11
Iesus Hetoro Nga Hetalaulaunga
(Mat 6:9-13; 7:7-11)
Iok, nga etuene Iesus hetalaulau nga kileng unne. Hetalaulau ke het pe nena none hele lange i, “Non Soke, o hetore imem ke mo hetalaulau pule ke pomange Ioanes nge hetore nena hana mur.”
Pe Iesus hele lange iri, “Nenge teke a hetalaulau, a hele ke mai koi:
“ ‘Tememem, lememem toto ke hehei pe hana te heto heke em ke pengpeng toto.
Pe pule lememem toto ke lem naunga ala urana ngana at.
O tunge emem ngaunga nga lapa pe nge he pe
O saua lemem poinga poreke ngana mur ke te lasus toto
ke pomanga imem mo popoia
lange hehei pe hana nga reria poinga poreke ngana mur
nenge te popoia atat nge imem.
Pe o helosio ia imem nga totoinga ero.’ ”
Iok, Iesus hele mule, “Teke elle nge imo langa neingana e na pele nga miliko tuna pe hele, ‘Neingak, e hanokia ngaunga unne e nge iong mukam iange neingak e nge at nga kileng tau ngana koi at ke lohot nge iau pe lek ute nge e heole i ia ero.’
“Pe i nenga pele letena tuacholia, ‘Ah! O hengo lala rara ia utar? Mopiu lo ke tutuk mur i imem hul ke moma nei. E lohaka ke e tunge ute nem lange iong ero ol.’ ”
Pe Iesus hele pule, “E hele lange imo pengpeng, non nem eteia ke i neingana ia pe i lemene ero toto nge lohaka ke tunge ngaunga nem lange i. Pe i lemene ero kou neingana neu nge pur mana ia onteinga lange i. Pomalam non nem lohaka ke tunge ure lochloch ngana nenge neingana nem lemene taua.
“Ke e hele lange imo; nenge teke lememo taua ute nge NeHalang a ontei pe i tunge lange imo. Pe a tango rara ure pe lape a hottaua. Nenge teke o ischongia piunga te lohe piunga lange iong. 10 Ke nge iri lochloch ngana nenge te onteitei lape te menmene. Pe i nenge tango rarara hottautau pe i nenge ischongchong nga piunga te lohe piunga lala nge i.
11 “Nenge teke mele sune onteia temene nga ruo pe lape tunge ilimo has ngana lange i ma? 12 Nem pe tuna e onteia pareo tutuna lange i pe lape tunge ei nenge hunun ita lange i? 13 Ke imo hana mana nga ich nei a eteia ke a tunge ure urana ngana lala nge tutumo mur. Ke pomalam mana lape Temere nga lut nga tapa tunge Opepengpeng lange iri nenge te onteia i!”
Iesus Pe Pelsipul
(Mat 12:22-30; Mak 3:20-27)
14 Iok, nga etuene e Iesus helope hote uneinei e nge tu nge none pe poia i ke hele erochro. Kela uneinei neu lohot pe non nenge hele erochro neu hele mule sapele. Pe hulua lochloch te rura pe leteria tuanin rara. 15  Pe hel te hele, “Non nem lope hotote uneinei nemur nga Pelsipul ene. Uneinei mur aria soke.” 16  Pe hel te olleke Iesus ke te onteia i ke poi hote ute ke hot nga tapa ke pomalam te eteia i ke i NeHalang tuna.
17 Pe Iesus eteia leteria ke ulolo pe hele lange iri, “Kileng e nenge telas lele hel pe tepal hel mule nge iri lape tehet toto. Pe nenge teke none pe nehei pe tuturia mur telas lele hel lape tenau hel mule ero ol. 18 Pe nenge teke Non Poreke ngana nena hana mur telas lele hel pe tepal hel luluch mule nge iri lape tehet toto. E hele ke mai iange imo a teke e helope hote uneinei mur nga Pelsipul Non Poreke ngana ene. 19 Iok, nenge teke e helope hotote uneinei mur nga Pelsipul ene pe nga itei ene toto lemo hana mur te helope hotote uneinei mur? Ke imo anau, lemo hana mur te hemallaha hot pengpeng ia. 20 Pe nenge teke e helope hotote uneinei mur nga NeHalang nena kerkerenga, nem hemallaha hote ke NeHalang nena naualanga urana ngana at nge imo lo.
