8
Iesus Hengaua Hana Iri 4000
(Mat 15:32-39)
Nga etue nem hulua teat ke te eukirau pe aria ute ero nge te ngaua ol. Pe Iesus iua na hana mur lange i pe hele, “Letek poreke ia hulua nemur iange tetu luluch nge iau ke etue mol pe ute nge ta tunge nge iri ke te ngaua ero. Nenge teke e hengaua iri ero pe e kulosia iri langa ria kileng, lape te makuk leilei pe te mete par nga kue iange iri hel nge teat nga kileng nga tau.”
Pe nena hana mur te hele, “Kileng nei tu loulou mana pe mele hel tetu nga lamai ero, pe itei nakuna nge tango ke ngaunga halang pe hengaua hulua nei?”
Pe Iesus onteia iri, “Amo beret hia mau?”
Pe te hele, “Rahtele nai.”
Ol pe Iesus hele lange hulua ke teare sio nga ich. Pe mene beret rahtele nai neu pe hele urana nge NeHalang. Reke iri pe tunge lange nena hana mur ke te heronge lange hulua nemur. Ol pe nena hana mur te mene ke te herongo sapele. Iri aria ruo tutuna hel pule. Pe Iesus hele urana lange temene nga ruo nemur pe hele lange nena hana mur ke te heronge pule. 8-9 Hulua lochloch te ngaua ke saria una. Hulua nemur iri 4,000. Pe na hana mur te mene ke chasang iri rahtele nai nge te muta nga ngaunga aluana mur. Te ngau ke het pe Iesus kulosia iri ke tela sapele. 10 Pe i lohaka sapele nga sulang luluch nge na hana mur pe tela nga kileng nenge Talmanuta.
Paresio Mur Te Onteia Iesus Nga Ure Palaungana E
(Mat 16:1-4)
11 Paresio hel teat nge Iesus pe te talun ke te heleia i. Te teke te hekoukou ele i pe te onteia i ke ume hote ure palaungana e ke te eteia nge i Non Palau tuna. 12  Iesus letena poreke nge leteria manmanna nge i ero pe eingana chup pe hele, “Pomere nga imo hana heueu ana nei a ontei nga ure papalau ngana nenge a rura ia? E hele ke manmanna lange imo, lape e umeia ure palaungana nem ke a neue ero.” 13 Iesus hile sue iri pe haka mule nga sulang pe te lotele langa ech hetaliliu ngana ilina ele.
Paresio Pe Herot Leteria Tuanin Ngana
(Mat 16:5-12)
14 Iesus na hana mur leteria lilil nge te mene ngaunga ke halang. Pe aria beret elle mana ma nga sulang letena. 15  Pe Iesus hetoro hite iri, “Anau ala amo ke nek nga Paresio mur pe Herot leteria tuanin ngana, iange leteria tuanin ngana poma laka nga ure tutuna nenge tetal teua langa beret pe poia ke una haka (is).”
16 Pe nena hana mur te hele tele hel nge iri siporia, “Ee! Iesus hele ke pomai iange ara beret ero.” 17  Iesus eteia utar nenge te heleleia pe onteia iri, “Pomere nenge a heleleia nga beret nge ero? Letemo matana ero kura kai? 18 Imo matamo pe a kolkol kai? Pe talngamo pe a longo ero kai? 19  E reke beret lime ke hana iri 5,000 te ngaua. Letemo metene ero kai? Pe chasang hia nenge te muta ia ngaunga aluana mur?”
Pe te tuacholia ke te teke, “Iri analoch pe nai.”
20 Pe Iesus ontei mule iri, “Pe nenge e reke beret iri rahtele nai lange hana iri 4,000, a mene chasang hia nenge te muta ia ngaunga aluana mur?”
Pe te tuacholia ke te teke, “Iri rahtele nai.”
21 Pe Iesus onteia iri, “Letemo mallaha ero toto kura kai?”
Iesus Hemasia None Nge Matana Hit
22 Iesus pe na hana mur tela ke te lohot nga kileng nenge Petsaita pe hana hel te mene none nenge matana hit at nge Iesus pe te hele ke kerkereng lange i ke rahaka nge non neu. 23 Iesus rahite non nem nga penna pe he i ia i ke tei hot nga kileng neu ke tetu ke iri toro mana. Ol pe Iesus ulut haka nga non neu matana pe tal heke penna nge i pe onteia i, “O amnei langa matam? O esia ute kau?”
24 Non neu nau haka pe hele, “E neue hana pe te pomanga ae mur nge tei rara.”
25 Iesus tal heke mule penna nga non neu matana pe nau ke urana sapele pe esia ure lochloch ngana ke mallaha ol. 26 Pe Iesus kulosia i langa na kileng pe hele lange i ke teke, “Ola pe oteu la mule nge Petsaita ero.”
27 Pe Iesus pe na hana mur tei ke tela nga kileng nemur nge Kaesarea Pilipai. Teii nga kue pe Iesus onteia iri, “Hehei pe hana te teke iau itei?”
28  Pe te tuacholia ke te teke, “Hel te teke iong Ioanes nenge Henunun. Hel te teke iong Elaisa pe hel te teke iong hetatalonga e.”
29  Iesus onteia iri, “Pe imo? A teke iau itei?”
Pe Petrus hele, “Iong Mesias, nenge NeHalang hele tala ia ke teke kulosia at.”
30  Iesus toto hita lange iri ke teke, “A hele hote iau lange mele e ero.”
Iesus Heleia Ana Melmelenga Pe Ana Metenga
(Mat 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Ol pe Iesus talun ke hetore nena hana mur, “Non Tuna lape takisia melmelenga palaungana. Pe hana papalauna pe tunginga ana hana mur aria papalauna mur pe hana nenge te hetottore hotonga mur, lape lemeria ero ia i pe te hune i ke mete. Pe nga etue mol ngana, lape maul haka mule.” 32 Iesus hemallaha hot tote nei lange iri. Ol pe Petrus mene hot kelkel ia i pe talun ke hele salia i. 33 Pe Iesus hulia i ke nau la mule nge na hana mur pe heleia Petrus ke teke, “Satan, oua nge iau. Letem tuanin ngana mur song ke nanasia NeHalang letena tuanin ngana ero iam. O nanas mene hana leteria tuanin ngana pa iam.”
34  Ol pe Iesus iua na hana mur pe hulua nemur ke teat nge i pe hele lange iri ke teke, “Mele nenge teke at luluch nge iau, hile hote i pe takisia ana manga toto ke nanasia iau. 35 Iange mele nge teke eleis maulngana nga ich, lape alparia maulngana toto ngana. Pe mele nge teke alparia maulngana nge iau, nga helenga urana toto ngana lape mene mule maulngana toto. 36 Pomere, urana nge none mene ure lochloch nga ich ke poia i ke alparia maulngana toto ngana? Nem lape ero! 37 Ute e ero toto nge tunge mele maulngana toto ngana. 38  Hehei pe hana nga etue poreke ngana nei, leteria manmanna nge NeHalang ero. Nenge teke mele meia i at nge iau pe nga lek hengetoro mur, Non Tuna lape meia i lange mele nem pule nga etue nenge sio at luluch nga Temene nena hemalmalinga luluch nge angkelo mur nenge te pengpeng.”
8:1 Mak 6:35-44 8:12 Mat 12:39; Luk 11:29 8:15 Luk 12:1 8:17 Mak 6:52 8:19 Mak 6:41-44 8:28 Mak 6:15 8:29 Ioa 6:68-69 8:30 Mak 9:9 8:34 Mat 10:38-39; Luk 14:27 8:38 Mat 10:33