17
Aj Txik Si' Tuj Il Te Amaq' Babilony
Ntons jun kxol kye wuq ángel aj eq'i' tuq kyitza' kye wuq uk'b'il,* otzaj tyoli' wetz ikxjani: «Qalan tzani. Oxe'l nyek'u' titza' oxe'l si' tuj il te xuj aj nkyeqet teq'i' xjal,* te xuj [aj telponx ti'j jun amaq']* aj atqet ja' ate' ky'ila'j a'. Kyaqil kye kywitzale' k'ulul mandad twitz tx'o'tx' oxik ksamo' kyib' tuky'i'l, b'ix ax kyaqil xjal twitz tx'o'tx' okyniky'b'ej [te aj nxik tsuqu' kyuky'i'l] aj iktza' jun xhb'a'j aj ncho'on kywi' titza'.»
Yaji inxik tin* te Txew Dios tuj jun luwar b'an ky'ixk'oj tx'o'tx' aj ja' k'onti'l najayon. B'ix oxik wen jun xuj wit'lijax tajsik jun txkup kyaqti'j, b'ix ti'j te txkup tz'ib'a' tuq ti'j pur yol b'an nya'tx galan ti'j Qtata Dios, b'ix ate' tuq wuq twi' b'ix lajuj tkach.* Te xuj atok tuq tq'anaq morad teb'l b'ix kyaq, b'ix b'an txaku' tuq tuky'i oro b'ix tuky'i tal ab'j b'an tb'anil b'ix uwj perla b'an tb'anil. B'ix eq'i' tuq tuj tq'ab' jun uk'b'il xtx'otx'al oro b'ix te aj atqex tuq tuj telponx te tk'ajajb'en b'ix kyaqil tk'ulb'en aj ajq'oja' twitz tzan Qtata Dios. B'ix tz'ib'a' tuq tajsik twitz jun tb'i chuktky, b'ix nyolin ikxjani: Babilony Aj Nim [Amaq'], Kyamaq' Kye Aj Nkyexnaq'tzan Te K'ajajb'ilj B'ix Kyaqil Aj Ajq'oja' Twitz Tzan Qtata Dios. B'ix te xuj k'onti'l ntnab'e tuq tib' tzan tpaj tkansb'en§ ky'ila'j xjal aj pawame' te Qtata Dios b'ix nkyepakb'an tuq ti'j Jesus. B'ix wetz b'an nkyinlab'an tuq nim ti'j kyaqil ntzani.
Ntons yaji, te ángel otzaj tq'uma' wetz ikxjani: «¿Tistil b'an nchlab'an? Wetz oxe'l nq'uma' tidi' telponx ti'j te xuj b'ix ti'j te aj matij txkup iqal tetz, aj wuq twi'ni b'ix lajuj tkach. Te aj txkup ma'tx xik awenni, tetznini [jun xjal] aj atqet tuq per ya k'onti'l sinoke ikja'n tjatz tuj te jul aj k'onti'l txe' b'ix cha swal tkamiky tzul.* B'ix kye aj nkyenajan twitz tx'o'tx' aj k'onti'l tz'ib'anqex kyb'i tuj te u'j te qanq'in* atx aj tkajlen k'ulu' te twitz tx'o'tx', kyetz okyelab'ayon oj tok kyen te aj naqe txkup aj atqet tuq b'ix ajna'l ya k'onti'l per tzul junky'elky. Ti'j te ntzani a tgan tzan qb'isun tuj tume'l. Kye aj wuq twi'ni telponx kyi'j wuq witz aj ja' wit'lik te xujni, b'ix ax telponx kyi'j wuq twitzale' k'ulul mandad. 