16
Ntons yaji oxik nchan tuj te jay aj nab'il Qtata Dios tuj ka'j nxik tuq q'uma' kyuky'i kye wuq ángel ikxjani: «Pex waq qo'ol kye wuq uk'b'il kyajsik [kye xjal] twitz tx'o'tx' aj telponx owokel esi' kyi'j kye wuq xhcho'nal b'an nim tzan tpaj tq'oj Qtata Dios.»*
Ntons yaji oxik te tb'ay ángel b'ix oxik tswa' te tb'ay xhcho'nal b'an nim kyajsik [kye xjal] twitz tx'o'tx', b'ix owok kyi'j kye aj atok tuq kyi'j te techa'l te matij txkup, a'e' aj nkyeqet mejlet na'ol te titzb'alil, ojaw kanet tx'a'k kyi'j,* b'ix k'onti'l tuq tremeyul b'ix ajun taq'ikal.
Ntons yaji te tkab'i' ángel oxik tswa' te tkab'i' xhcho'nal b'an nim tzan tok te nim a' pur kyik', per naqe xhchiky'el jun kamnaq, b'ix eb'ajkamik kyaqil tidi'chq aj nkye'anq'in tzi.
Ntons yaji te toxi' ángel oxik tswa' te toxi' xhcho'nal b'an nim tzan kyok kye a' b'ix kye soch pur kyik'.*
Yaji oxik nchan te ángel aj [n'e'en] kye a' twitz tx'o'tx', ntyoli' tuq ikxjani: «Yatz aj b'an k'onti'l achoj, yatz aj atichqet kixi' b'ix atichqet tuq, yatz at akawb'il tuj aq'ab' tzan tpaj ma'tx kyexik asi' tuj il [kye aj xjalni]. Komo kyetz eb'ajqet kykansa' kye aj pawame' tuq te yatz b'ix kye aj yolil ayol, per ajna'l ma'tx xik asi' kyik' te kyuk'a', b'ix te nini nkyajo'.» B'ix oxik nchan twi' junky otzaj yolin tuj te pomb'il ikxjani: «B'an'ax ikxji Tat, yatz mas nim awajwalil twitz kyaqil, yatz tuky'i tume'l b'ix tuky'i akawb'il tuj aq'ab' [nkyexik apoqo' kye aj at kchoj].»
Ntons yaji te tkaji' ángel oxik tswa' twitz te q'ij te tkaji' xhcho'nal b'an nim, b'ix [te Qtata Dios otk'uluj] tzan kyqet tz'e'sa' kye xjal tzan te q'ij. B'ix kye xjal eqetb'aj xuli', b'ix eyolin yol b'an nya'tx galan ti'j Qtata Dios aj at tajwalil ti'j kyaqil ja xhcho'nalni, b'ix k'onti'l ojaw kky'ixpu' kynab'lin tzan tqet kyjiq'b'a' te tetz.
10 Ntons yaji te tjweb'i' ángel oxik tswa' te tjweb'i' xhcho'nal b'an nim tajsik te aj matij txkup tuj twit'lel aj ja' nk'ulun mandad. Yaji tuj kyaqil tkwentil aj ja' nk'ulun mandad tuq owok b'an qlolj.* Kye xjal nqet tuq b'aj ktx'a'o' kyaq' tzan xhcho'nal, 11 b'ix eyolin yol b'an nya'tx galan ti'j Qtata Dios aj tuj ka'j tzan tpaj te xhcho'nal aj n'ok kyen tuq b'ix tzan tpaj te ktx'a'ak kyi'j, b'ix k'onti'l ojaw kky'ixpu' kynab'lin.
