21
Owokel Junky Tx'o'tx' Ak'a'j B'ix Junky Ka'j Ak'a'j
Yaji oxik wen junky twitz ka'j ak'a'j b'ix junky twitz tx'o'tx' ak'a'j tzan tpaj te tb'ay twitz ka'j b'ix te tb'ay twitz tx'o'tx' eqet naj b'ix ya k'onti'l te nim a'.* B'ix oxik wen te Jerusalen ak'a'j,* te amaq' aj pawa' te Qtata Dios b'ix ch'inwt nya'tx galan tuj, ikja'n tuq tqetz tuj ka'j, tzajnaq tuky'i Qtata Dios. B'an txakumaj tuq iktza' jun xuj aj b'an nxmakalin owokel junan tuky'i tichmil.* B'ix oxik nchan twi' jun xjal nyolin tuq kongan tuj te wit'lelj ikxjani: «Ajna'l te Qtata Dios nnajan kxol kye xjal. Te Qtata Dios onajayon kxol b'ix kyetz okye'okel txjalil. Te Qtata Dios axk tetz oqtelten kyuky'i'l te jun-ele'x,* b'ix tetz okye'okel tb'ek'a'.* B'ix ya k'onti'l te kamikyj, ya k'onti'l te b'is, ya k'onti'l te oq'el, b'ix ya k'onti'l te xhcho'nal, tzan tpaj kyaqil aj at tuq tb'aya' oje ponaj.»*
Ntons, te aj nk'ulun mandad aj wit'liqet tuj twit'lel otzaj tq'uma' ikxjani: «Wetz ajna'l nqet nk'ulu' kyaqil ak'a'j.» B'ix ax otzaj tq'uma' ikxjani: «Intqet atz'ib'a' tzan tpaj te aj nxik nq'uma'ni, b'an'ax b'ix b'a'n tzan twit'let ek'u'j ti'j.» B'ix ax otzaj tq'uma' wetz ikxjani: «Ma'tx b'antik kyaqil. Wetz a'in te tb'ay b'ix a'in te tmankb'il, [kyaqil tyemp akyinqet], a'in wetz nkyin'aq'san kyaqil b'ix a'in wetz nkyinmankunsan kyaqil. Ab'l aj nk'achjik, wetz oxe'l nsi' tuk'a' tzan tanq'in te jun-ele'x b'ix cha tkotz. Kye aj okyipa'tz, okykotzi'tz kyaqil ntzani, b'ix wetz okyin'okel Dios te kyetz, b'ix kyetz okye'okel nk'wa'al.* Per kye aj nkyexob', b'ix kye aj k'onti'l nkye'okslan, kye aj b'an tz'il kyanim, kye aj kansal xjal, kye aj cha kyk'ajajin qet, kye aj nkyechmanin, kye aj nkyena'on ti'j titzb'alil jun tidi', kyaqil kye la'j-e', kyaqil kyetz okyexe'l tuj te nim q'aq' aj nbranun tuky'i asupr; te ntzani te tkab'i' kamikyj.»*
Yaji tzaj te jun ángel kxol kye kywuqil aj eq'ime' tuq kyitza' kye wuq uk'b'il aj ja' akyeqex tuq kye kymankb'il wuq txakl xhcho'nal aj otzajel si'. Otzaj tq'uma' te ángel wetz ikxjani: «Qalan, oxe'l nyek'u' yatz te aj owokel junan tuky'i [te aj n'ok q'uma'] Te Tal Moch.»
