10
Iesus Hetoro Nga Hilenga Hel Nga Leinga
(Mat 19:1-12; Luk 16:18)
Iok, Iesus lohaka nga kileng nem pe i ke lange Iutea, pe lotele nga ech nge Iortan. Hulua teole taua i pe hetoro mule iri ke manga popoia ke kokoeses.
Pe Paresio hel tela nge Iesus pe te ollaka hote i. Te onteia i, “O hele at nge imem. Hotonga hele ke teke urana nge none hile nehei pule?”
Iesus tuacholia pe ontei, “Moses tunge hotonga tei lange imo?”
Pe iri te tuacholia. “Moses tunge hotonga lange Israel mur pe hele ke teke, ‘Mele nenge lemene ke hile nehei, isipona asia alalaha ke hele tote i nge hile nehei lo.’ ”
Pe Iesus hele lange iri, “Moses tunge hotonga nem iange te hetore imo pe anali toto nge a longo tau. Pe nga talun ngana nga ure lochloch te lohot ngaria, ‘NeHalang ala hote none pe hei e ke pomanga NeHalang nena alalaha hele ngana.’ ‘Ke pomalam non nem hile temene pe tana pe tu luluch nge nehei pe te lohot ke iri elle mana nga singiria.’ Ke NeHalang puo tomia imo pe mele pele las mule imo ero ol.”
10 Iok Iesus pe na hana mur teteu la mule nga pele letena pe na hana mur te onteia i nga ure nemur. 11  Pe hele lange iri ke teke, “None nenge hile nehei pe lei haka mule, poia poinga nge poreke lange nehei. 12 Pomalam pule, hei e nenge hile ene pe lei haka mule, poia poinga nge poreke lange ene.”
Iesus Pete Aina Kinkino Ngana
(Mat 19:13-15; Luk 18:15-17)
13 Hehei pe hana nga kileng nem, te laia tuturia mur nge Iesus ke rahaka nge iri pe Iesus na hana mur tepoi ele iri. 14 Iesus esia poinga nei pe letena inin pe hele lange na hana mur, “Apoi ele iri ero, teat nge iau. Iange NeHalang nena mutenga tu nge iri nenge pomai. 15  E hele ke manmanna lange imo, mele nenge mene NeHalang nena naualanga pe nekinga ke pomange mele sune ero, lape teu laia ero.” 16 Iok laol, Iesus lole aina kinkino ngana pe tal heke penna nge iri ke pete iri.
Non Nenge Na Ure Halang
(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)
17 Iesus lohaka ke i mulmule lo pe none song la pe tualou nga matana pe onteia i, “Non Soke urana ngana ellem, lape epoi ke mere ke e mene maulinga ke koko?”
18 Iesus onteia i, “Pomere nenge o hetue iau ke urana? Mele e ero nge urana. NeHalang i toro mana. 19  O eteia hotonga nenge NeHalang tunge lange Moses. ‘O hune mele ero. O tak tote mele nehei ero. O keme ero. O hele poreke mele ero. O topala hite lem kemenge ero. O longo taua temem pe tam.’ ”
20 Pe non neu hele, “Non Soke, e longo taua hotonga lochloch ngana nemur nga iau lolomele ngak nike.”
21 Iesus mutena taua non neu pe nau pengpeng lange i pe hele, “Ute elle mana o poia ero kura. O mene lem urelu mur pe o laia nga ingala matana ke te olia pe o tunge ana umtutuna lange pakar mur. Pomalam otu ke nek nga lut nga tapa. Iok, o nanasia iau ol.” 22 Non neu longe pe nakuna poreke pe ua iange letena ia nena ure nge halang.
23 Iesus nau lange na hana mur pe hele lange iri, “Anali toto nge iri nenge reria urelu halang pe teteu langa NeHalang naualanga pe nekinga!”
24 Iesus na hana mur te ruraia helenga nei pe Iesus hele sapele, “Pekngak mur, anali toto nge ateu langa NeHalang nena naualanga pe nekinga. 25 Semel ngana nge kamel palaungana iteu nga pakeka polona sune. Pe anali toto ngana nge mele nenge na ure halang pe iteu langa NeHalang nena naualanga pe nekinga.”
26 Iesus na hana mur leteria lilil toto nga helenga nei, pe te ontei hel mule nge iri, “Itei nenge lape NeHalang mene mule i mai ol?”
27 Iesus nau la mule nge iri pe tuacholia, “Imo sipomo nakumo ero toto nge a halau mule imo pe nge NeHalang semel mana. NeHalang nakuna nge poia ure lochloch ngana.”
28 Mala ero pe Petrus lohaka pe hele, “Onau, imem mo hile sue lemem urelu lochloch ngana pe mo nanasia iong.”
29 Iesus hele lange iri, “Oe, e hele lange imo ke manmanna, itei nenge hile sue na kileng pe titina mur pe liliuna mur pe temene pe tana pe aina kinkino ngana pe ich ke nanasia iau pe haliu hote lek helenga urana ngana, 30 i lape mene mule ke halang toto nga etue nei. Lape mene mule ke ana non kina lime; nga pele mur pe titina mur pe liliuna mur pe tatana mur pe aina kinkino ngana pe ich. Pe pule lape hana hel tepoi poreke i pe nga hoena lape tu luluch nge iau ke kokoes. 31  Pe hulua nenge te heto heke iri ke iri nga muka, lape iri hoena. Pe hulua nenge te au sue iri ke iri hoena, lape iri muka.”