21 “Nenge teke none nge kerkereng toto pe heronia palinga hel ana hengeron pe ra hite na io pe mes ke nauele na pele nena ure mur lape tetu ke nek. 22  Pe teke mele e nge kerkereng toto nge i at ke iri nai tepal hel pe hekou sue i lape mele nem haka hote palinga hel ana ure nemur nenge teke i non totoia pe heronge none nem nena ure mur lange mele hel.
23  “Mele nenge halaua iau ero heporeke iau.
24 “Iok, uneinei e lohot nge mele pe song ke la tango rara munna nge tuia. Song ke langa kileng hal ngana mur ke tango rara munna pe hottaua munna e ero. Pomalam hele, ‘Lape ela tau mule kou lek pele neu lo nenge etu tatala ia.’ 25 Iok laol, at mule pe teke nau pe pele neu te sachalue ke lemlem pe te poia ke nek toto. 26 Ol pe uneinei neu la mule ke la mene ke uneinei iri rahtele nai mule nenge te poreke toto nge i ke la tetu teu lamau. Ke mele neu tungana nenga tele ngana poreke pol mana pe nei ol poreke toto ol.”
Itei Hel Nenge Te Iech Toto
27  Iesus nenene ure nemur ke pomau pe hei e alngana hot lange Iesus nga hulua leteria pe hele, “Hei e nenge hoe iong pe nauele iong lape mene iechinga.”
28 Pe Iesus tuacholia i ke teke, “Pa nem ero, iri nenge te longe NeHalang nena helenga pe te nanas tau tote iri laka nenge lape te mene iechinga nge palaungana toto.”
Ure Nenge Lohot Nge Iona
(Mat 12:38-42)
29  Hehei pe hana iri halang toto te emurung nge Iesus, ol pe Iesus hele, “Imo hehei pe hana nga etue nei, a poreke toto. A teke e poia ure palaungana e ke henonou hote lek hekerkerenga nenge at nge Non Palaungana. Pe lape e poia ure nem lange imo ero. Lape epoi hot mene ure palaungana nem nenge lohot nge Iona. 30 Ure palaungana nenge hehei pe hana nenge Niniue, ngana laka Iona. Pe ure palaungana nenge hehei pe hana nenga etue nei, ngana laka Non Tuna.
31  “Etue palaungana nem lape at nenge NeHalang nau tote hehei pe hana lochloch reria poinga mur. Pe nga etue nem imo lape a meia imo. Iange nge nike hei soke nenge sio nem at nga kileng tau ngana ke longo nga Solomon na helenga urana ngana mur. Pe imo nei, none nge soke toto nge Solomon at nge imo lo pe imo a longo nge i ero. 32  Pe pule imo ul hana nenge Niniue lape ames haka nga etue nem pe lape a meia imo pule. Iange iri nenga etue neu Iona haliu hote NeHalang nena helenga mur pe te hulia reria poinga mur. Pe heueu nei none nge i soke toto nge Iona koi tu luluch nge imo.”
Lemenge Nenga Singim
(Mat 5:15; 6:22‑23)
33  “Mele pele tonge lemenge pe talue nga kileng unne nge talkome ero. Nem pe talkome teua nga kole palaungana letena ero. Lemenge nem te talkome ero. Te heon heke mene. Laka iri nenge te teu at te nau ke mallaha. 34 Matam i lemenge nenga singim. Teke matam te urana lochloch letem nge teu pe singim pule tualeme. Pe nenge teke matam te poreke letem nge teu pe singim pule tetu mana nga au. 35 Ke onau ke nek ol. Iange lape lemenge nga letem i chantom. 36 Ke ngana laka nenge teke singim lochloch tualeme pe unne nge chantom ero iong o tualeme lochloch sapelpele. Ke pomalaka nga lemenge palaungana nge tualeme hite iong.”
37 Iesus hele ke het pe non Paresio e hele lange Iesus ke la ngau luluch nge i. Iesus iteu nga ana non na pele pela kila sio sapele nga ngaunga munna nenge te ngaungau ia. 38 Iesus nun ero pe la ke are sio pe ngau mana. Ol pe non Paresio neu neue nge manga Iesus lome penna ero pe rura toto nga Iesus poi ngana neu.