10 Ntons ma tz'ok joto' tuj nwitz tzan te Txew [Dios], te ángel ma kyinxik tin twi' jun matij witz, b'ix ma tzaj tyek'u' wetz te amaq' [Jerusalen] aj pawa' te Qtata Dios, tzajnaq tuky'i Qtata Dios ikja'n tqetz tuq tuj ka'j. 11 Te amaq' b'an ntxaqtxon tuq tzan xhchqitz'unal Qtata Dios, b'an nxhpotz'e' tuq iktza' jun ab'j aj nim tbalor, iktza' jun ab'j jaspe b'an xhlinun naqe kristal. 12 B'ix te amaq' pe'oni' tuky'i jun pe'on nim twitz b'ix nim twa'lkal, ate' kab'lajuj tlamelul, b'ix tuj junjun lamel atqet jun ángel, b'ix kyi'j kye lamel tz'ib'an-ok tuq kyb'i kye kykab'lajujil b'uch'uj tijajil Israel. 13 [At kaj palaj tetz b'ix ox tlamelul junjunchaq palaj], ox tlamelul nkaj twitz oriente, oxky twitz norte, oxky twitz sur, oxky twitz occidente.* 14 B'ix twit'lel te pe'on kab'lajuj chman ab'j, tz'ib'an-ok tuq kyi'j kye ab'j kyb'i kye kykab'lajujil tky'ixel [Jesus, aj n'ok q'uma'] Te Tal Moch. 15 Te ángel aj nyolin tuq wuky'i'l eq'i' tuq jun tmalb'il pur xtx'otx'al oro, te malb'il te amaq' kyuky'i kye lamel b'ix kye tpe'onil.* 16 Te amaq' kwagrad, te tq'e'lkal parej tuq tuky'i twitz, te ángel oqet tmalo' te amaq' tuky'i tmalb'il, b'ix kab'lajuj mil (12,000) stadión tq'e'lkal [osey kab'e' mil tuky'i kab'e' oqal (2200) kilómetr], b'ix te twitz b'ix te twa'lkal parej tuq. 17 Yaji oqet tmalo' te tpe'onil tuky'i jun malb'il iktza'x nkyemalon kye xjal, b'ix owel jun oqal tuky'i kaj tuj oxqal (144) kúbitos [osey qaq tuj mutx' (66) metr]. 18 Te tpe'onil k'ulumaj tuq tuky'i pur ab'j jaspe tb'i, b'ix te amaq' k'ulu' tuq tuky'i pur xtx'otx'al oro xhchukeltib' b'an saq naqe kristal n'ex qeb'l tuj. 19 Kye ab'j aj akyeqet tuq te twit'lel te tpe'onil, b'an txaku' tuq tuky'i ti'chq txakl tb'anil ab'j. Te tb'ay ab'j aj te twit'lel jasp [tb'i] tuq, b'ix te tkab'i' sapir, b'ix te toxi' agat, te tkaji' esmeralt, 20 te tjweb'i' sardons,§ te tqaqi' sardy, te twuqi' krisolit, te twajxaqi' beril, te tb'eljuji' topasy, te tlajuji' krisopras, te tjunlajuji' jasint, b'ix te tkab'lajuji' amatist.* 21 Kye kykab'lajujil tlamelul, k'ulumaj tuky'i kab'lajuj perla, jun perla junjunchaq. B'ix kye tb'eyil te amaq' pur xtx'otx'al oro xhchukeltib', b'ix b'an xhqitz'un naqe kristal tuq. 22 B'ix k'onti'l oxik wen tuj te amaq' jun jay aj nab'il Qtata Dios tzan tpaj [k'onti'l nkyena'on tetz apart tuj jun jay sinoke] akyeqet twitzx tetz [aj n'ok q'uma'] Te Tal Moch, b'ix twitz te Qajaw Dios aj mas nim tajwalil twitz kyaqil. 23 B'ix nya'tx presis tzan kyq'analin ni te q'ij ni te qya' tuj te amaq' tzan tpaj xhchqitz'unal Qtata Dios nq'analin te amaq' b'ix a Te Tal Moch te tq'analb'il.* 24 Kye xjal okyeb'etel tuj chk'atunal tetz, b'ix kye twitzale' k'ulul mandad twitz tx'o'tx' oxe'l kyq'apo' kyaqil aj b'an tb'anil aj at te kyetz.* 25 Kye tlamelul nlay lamet* tzan tpaj pur chijq'ij, nlay qoqet yupan. 26 Kye xjal okye'oqex tzi tuky'i te aj b'an tb'anil aj at te kyetz, b'ix oqtel kyjiq'b'a' [te Qajawil]. 27 B'ix nlay tz'ox txini ch'inwt aj nya'tx galan, b'ix k'onti'l-e' xjal aj nkyek'ulun te aj ajq'oja' twitz tzan Qtata Dios ni kye aj k'onti'l nkyeyolin te b'an'ax.* A'ox okye'okex aj tz'ib'anqex kyb'i tuj te u'j aj nyolin ab'le' kye aj okye'anq'iyon te jun-ele'x tzan tpaj Te Tal Moch.
* 21:1 Isa 65:17; 66:22; 2Xhp 3:13 * 21:2 Tmnk 3:12 * 21:2 Isa 52:1; 61:10 * 21:3 Ezq 37:27 * 21:4 Ax: owelal tsu'u' ta'al kywitz kyetz. * 21:4 Isa 25:8; 65:19 21:6 Aj ja' nyolin tuj kastiy ti'j jun soch telponx ti'j te Qtata Dios aj ntzaj tsi' qanq'in, nya'tx ti'j jun soch cha a'ox a'; Isa 55:1. * 21:7 2Sa 7:14; 1Cró 17:13 * 21:8 Tmnk 2:11; 20:6,14 * 21:13 Ezq 48:30-34 * 21:15 Ezq 40:5 21:19 Ax: calcedonia. § 21:20 Ax: sardónice. * 21:20 Isa 54:11-12 * 21:23 Isa 60:19-20 * 21:24 Ax: traer su gloria. * 21:25 Isa 60:11 21:26 Ax: traer su glory; Isa 66:12; Jer 2:11. * 21:27 Isa 52:1