Iesus Hele Hemol Ngana Ia Ana Metenga
(Mat 20:17-19; Luk 18:31-34)
32  Iesus pe na hana mur tei nga kue ke te haka lange Ierusalem pe Iesus i muka ia iri. Pe na hana mur leteria tuanin rara ke halang pe iri nenge te nanasia iri te matau. Ol pe Iesus mene hot mule na hana analoch pe nai nem pe hele mule ia ure nemur nenge lape lohot nge i. 33 Iesus hele lange iri, “A longo at. Ta haka lala nge Ierusalem koi pe Non Tuna lape te tung heke i lange tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe iri nenge te hetottoro hotonga. Iri lape te talue helenga ke te teke mete. Ke het pe lape te tunge i lange hana lomona ngana mur. 34 Pe lape te hele poreke i pe te ulut lolele i pe te palia i pe te hune i. Pe nga etue mol ngana nga hoena lape maul haka mule.”
Ieims Pe Ioanes Reria Onteinga
(Mat 20:20-28)
35 Sepeti tutuna mur Ieims pe Ioanes, tela nge Iesus pe te hele, “Non Soke, mutemem ke mo teke o poia ute nge imem.”
36 Pe Iesus onteia iri, “Lememo taua utar nge iau?”
37 Pe iri te tuacholia, “Nga etue nenge ola nga temem na kileng nenge ririua tuia pe oare nga lem kilanga palaungana nenge te hemalmal heke iong ia, o hetakile emem e nga ilim hele nenge hoihoi pe e nga ilim hele nenge tamalmal ke imem soke luluch nge iong.”
38  Iesus hele lange iri, “A eteia utar nemam? A eteia ute ero iam! Iau lape e takisia melmelenga palaungana. Pe nakumo nge a takisia pule? Ure poreke ngana lape lohot nge iau ke e mete. Pe nakumo nge a mete ke pomau pule?”
39  Pe te tuacholia, “Oe, nakumem la.”
Iesus hele lange iri, “Manmanna ke lape a takisia melmelenga palaungana ke pomange iau. Pe ure poreke ngana lohot nge imo ke a mete ke pomange iau. 40 Pe iau ak ume nenge e hesilei hote imo ke a are nga ilik hele pe hele ero. Mele hel nenge muria nem lape iri soke luluch nge iau pe NeHalang hesilei hote iri ke het lo.”
41 Iesus nena hana iri analoch nem te longe Ieims pe Ioanes reria helenga pe leteria inin taua iri. 42  Iesus eukirau mule iri lochloch pe hele, “Imo a eteia hana lomona ngana mur reria poinga lo. Aria soksoke ngana mur tetal hekeke iri ke te teke iri mukmuka nga ure lochloch. Pe te teke te mene kerkerenga palaungana pe tenau ele ure lochloch. 43  A nanas taua poinga nenge mai ero. Mele lemene ke teke lohot ke i palaungana, talsue i pe ume mule nge imo lochloch. 44 Pe mele lemene ke i lohot ke i muka, iok, talsue i pe ume ke pomanga lemo hengekuleilei ana non ia. 45 Iange Non Tuna pule at pe tal heke i ero. Sio at pe talsio mene i pe takisia melmelenga palaungana nenge hemas mule hulua halang.”
Iesus Hemasia Patimias Nenge Matana Hit
(Mat 20:29-34; Luk 18:35-43)
46 Iesus pe na hana mur tela nge Ieriko. Te lohaka nge Ieriko pe tei mule pe hulua te nanasia iri. Pe ne Timias tuna Patimias matana hit pe arare nga kue ilina ke longlong umtutuna. 47 Ana non longe nge manga Iesus nge Nasaret kou atat pe alngana haka, “Iesus, Teuit tuna! Letemia iau ke o halaua iau!”
48 Pe iri halang tepoi hele pe te hele lange i ke reng. Pe ero. Non neu alngana ke soke toto ol, “Teuit tuna, letemia iau ke o halaua iau!”
49 Ol pe Iesus mes sapele pe hele, “A iua i ke at.”
Te iu sapele non neu pe te hele, “Atong o lohaka pe o iech, iange i kou iuiua iong.”
50 Non neu sau sue nena hengeron nenge lololo ana pe tamu haka pe lange Iesus.
51 Iesus onteia i, “Lemem taua utar nge iau?”
Pe non neu tuacholia, “Non Soke, e teke matak charchara mule.”
52  Pe Iesus hele, “Ola ol. Letem manmanna ngana poia iong ke o urana lo.”
Non neu matana charchara sapele pe nanasia Iesus nga kue.
10:4 Deu 24:1-4; Mat 5:31 10:6 Gen 1:27; 5:2 10:7 Gen 2:24; Epe 5:31-33 10:11 Mat 5:32 10:15 Mat 18:3 10:19 Exo 20:12-17; Deu 5:16-20 10:31 Mat 20:16; Luk 13:30 10:32 Mak 8:31; 9:31 10:38 Mak 14:36; Luk 12:50 10:39 Ume 12:2; Hem 1:9 10:42 Luk 22:25-26 10:43 Mat 23:11; Mak 9:35 10:52 Mak 5:34