19
Oj Kyq'ijlan Ky'ila'j Xjal Tuj Ka'j
Ntons, ya ma ky'ik kyaqil nini, yaji oxik ncha'o' kywi' ky'ila'j xjal nkyeyolin tuq tuj ka'j kongan ikxjani: «¡Qkyaqil qob'ajna'on te Qtata Dios!* A tetz te Koloyon qi'j, a tetz te b'an nim tajwalil, a tetz te aj atqet kyaqil tuj tq'ab'. Komo tetz at tkawb'il tuj tq'ab' b'ix tuj tume'l nkyexik tsi' tuj il, b'ix ma'tx xik tpoqo' kye a'e' aj amaq'* aj nqet kyeq'i' kyaqil xjal twitz tx'o'tx' tzan tox ksamo' kyib' kyuky'i'l. B'ix ma'tx tk'uluj te Qtata Dios tzan telb'aj kchojo' kykamiky kye aj q'apo' kyib' nkye'aq'unan tuq te tetz.»
Yaji oxik kyq'uma' junky'el ikxjani: «¡Qkyaqil qob'ajna'on te Qtata Dios! ¡Te tsib'al aj amaq'ni nlay kaj tzan xhch'uqin!»*
Kye kaj tuj kawnaq (24) tijxjal b'ix kye kaj txkup [aj na'oyon te Qtata Dios] eqet mejlet tuky'i tajsik kywitz twitz tx'o'tx' b'ix ena'on ti'j Qtata Dios aj wit'lik tuq tuj twit'lel aj ja' nk'ulun mandad, nkyq'uma' tuq ikxjani: «Intky'ikxwit ikxji. ¡Qkyaqil qob'ajna'on Qtata Dios!»§ Ntons tuj twit'lel oxik cha'o' twi' jun xjal aj ntq'uma' tuq ikxjani: «Pe'ena'on waq te Qtata Dios, ekyaqil etetz aj q'apo' etib' nkx'aq'unan te tetz, b'ix nqet etoksla', ekyaqil etetz qa k'onti'l etajwalil qatzun aj at nim etajwalilji.»*
B'ix oxik nchan junky'el kywi' ky'ila'j xjal aj nkyeyolin iktza' jun nim a' nxojin ntrenun b'ix iktza' ray b'an jwert ntrenun.* Nkyq'uma' tuq ikxjani: «¡Qkyaqil qob'ajna'on te Qtata Dios!* Te Qajaw a te Qtata Dios aj nk'ulun mandad per tuky'i mas nim tajwalil kywitz kyaqil. Qob'ajchalaj waq, b'ix qob'ajchalajsan b'ix intqet qjiq'b'a' te Qtata Dios b'ix tzan tpaj ma'tx pon or tzan qten junx tuky'i [te aj n'ok q'uma'] Te Tal Moch qetz a'o' iktza' te “Txu'jel” b'ix list ato'. Ma'tx stz'ok si' jun jq'anaq xtx'otx'al lino b'an tz'u'in b'ix b'an sjapun.» (Komo te aj lino telponx kye kyk'ulb'en tuj tume'l kye aj pawame' te Qtata Dios.)
Te ángel otzaj tq'uma' junky'el wetz ikxjani: «Intqet atz'ib'a' ikxjani: Galanx-alo kye aj ma'tx kyetzaj uk'le' tzan kyq'ijlan oj tok junan [te aj n'ok q'uma'] Te Tal Moch.» B'ix oxik tq'uma'ky ikxjani: «Te ja ntzani b'an'ax Tyol Qtata Dios.» 10 Ntons inqet mejlet tuq txe' toq tzan nna'on tetz, per tetz otzaj tq'uma' wetz ikxjani: «K'on ak'uluj ikxji. Wetz a'in ax q'apo' wib' nkyin'aq'unan te Qtata Dios iktza' yatz b'ix iktza' kye txq'anky awerman aj k'onti'l nkaj ksi' tzan txik kypakb'a' te b'an'ax ti'j Jesus. A'ox Qtata Dios b'a'n tzan ana'on. Komo te Txew tgan tzan qpakb'an te b'an'ax ti'j Jesus.»*
Aj Kyqet Tzan Te Qajaw Kye Tajq'oj