12 Ntons yaji te tqaqi' ángel oxik tswa' te tqaqi' xhcho'nal b'an nim tzan tqex ky'ixwik te chman a' aj tb'i Eufrátes,* tzan kky'ik kye twitzale' k'ulul mandad [kyuky'i kye ksoldad], a'e' aj tzajnaqe' tuq aj ja' njakul q'ij. 13 Yaji oxik wen e'etz tuj stzi' te matij semejante kan, b'ix tuj stzi' te matij txkup, b'ix tuj stzi' te junky naqe txkup aj nya'tx b'an'ax yolin, e'etz tuj ktzi' kyetz ox malspirit naqe kyeka'yin xtx'o'. 14 Komo kye ntzani malspirit aj b'a'n tuq tzan kyk'ulun seny tuky'i nim kyajwalil, ikja'n kxik chimol kyaqil kye twitzale' k'ulul mandad twitz tx'o'tx' [kyuky'i kye ksoldad] tzan kyq'ojin ti'j Qtata Dios tuj aj q'ij aj okyexe'l tsi' tuj il te Qtata Dios kye xjal aj nya'tx galan, per te Qtata Dios mas nim tajwalil twitz kyaqil.
15 («Tzaj eten» [ntq'uma' te Qajaw]. «Wetz kyinpon iktza' jun eleq'.* Galanx-alo te aj atok tnab'l, b'ix atok tq'anaq tzan k'on tex sqit b'ix tzan k'on tqet ky'ixwik oj tky'ik kyaqil ntzani.») 16 B'ix [kye aj ox malspiritni] e'ok kchimo' kyaqil kye twitzale' k'ulul mandad [kyuky'i kye ksoldad] tuj te luwar aj tb'i tuj te yol ebrey “Armagedon.”§
17 Ntons yaji te twuqi' ángel oxik tswa' te twuqi' xhcho'nal aj b'an nim tuj kyaq'iq'. B'ix yaji tuj te jay aj nab'il Qtata Dios, mer tuj te twit'lel Qtat aj ja' nk'ulun mandad, oxik nchan twi' [te Qtata Dios] otzaj tyoli' ikxjani: «Ajna'l ma'tx b'antik.»* 18 Ntons ajun xhliky'lika'j otzaj, b'ix ajun kywi' xjal txik cha'on tuq, b'ix ajun ray tuq, b'ix otzaj jun kab'junab' mas b'an jwert twitz kye txq'anky kab'junab' aj oje ky'ik atx aj kyten kye xjal twitz tx'o'tx'.* 19 Te nim amaq' oqet pax, owel oxe pedas, b'ix kye amaq' tuj kyaqil twitz tx'o'tx' eb'ajqet xitan. Yatzun te Qtata Dios k'onti'l owajnaj ti'j tk'u'j te nim amaq' aj Babilony, otzaj nim tq'oj ti'j b'ix oxik tsi' jun xhcho'nal b'an nim.* 20 Kyaqil tx'o'tx' tuj te nim a' b'ix kyaqil witz eb'ajqetnaj,* 21 b'ix otzaj twitz ka'j kyajsik kye xjal jun saqsb'aqon jun kintalchaq talal. B'ix kye xjal eb'ajyolin yol b'an nya'tx galan ti'j Qtata Dios tzan tpaj te aj saqsb'aqonni jun xhcho'nal b'an nim.*
* 16:1 Ax: «Pex waq tuj kyaqil twitz munt qo'ol kye wuq kop aj nojnaq tuky'i tq'oj Qtata Diosni.» 16:2 Ax: oqet tqo' te tkop. Ax ikxji kyi'j ja' nyolin “oxik tswa' xhcho'nal” tuj Tmnk 16:3,4,8,10,12,17. * 16:2 Exo 9:10 * 16:4 Exo 7:17-21 16:8 Ax: q'aq'. * 16:10 Exo 10:21 * 16:12 Isa 11:15-16 * 16:15 Mat 24:43-44; Luks 12:39-40; Tmnk 3:3 § 16:16 Te Armagedon ax n'ok tuq q'uma' Armegid oqtxi' b'ix ax n'ok q'uma' Megid; Jue 5:19; 2Re 23:29; 2Cró 35:22. * 16:17 Tmnk 21:6 * 16:18 Tmnk 8:5; 11:13,19 * 16:19 Ax: tzan tuk'an te tuk'a' te xhcho'nal; Sal 75:8; Isa 51:17; Tmnk 14:10. * 16:20 Tmnk 6:14 * 16:21 Exo 9:23-24; Tmnk 11:19