20
Aj Tkaj K'alo' Te Ma Chman Txkup Jun Mil Aq'b'i
Ntons yaji oxik wen jun ángel ikja'n tuq tqetz tzajnaq tuq tuj ka'j, b'ix eq'i' tuq tyabul jaqb'il te jul aj k'onti'l txe', b'ix eq'i' tuq tuj tq'ab' jun chman kaden. B'ix te ángel oqet tk'alo' te matij semejante kan, b'ix okaj tk'alo' jun mil aq'b'i. Te aj matij semejante kan ax n'ok q'uma' te “aj matij kan oqtxi',”* aj tb'i te “Tajaw Choj” b'ix ax n'ok q'uma' “Satanas.” Ntons oqex txon te ángel te matij kan tuj te jul aj k'onti'l txe', b'ix okaj tlamo' b'ix oqet tsi' tal te tlamelul te jul, tzan tkaj txini jun mil aq'b'i tzan k'on kyqet teq'i'ky kye xjal.* B'ix max cha'oj tky'ik te jun mil aq'b'i, yaji oxe'l tzoqpi' junky'el per cha jun rat. Ntons, ax oxik wen ky'ila'j wit'lelj b'ix kye aj wit'like' tzi a'e' kye aj oxik si' kyajwalil tzan kyk'ulun mandad.* B'ix [exik wen] kyanim kye aj eqet kansa' tzan tpaj kypakb'en te b'an'ax ti'j Jesus b'ix tzan tpaj kypakb'en te b'an'ax ti'j tyol Qtata Dios,* b'ix kyaqil kyanim kye aj k'onti'l ena'on ti'j te [xjal aj naqe jun] matij txkup ni ti'j te titzb'alil, b'ix k'onti'l okytzoqpij tzan tok si' techa'l tajsik kywitz qa ti'j kyq'ab'ji, b'ix [owe'ej] ejaw anq'in junky'el b'ix ek'ulun mandad junx tuky'i Krist jun mil aq'b'i. Te ntzani a te tb'ay b'uch'uj xjal aj okyejawel anq'in b'ix kye txq'anky xjal aj ojetq kyekamik, nlay kyejaw anq'in max oj tky'ik te jun mil aq'b'i. Galanx-alo b'ix pawame' te Qtata Dios kye aj okyejawel anq'in tb'ay. Nlay tz'ok kyen te tkab'i' kamikyj,* sinoke okyeqtelten na'ol Qtata Dios tuky'i Krist b'ix okyek'uluyon mandad jun mil aq'b'i junx tuky'i Krist.
Te Aj Oky'el Oj Txik Tzoqpi' Te Twitzale' Joyol Q'oj Oj Tmankun Te Tyemp Jun Mil Aq'b'i
Ntons, ya oj tky'ik te jun mil aq'b'i, te Satanas ojawetz tzoqpi', b'ix okyeqtel teq'i' kye xjal§ tuj kyaqil part twitz tx'o'tx' b'ix kye aj Gog* b'ix Magog. Okye'okel xhchimo' tzan kyq'ojin b'ix kye tsoldad okye'okel naqe sanik.* [Owok joto' tuj nwitz], eb'ajnoj txini, b'ix ejaw xtx'u'k te amaq', cha owok-oq kymaqo' te kyamaq' kye aj pawame' te Qtata Dios, aj amaq' aj nqet tuq gani' nim tzan Qtata Dios. Per yatzun kyi'j kye kyajq'oj, oqetz jun q'aq' tuj ka'j kyi'j b'ix eb'ajmankun kyaqil. 10 Te Tajaw Choj aj ojetq tuq qet eq'in kyetz, oqex xon tuj te nim q'aq' aj nbranun tuky'i asupr, aj ja' eqex xon te [xjal aj naqe jun] matij txkup b'ix te yolil tyol aj nya'tx b'an'ax titza'. Tzi owokel kyen xhcho'nal b'ajq'ij b'ix b'ajaq'b'il b'eyx te jun-ele'x.
11 B'ix oxik wen jun xjal wit'lik tuq tuj twit'lel aj ja' nk'ulun mandad b'ix te twit'lel b'an nim b'ix saq tuq, b'ix oxik wen twitz tetz eqet naj te twitz ka'j b'ix te twitz tx'o'tx', ya k'onti'l tuq kyoken.§ 12 B'ix exik wen kye aj ojetq tuq kyekamik, kye aj nim tuq kyajwalil b'ix kye aj nya'tx nim tuq kyajwalil,* wa'lke' tuq twitz te wit'lelj, b'ix txq'an u'j ejaw jaqo', b'ix ax ojaw jaqo' junky u'j aj nyolin ab'le' kye aj okye'anq'iyon te jun-ele'x, b'ix otzaj q'uma' kyaqil kchoj kye kamnaq iktza'x kyk'ulb'en aj tz'ib'ankaj kyuj kye u'j.* 13 Komo kyaqil kye aj oje kyekamik ejaw anq'in junky'el, kye aj ekamik tuj te nim a' b'ix kye txq'anky kamnaq,* kyaqil ejaw anq'in tzan txik q'uma' kchoj iktza'x tuq te kyk'ulb'en. 14 Oponaj te kamikyj b'ix ax oponaj ja' nkyexik kyanim kye xjal aj nkyekamik, kykab'il eponaj tuj te nim q'aq'. Te ja nim q'aq'ni a te tkab'i' kamikyjji. 15 B'ix kyaqil kye xjal aj k'onti'l tuq tz'ib'anqex kyb'i tuj te u'j aj nyolin ab'le' kye aj okye'anq'iyon te jun-ele'x, yaji kyetz exik xon tuj te nim q'aq'.
* 20:2 Gén 3:1 * 20:3 Ax: naciones. * 20:4 Dan 7:9-10,22; Mat 19:28; Luks 22:30 20:4 Ax: kye aj owel in kywi'. * 20:4 Tmnk 6:9 20:4 Kyi'j kye aj oqet kyitza' te nya'tx galan: 1Kor 15:51-58; 1Tes 4:13-18; Tmnk 2:26-28; 3:12,21; 5:8-14; 6:9-11; 19:5-9. * 20:6 Tmnk 2:11; 20:14; 21:8 § 20:8 Ax: naciones. * 20:8 Ezq 38:2–39:16 * 20:8 Ax: iktza' aren stzi' te nim a'. 20:9 Qanq telponx tkwentil Israel. 20:10 Intqet awe'e' tidi' nyolin ti'j asupr tuj 19:10. § 20:11 Ax: k'onti'l ja' tuq tzan kyten; 2Xhp 3:10-12. * 20:12 Isa 24:1-3 * 20:12 Dan 7:9-10 * 20:13 Ax: Ades. 20:14 Ax: Ades. 20:14 Ax: te kamikyj b'ix te Ades exik xo'o' tuj te chman q'aq' aj b'an nim naqe jun nim a'; Tmnk 2:11; 20:6; 21:8.