39 Pe Iesus hele lange i, “Imo Paresio nemur, a lomo menmene amo eulinga pe amo pan mur singiria nenge hot pe nga letemo nge teu a muta toto ia poinga nenge kemenge pe sachumchum pe poinga poreke ngana hel pule. 40 Imo amo hauaua! I nenge umeia singira nge hot mai umeia leteria ero kai? 41 Pomalam a mene ngaunga pe ech nenge mateu nga pan pe eulinga nemur pe a tunge lange iri nenge aria ngaunga ero. Nenge apoi ke pomai pe ure lochloch ngana lape lemlem nge imo ol.
42 “Imo Paresio nemur a neknek ia! Ure poreke ngana lape lohot nge imo iange imo a nanas tau mene hotonga kinkino ngana mur. Pe hotonga papalauna a nanas taua iri ero toto. A takiraua ngaunga kinkino ngana nge manga loi tana pe ngaunga ehech ngana ke huna iri analoch pe a tunge huna elle lange NeHalang. Pe hotonga nenge apoi ke nek lange pekngamo mur, a nanas taua ero toto. Pe hotonga nenge lememo tau tote NeHalang a nanas taua ero toto pule. Teke a nanas tau tote hotonga kinkino ngana nemur pomere nenge a nanas taua hotonga papalauna ke nek ero?
43 “Imo Paresio mur a neknek ia imo! Iange lememo tau totote arenga nemur nga muka toto nga hetoronga ana pele. Pe lememo ke te hele ke urana toto lala nge imo nga ingala munna mur.
44 “A neknek pule iange imo a pomalaka nga mele koluna nge tealo hite pe tetua ele ero. Pe hana nenge tei haka nga ona lape te poreke sapele iange te eteia ero.”
45 Ol pe none nge etei toto nga hotonga tuacholia Iesus, “Non Soke, o hele ke mam pe o hele poreke imem pule iam.”
46 Pe Iesus hele, “Imo nenge a etei toto nga hotonga mur a neknek ia pule iange imo a poia hana ke te takisia ure meena toto ngana nenge te alker taua. Pe imo sipomo a tunge perimo kukana elle ke a halaua iri ero toto.
47 “A neknek ia pule iange a hemalmal heke hetatalonga mur aria metenga munna nenge lemo tete mur te hune iri nge nike. 48 Ke nga poinga nei imo sipomo a henonou hot pengpeng ia utar nenge lemo tete mur te poia. Iri te hune hetatalonga mur pe imo a hemalmalia aria polo. 49 NeHalang eteia ke ulolo ke ngana laka nenge hele ke teke, ‘Lape e kulosia hetatalonga mur pe hekulkulonga mur. Pe hel nge hana nemur lape te hune iri pe hel lape tepoi poreke iri.’ 50 Ke pomalam tuangachol poreke ngana nga huninga nemur lochloch lape sio pengpeng nge hana nenga etue nei. 51 Talun ngana nga huninga nenge Apel ke langa huninga nenge Sakarias. (Sakarias te hune i nga hatanga pe NeHalang munna nenge heo ngana toto tunangaria). E hele pengpeng lange imo nenga etue nei lape a mene melmelenga palaungana nga ure nemur lochloch.
52 “Imo nenge a etei toto nga hotonga mur a neknek ia pule iange hehei pe hana muteria toto ke te eteia NeHalang pe imo a unele lohenga nge hehei pe hana ke teteu langa eteinga nem ero. Pe imo ateu langa eteinga nenge NeHalang ero pule.”
53 Iesus lohaka ke ii lo pe Paresio mur pe hotonga ana hetoronga mur te hele poreke tote i pe te tutue i nga helenga pe te onteiteia i. 54 Tepoi ke pomau iange te teke te ollaka hotote Iesus. Pe nenge teke Iesus tamal hote helenga e nge poreke lape te hele hot sapele i.
11:15 Mat 9:34; 10:25 11:16 Mat 12:38 11:22 Kol 2:15 11:23 Luk 9:50 11:27 Luk 1:28, 42, 48 11:29 Mat 16:4 11:31 1Ki 10:1-10 11:32 Jon 3:5-10 11:33 Mak 4:21; Luk 8:16