11 B'ix yaji oxik wenky te ka'j jaqo', b'ix oxik wen jun kway saqti'j b'ix te aj iqa' tuq titza' n'ok q'uma' “Te Aj K'onti'l Nkaj Tsi' Te Galan” b'ix ax n'ok q'uma' “Te Aj Jun Yolin,” b'ix tetz tuky'i tkawb'il tuj tq'ab' nkyexik tpoqo' kye xjal, b'ix ax tuky'i tkawb'il tuj tq'ab' nq'ojin kyi'j kye tajq'oj. 12 Kye tb'aq' twitz naqe toq q'aq',* b'ix akyejax tuj twi' ky'ila'j tal tkoron, b'ix tz'ib'an-ok tuq jun tb'i aj nijunwt n'el tniky' ti'j sinoke a'ox tetz, 13 b'ix atok tuq tq'anaq b'an ajun tuq kyik' ti'j, b'ix tetz tb'i “Te Tyol Qtata Dios,” 14 b'ix lapike' tuq ti'j kye q'ojiyon aj tuj ka'j, b'ix atok kyq'anaq xtx'otx'al lino b'an tz'u'in, saq teb'l b'ix b'an sjapun,* b'ix iqame' tuq tzan kway pur saqti'j. 15 Nyolin tuky'i yol naqe nq'ojin tuky'i jun tmachit aj tq'ojb'il, b'an ajun te', b'ix okyetok'onsa'tz kyaqil nasyon twitz tx'o'tx' tuky'i te tyol. Okyeqtel tk'ulu' mandad tuky'i stortol k'uxb'il [aj telponx okyeqtel tk'ulu' mandad tuky'i tkawb'il tuj tq'ab', nlay kaj alkawet ti'j nijunwt].* A tetz te aj nxajon nyitz'on te ub [aj telponx] nxik tsi' xhcho'nal kyi'j kye xjal tzan tpaj b'an nim tq'oj Qtata Dios aj mas nim tajwalil twitz kyaqil.* 16 B'ix ti'j te tq'anaq b'ix ti'j toq tz'ib'an-ok ikxjani: Te Twitzale' K'ulul Mandad Kyi'j Kyaqil Kywitzale' K'ulul Mandad. B'ix ax tz'ib'an-ok ti'j ikxjani: Te Kyajawil Kyi'j Kyaqil Kye Aj At Nim Kyajwalil.* 17 B'ix oxik wen jun ángel wa'lqet tuq twitz te q'ij, nq'olb'en tuq kyi'j kyaqil pich' twitz ka'j, nxik tuq tq'uma' kongan ikxjani: «Pe'etzaj waq, intok echimo' etib' tzan tpaj te Qtata Dios oqtel tsi' jun nim ewe'. 18 Pe'etzaj tzan txik echi' kchi'jel kywitzale' k'ulul mandad* b'ix kchi'jel k'ulul mandad soldad b'ix kchi'jel xjal aj nim kybalor, b'ix kchi'jel kway b'ix kchi'jel aj akyejax kyajsikji, kchi'jel kye aj mosime' b'ix kye aj nya'tx mosime', b'ix kchi'jel kye aj nya'tx nim kyajwalil b'ix kye aj at nim kyajwalil.»* 19 Oxik wen te [xjal aj naqe jun] matij txkup b'ix kye k'ulul mandad twitz tx'o'tx' tuky'i ksoldad ojetq tz'ok kchimo' kyib' tzan kyq'ojin tuky'i te aj iqa' tzan te saqti'j kway b'ix kyuky'i tsoldad tetz. 20 Ntons etzyet te [xjal aj naqe jun] matij txkup b'ix te pakb'on aj nya'tx b'an'ax titza'. A te aj nk'ulun tuq ti'chq yek'b'il tuky'i nim tajwalil twitz te txkup b'ix aj eqet eq'in kye aj okyk'amoj te techa'l te matij txkup kyi'j b'ix ena'on ti'j te titzb'alil.* Ntons etzyet b'ix itz'oje'x eb'ajxik xo'o' kykab'il tuj te nim q'aq' aj nbranun tuky'i asupr. 21 Ya kye txq'anky eb'ajqet kansa' tzan te aj iqa' tajsik te kway tzan te tyol aj n'etz tuq tuj stzi' naqe jun tmachit kansb'il, b'ix ikxji kyaqil kye pich' eb'ajnoj [tzan kchi'jel kye tajq'oj Qtata Dios].
* 19:1 Ax: ¡Aleluya! * 19:2 Tmnk 17:18 19:2 Ax: kyk'ajajb'en. Intqet awen ja' nyolin ti'j 17:1. 19:2 Ax: kchiky'el. Deu 32:43; Isa 34:6. * 19:3 Isa 34:10 § 19:4 Ax: ¡Aleluya! * 19:5 Isa 24:1-3 * 19:6 Ezq 1:24 * 19:6 Ax: ¡Aleluya! * 19:10 Ebr 1:1-8 * 19:12 Dan 10:6 * 19:14 Tmnk 3:5; 7:14; 19:8 * 19:15 Tmnk 2:27; Sal 2:9 * 19:15 Isa 63:3; Joel 3:13; Tmnk 14:19-20 * 19:16 Tmnk 17:14 19:17 Ax: tuj te q'ij. * 19:18 Ezq 39:17-20 * 19:18 Isa 24:1-3 * 19:20 Tmnk 13:1-18 19:20 Cha'oj tqet tz'e'sa' te asupr, n'ok jun kyaq b'an jwert b'ix ax n'el jun txewal.