9
Iesus mene une nena helenga ke la pe hele ke teke, “E hele lange imo ke manmanna. Hel nge imo nenge ames nga lamai heueu nei, lape a maulul kura ke a esia NeHalang nena naualanga pe nekinga nge at luluch nga kikina ngana toto.”
Iesus Singina Lohot Ke Altoto
(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)
Etue rahtele elle nga hoena Iesus mene Petrus pe Ieims pe Ioanes ke iri ul te haka langa hengene nga lut toto ke tetu ke iri toro mana. Tenau la pe Iesus singina pe na hengeron lohot ke altoto. Na hengeron hussu pe sinaha toto. Mele nga ich nei purpur ero nge poia ke hussu ke pomau. Ol pe iri mol te naue Elaisa pe Moses nge te hele lululuch nge Iesus.
Pe Petrus hele haka lange Iesus, “Non Soke, imem koi motu nei lo pe urana nge mo hemes ke pelpele iri mol ke lem e pe Moses na e pe Elaisa na e.” Petrus pe pekngana mur te matau toto lo iau pe letena lilil nga utar nenge lape heleia.
Ol pe ulu lohot pe ana mulil ma hite iri pe te longe helenga e nge sio at nga ulu ke teke, “Tuk nge mutek tau tote koi. A longo taua i!” Tenau rara ke ueiuei mana pe te neue mele ero ol. Tenau mene Iesus nge tu luluch nge iri.
Nga tesio mule ngaria nga hengene Iesus hele lange iri, “A hele lange mele ero nga utar nge a naue kela het nga Non Tuna maul haka mule ngana nga metenga.”
10 Te longo taua na helenga pe iri siporia te ontei hel mule nge iri, “Maulinga nga metenga luna ma ke mere?”
11  Ol pe te onteia Iesus, “Pomere nenge iri nenge te hetottoro nga hotonga te teke Elaisa at tala?”
12  Pe Iesus tuacholia ke mai, “Manmanna ke Elaisa at tala ke he pengpengia ure lochloch. Pe pomere nenge NeHalang na helenga nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke Non Tuna lape takisia melmelenga palaungana pe lemeria ero ia i? 13  E hele lange imo, Elaisa at lo pe hehei pe hana tepoi poreke i nga lemeria ngaria ke pomanga NeHalang na helenga nenge tehas sue nge nike hele ngana.”
Iesus Helope Hote Uneinei Nge Kol Mele Sune
(Mat 17:14-21; Luk 9:37-43a)
14 Tesio at mule nga hengene pe te esia hulua nge temes liliu ele Iesus nena hana mur pe hana nenge te hetottoro nga hotonga, tetak ulu helelia helenga luluch nge iri. 15 Hulua te esia Iesus pe te rura pe te iech pe te song lange i. 16 Pe Iesus onteia na hana mur, “A tak ulu heleleia helenga nga utar?”
17 Pe None nga hulua leteria tuacholia, “Non Soke, e mene tuk at nge iong iange uneinei tuteu nge i pe poia i ke hele ero. 18 Etue hel uneinei teu heke i pe tamal sue langa ich pe melona tua nga hanna, pe tele hite ngingina pe ma ke tak ton. Pe e onteia lem hana mur ke te helope hote pe te alker taua.”
19 Iesus hele lange iri, “Etu luluch nge imo ke mala toto lo. Pomere nenge letemo manmanna ero mana mam? Etu luluch nge imo ke mere ol? Pe e halaua imo ke mere ol? A mene kol nem at nge iau!” 20 Te mene i lange Iesus.
Mala ero pe uneinei esia Iesus pe tamal sue kol nem langa ich. Poia i ke loiloi pe sechul rara pe melona tua nga hanna. Ol pe Iesus onteia temene, 21 “Ure nem tu nge i ke etue hia lo?”
Pe kol neu temene hele, “Nga i kino ngana nike. 22 Kokoeses uneinei tamal heke i nga oan ngingina ngana ke teke une i. Pe tamal teua i nga ech. Pomere, nakum toto nge letem poreke ia imem pe o halaua imem kau?”
23  Pe Iesus hele, “Oe, iong o hele ke o teke, ‘Nakum toto?’ Pe iong nakum pule la! Mele nenge letena manmanna, nakuna toto nge poia ure lochloch ngana.”
24 Ueiuei mana kol neu temene hele, “Iau letek manmanna ngana koi tu, pe kerkereng ero. O halaua iau ke letek manmanna ngana tu ke kerkereng!”
25 Iesus esia hulua nge lape ueiuei mana pe te emurung taua iri, tunge helenga kerkereng ngana langa uneinei ke teke, “Iong uneinei nenge o poia kol nem ke talngana hit pe hanna hit, o lohot nge i pe otu teu mule nge i ero ol!”
26  Uneinei neu alngana haka pe heloiloi ia i pe iuch hot sapele. Pe kol neu nakuna pomanga mete. Kela iri lochloch te heleia, “Kol nem mete iam!” 27 La ol pe Iesus rahite i nga penna pe isipona mes haka.
