja ntzani? ¿Ab'l otnimsa'tz tk'u'j tzan tq'ojin tuky'i'l?» B'ix ax oxik tzoqpi' tzan tjiq'b'an tib' b'ix tzan tyolin yol b'an nya'tx galan ti'j Qtata Dios, b'ix otzoqpjik tzan tk'ulun iktza'x tgan oxe aq'b'i tuky'i mey.* Ntons owaq'ik tzan tyolin yol b'an nya'tx galan ti'j Qtata Dios b'ix ti'chq yol b'an nya'tx galan ti'j te tjay Qtata Dios b'ix kyi'j kyaqil aj akyejax tuj ka'j.* B'ix ax oxik tzoqpi' tzan tq'ojin kyi'j kyaqil kye aj pawame' a'ox te Qtata Dios, b'ix oxik tzoqpi' tzan kyqet titza',* b'ix oxik si' tajwalil kyajsik kyaqil kyijajil xjal b'ix kyajsik kyaqil amaq' b'ix kxol xjal aj nkyeyolin kyaqil yol b'ix kyajsik kyaqil nasyon. Kyaqil xjal twitz tx'o'tx' okyena'oyon ti'j te aj naqe matij txkup. A'e' kyetz kye aj k'onti'l tz'ib'anqex kyb'i tuj te u'j aj nyolin ab'le' kye aj at jun kyanq'in tzan tpaj Te Tal Moch, te Tal Moch aj atx aj tqet k'ulu' te twitz tx'o'tx' [q'umankaj tuq] tzan tkamik [tzan kyanq'in kye aj nkye'okslan ti'j].
Qa at jun ab'l aj ate'ok txkyin, instzaj xhcha'o' kyaqil ntzani: 10 Ab'lchaq aj okyexe'l pres [tzan tpaj te Qtata Dios ostzoqpi'tz tzan tky'ik ikxji], kyetz okyexe'l in pres. Yatzun kye aj kansal xjal tuky'i machit kansb'il, ax kyetz okyekamelkix tuky'i machit kansb'il.* Ti'j kyaqil ntzani, a tgan nim kypasens kye aj pawame' te Qtata Dios b'ix a tgan tzan tok wit'let kyk'u'j ti'j.
11 Ntons, yaji oxik wen junky naqe txkup ikja'n tuq tjatz twitz tx'o'tx', b'ix ate' tuq kab'e' tkach naqe tkach moch. Per nyolin tuq [b'an kaw] iktza' jun matij semejante kan. 12 B'ix at tuq tajwalil tzan tk'ulun twitz te junky matij txkup iktza' te aj junky tgan, b'ix ntk'ulu' tuq tzan tqet xob'le' tzan kyaqil twitz tx'o'tx' b'ix tzan kyqet mejlet kyaqil xjal na'ol te matij txkup aj ob'antik te ok'ol ti'j twi'. 13 B'ix nqet tuq tk'ulu' ti'chq yek'b'il aj b'an nkyelab'an kye xjal ti'j, komo nb'antik tuq tzan tqetz tin q'aq' twitz ka'j kywitz kyaqil xjal. 14 B'ix tzan tpaj kyaqil aj yek'b'ilni aj nb'antik tuq tuky'i nim tajwalil tzan tok ten te junky, ikxji eqet teq'i' kyaqil xjal twitz tx'o'tx' b'ix oxik tk'ulu' mandad kyetz tzan tqet kyk'ulu' jun titzb'alil te aj tb'ay txkup aj oqet ok'onsa' b'ix ob'antikky. 15 Oxik si' tajwalil tzan txik tsi' tanq'in te titzb'alil te tb'ay aj naqe txkupni, tzan tyolin te aj titzb'alilni, b'ix tzan tkansan kyaqil aj nlay kyeqet mejlet na'ol tetz. 16 B'ix ax otk'uluj tzan tok si' jun techa'l ti'j kyb'anq'ab' qatzun tajsik kywitz kyaqil xjal —kyaqil kye aj at nim kyajwalil b'ix kye aj nya'tx nim kyajwalil,* b'ix kyaqil kye aj q'inon-e' b'ix kye aj meb'a', b'ix kye aj mosime' b'ix kye aj nya'tx mosime'— [otk'uluj tzan tok si' te techa'l kyi'j] 17 b'ix nijunwt tuq b'a'n tzan tk'ayin ni tzan tloq'on qa k'onti'l atok te techa'l aj telponx ti'j tb'i te [tb'ay] matij txkup qatzun te tajlal ti'j tb'iji. 18 Ntons a tgan tzan tqet qb'isu' tuj tume'l ti'j ntzani. Ab'lchaq kye aj b'a'n tzan tqet kyb'isu' ti'j ntzani, intjaw kyajla' alkyetz tajlal te aj matij txkupni, komo te nini tajlal jun xjal, b'ix te ja tajlalni qaq oqal tuky'i qaqlajuj tuj mutx' (666).
* 13:1 Dan 7:8; Tmnk 17:3,7-12 * 13:2 Dan 7:4-6 * 13:5 Ax: 42 qya'; te nini parej iktza' 1260 q'ij b'ix iktza' oxe aq'b'i tuky'i mey. * 13:6 Dan 7:8,26; 11:36 * 13:7 Dan 7:21 * 13:10 Jer 15:2 13:14 Ax: owok ok'onsa' tuky'i machit aj q'ojb'il. 13:15 Ax: tzan txik tsi' txew. * 13:16 Isa 24:1-3