10 B'ix jweb' kxol kye ja twitzale' k'ulul mandadni oje kyekamik, b'ix jun nk'ulun mandad ajna'l, b'ix te junky mina' tjakon tuj twit'lel ja' ok'uluyon mandad, per ya oj tjakon te aj tmankb'il, nlay ten nim tuj. 11 Yatzun te aj naqe txkup aj atqet tuq oqtxi' per ajna'l k'onti'l, a tetz owokel te twajxaqi' [twitzale' k'ulul mandad]; tetz jun te kywuqil b'ix ikja'n txik tzan tponajsa' b'eyx te jun-ele'x. 12 Yatzun kye aj lajuj kachni, telponx lajuj twitzale' k'ulul mandad aj mina' kyk'amon kyajwalil tzan kyk'ulun mandad, per okyk'amo'tz kyajwalil cha jun rat junx tuky'i te aj txkupni.* 13 Kye ja lajuj k'ulul mandadni, kyetz dyakwerd ate' tzan tkaj ksi' kyaqil kyajwalil tuj tq'ab' te [xjal aj naqe jun] matij txkup, b'ix ax kyaqil aj ja' nkyek'ulun mandad tuq. 14 Okyeq'ojiyon ti'j [te aj n'ok q'uma'] Te Tal Moch per okyeqtel titza' tzan tpaj tetz aji te Kyajawil Kyi'j Kyaqil Kye Aj At Nim Kyajwalil, b'ix ax a tetz te Twitzale' K'ulul Mandad Kyi'j Kyaqil Kywitzale' K'ulul Mandad.* B'ix kye aj ajune' tuky'i'l, kyetz a'e' kye aj uk'leme' titza', b'ix joyome' titza' b'ix k'onti'l nkaj ksi' tzan kyokslan ti'j.» 15 B'ix te ángel otzaj tq'uma' junky'el wetz ikxjani: «Kye ky'ila'j a' aj ma xik awen aj ja' wit'liqet te xuj aj nkyeqet teq'i' kye amaq', kye aj ky'ila'j a'ni telponx kye [kyaqil] amaq' b'ix b'uch'uj xjal b'ix nasyon b'ix [xjal aj nkyeyolin kyaqil] yol. 16 B'ix kye lajuj twitzale' k'ulul mandad b'ix te matij txkupni, owokel kyajq'oja' te xuj [aj telponx ti'j te amaq' Babilony] aj nkyeqet teq'i' txq'anky, b'ix okajel ksi' b'an takun, owelal kyin kyaqil tidi' tzi b'ix okajelb'aj kxitu' b'ix owokel ksi' tq'aq'b'el.* 17 Komo te Qtata Dios oqex tsi' tuj kyanim aj tgan tetz tzan kyk'ulun, tzan kyten dyakwerd tzan txik kyq'apo' kyajwalil tuj tq'ab' te aj matij txkup, max cha'oj tkanonkix iktza' ma'tx tq'umaj Qtata Dios. 18 Te xuj aj ma'tx xik awenni, telponx te aj matij amaq' aj nk'ulun mandad kyi'j kye twitzale' k'ulul mandad twitz tx'o'tx'.»
* 17:1 Tmnk 15:7; 16:1 * 17:1 Ax: te xuj aj nk'ajajinqet. Te yol “k'ajajin” tuj Tyol Dios atqet telponx oj stzaj qna'o' junky dios; Exo 34:15; Jue 2:17; 8:27; 1Cró 5:25; Sal 106:39; Ezq 6:9; 20:30; 23:35-37; Os 4:12; 5:4; 9:1; 1Tim 1:19; 4:1; 2Tim 4:4; Ebr 3:12; 2Xhp 3:17; Tmnk 17:5. * 17:1 Tmnk 18:2,10,21 17:2 Ax: eb'aj k'ajajin tuky'i'l. 17:2 Kastiy: se han embriagado con el vino de su fornicación; Jer 51:7. * 17:3 Tmnk 4:2; 21:10 * 17:3 Tmnk 13:1 § 17:6 Ax: kyik'. * 17:8 Tmnk 11:7 * 17:8 Sal 69:28 * 17:12 Dan 7:24 * 17:14 Tmnk 19:16 * 17:16 Ax: kye lajuj kach b'ix te matij txkup, owokel kyq'oji' te xuj, b'ix owelal kyin kyaqil tidi' tetz b'ix okajel ksqitb'a', b'ix te xhchi'jel oxe'l kchi' b'ix oqtel ktz'e'sa'.