28 Iesus pe na hana mur teteu langa pele ke iri toro mana, pe na hana mur te ontei hote i, “Pomere nenge mo alker taua uneinei nemai?”
29 Iesus hele, “Hetalaulaunga mana helope hote ure nenge pomai. Ute e ero ol.”
Iesus Hele Muleia Ana Metenga
(Mat 17:22‑23; Luk 9:43b-45)
30  Iesus pe na hana mur te lohaka nga kileng neu pe tei tele kileng nenge Kalelea. Iesus lemene ero nge mele eteia tu ngana, 31  iange hetottore nena hana mur pe hele lange iri, “Lape mele tung heke Non Tuna langa hana peria ke te hune i. Pe nga etue mol ngana lape maul haka mule nga metenga.”
32  Iri te eteia hengetoro nei luna ero pe te matau pule nge te onteia i.
Itei I Palaungana Toto
(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)
33 Te lohot nge Kapernam pe teteu nga pele letena pe Iesus onteia na hana mur, “A hele helel ia utar nga kue?”
34 Pe te tuacholia i ero iange nga kue te hele helel ia itei nge iri nge i palaungana toto. 35  Iesus kila sio pe iua nena hana analoch pe nai nem pe hele lange iri, “Itei nenge lemene ke teke i muka, au sue i ke i hoena pe ume mule nge iri lochloch.”
36 Iesus hele ke het pe mene mele sune pe hemesia i nga mataria. Lolo heke i pe hele lange iri, 37  “Itei nenge longo taua iau ke poi ke urana lange mele sune nge mai, poi ke urana at nge iau pule. Pe itei nenge poi ke urana at nge iau, poia at nge iau toro ero. Poia la pule nge i nenge kulos sue iau at.”
Mele Nenge Hele Poreke Ita Ero, I Pekngara Ia
(Luk 9:49, 50)
38 Ioanes hele lange Iesus, “Non soke, mo esia none nge helope hotot uneinei nga lem kerkerenga, pe mo hele lange i ke poia ero iange pekngara ia i ero.”
39 Iesus hele lange iri, “Apoi ele i ero, iange mele nenge poi hotote merakulo nga lek kerkerenga lape hele poreke iau ke ueiuei mana ero. 40  Iange mele nenge hele poreke ita ero, i pekngara ia. 41  E hele ke manmanna lange imo, mele nenge eteia ke lek hana mur imo pe tunge ech lange imo ke halaua imo, NeHalang lape tuacholia ke tunge ure urana ngana lange i.”
Ta Heporeke Hana Leteria Manmanna Ngana Ero
(Mat 18:6-9; Luk 17:1, 2)
42 “Nenge teke mele poia elle nge aina kinkino ngana nemur nenge leteria manmanna nge iau ke poia poinga poreke ngana, tuacholinga nga poinga nei poreke toto nga te heon hite um palaungana nga mele nem kanna pe tesau hote i nga leme. 43-44  Pomalam, nenge teke perim poia iong ke o losio nga poinga poreke ngana, o chatoa ke lasus! Urana toto nge perim ero pe o mene maulinga nge Iesus. Pe poreke ngana, perim nai tetu pe osio langa oan nge henge lemlem. 45-46 Pe nenge teke apem poia iong ke o losio nga poinga poreke ngana, o chatoa ke lasus! Urana toto nge apem ero pe o mene maulinga nge Iesus. Pe poreke ngana, apem nai tetu pe osio lange oan nge henge lemlem. 47  Pe nenge teke matam poia iong ke o losio nga poinga poreke ngana, osul hote ke lasus! Urana toto nge matam ero pe o mene maulinga nge Iesus. Pe poreke ngana, matam nai tetu pe osio langa oan nge henge lemlem. 48  Nga kileng nenge matmata lape tole iri, pe ana oan mete erochro.
49 “Lape oan helemlem ia iri lochloch.
50  “Mesmes urana. Pe nenge teke mesmes ngana het, lape mesmes mule ke mere ol? A poia atu ngamo ke manga mesmes pe a nauele imo ke nek.”
9:1 Mak 13:30 9:2 Ume 3:22; 2Pi 1:17-18 9:11 Mal 3:1 9:12 Psa 22:1-18; Isa 53:3; Mal 4:5-6 9:13 Mat 11:14 9:23 Mat 21:21; Mak 11:23 9:26 Mak 1:26 9:30 Ioa 7:1 9:31 Mak 8:31; 10:32-34 9:32 Luk 9:45 9:35 Mat 20:25-27; Mak 10:43-44; Luk 22:24-26 9:37 Mat 10:40 9:40 Mat 12:30; Luk 11:23 9:41 Mat 10:42 9:43-44 Mat 5:30 9:47 Mat 5:29 9:48 Isa 66:24 9:50 Mat 5:13; Luk 14:34