7
Hana Reria Poinga Mur Nge Nike
(Mat 15:1-9)
Paresio mur pe iri hel nenge te hetottore hotonga, teat nge Ierusalem pe te hemurung hite Iesus ke liliu tom. Pe te neue Iesus nena hana mur hel nge te ngau hit mene peria muna ngana nga NeHalang matana pe te lome tele peria ero. Iange Paresio mur pe Israel mur hel pule te ngau tangai mana ero. Te nanasia iri siporia reria poinga nenge te mene nge reria tete mur, ke te lomo sio tele peria ke nek mukam ke het pe te ngau ol. Pe pule, nenge teke te mule nga ingala, te ngau tangai ero. Tenun tala mukam. Pe te nanasia poinga halang pule, manga nenge te lome aria ure lochloch nenge te inin ia pe te tuntun ia. Te teke te nanasia poinga nemur ke te urana nga NeHalang matana.
Pe Paresio mur pe iri nenge te hetottore hotonga, te onteia Iesus, “Lem hana mur te ngau luluch nga peria muna ngana. Pomere nge te nanasia poinga nemur nenge ratete mur te hesue ero?”
Iesus tuacholia ke teke, “Hetatalonga Isaias hele ke manmanna nga nenge has pe hele urume imo hana nenge amo hengetau nachnai ke teke:
“ ‘Hana nei te heto heke iau nga haria ulina mana
pe nga leteria tetu kelkel toto nge iau.
Te heto heke iau pe leteria manmanna ero
nga ure nenge te heleia.
Tepoi ke pomau iange te hile Non Soke nena hotonga
pe te hetoro manmana nga hana mana reria poinga.’ ”
Pe Iesus hele, “Imo a hile hote NeHalang nena hotonga pe a nanas mene hengetoro nenge hana mur. Oe, a etei tote poinga nenge a sausaua NeHalang nena hotonga pe a nanas mene imo sipomo lemo poinga. 10  A poia ke pomam nga hotonga nenge Moses tunge lange imo. Iange Moses nena hotonga hele ke teke, ‘O longo taua temem pe tam.’ Pe pule hele ke teke, ‘Itei nge hele poreke tana pe temene, lape te hune i.’ Imo a saua hotonga nem pe a hetoro hel mana ia a pallaklaka ngamo. 11 Iange mele teke longo taua tana pe temene pe teke tunge tunginga lange iri, pe imo a hele ele i ke mene mule tunginga nem ke NeHalang nena ia. 12 Ke lemo poinga nenge a pallaklaka poia mele nem ke longo taua tana pe temene ero pe halaua iri nga tunginga ero ol. 13 Ke nga poinga nem a hetaua NeHalang nena hotonga nga lemo poinga. Pe a poia lange hana hel pule ke poinga nenge pomai lohot ke halang toto.”
14 Ol pe Iesus iu mule hulua nemur pe hele lange iri, “Imo lochloch a longo at nge iau pe letemo mallaha nga ure nenge e heleleia nei. 15  Ure nenge tu nge hot pe teu langa none letena, poia letena ke muna ulu nga NeHalang matana ero. Ure nenge tu nge teu pe lohot at, poia non nem ke muna ulu nga NeHalang matana. 16 Apal talngamo pe a longo ke neknek!”
17 Iesus hile sue hulua pe teu langa pele pe nena hana mur te onteia i nga helenga opene nei. 18 Pe Iesus hele lange iri, “Amo hauaua toto kura kai? Ure nenge tu nge hot ke teu langa mele letena poia i ke poreke nga NeHalang matana ero. 19 Iange teu langa kakaona ero. Teu la mana nga makanna pe lohot mule nga singina.” (Iesus nena helenga nei luna, teke ngaunga lochloch ngana te urana nge te ngaua.)
20 Pe Iesus helolo une na helenga ke teke, “Utar nenge tu teu nga none letena pe lohot at, poia non nem ke poreke nga NeHalang matana. 21 Iange ure poreke ngana nemur te lohot at nga non nem letena. Ngana laka; letena tuanin ngana poreke ngana mur, pe salaulau pe keme pe hunun hana pe poi poreke lala nge leinga kina mur, 22 poinga nenge naulele ure mur pe na polo tantana pe channanga pe meia iri ero pe sana kekeke pe channanga ke heporeke mele ene pe longo olole, letena matana ero pe poi pulut mana pe ure poreke ngana hel pule. 23 Ure poreke ngana nemur tetu nga none letena nike pe te lohot at nge hot pe te poia i ke poreke nga NeHalang matana.”
24 Iesus hile sue kileng neu pe langa kileng mur nenge rochroi nga kileng nenge Tir. Teu nga pele e pe lemene ero nge mele e eteia i nge tu lamau. Pe tu ke talkome ero. 25 Hei e nge uneinei tu nge tuna heingana. Ana hei longe Iesus pe lange i ke ueiuei mana. La pe ma sio nga Iesus apena ke teke Iesus heurana ia tuna. 26 Ana heingana nena nge Israel ero. Te hoe i nge Poenisia nge Siria. Hele lange Iesus ke helope hote uneinei nge tuna heingana nem. 27 Pe Iesus hele, “Poinga nenge ta mene aina kinkino ngana aria ngaunga pe ta saua lange kaone mur pengpeng ero. Ta hengau tele aina kinkino ngana nenge Israel muka.”
28 Pe hei neu tuacholia ke teke, “Oe Non Soke, pe kaone mur te ngaua aina kinkino ngana aria ngaunga mumuna nga hatanga ene!”
29 Ol pe Iesus hele lange i, “Uneinei uahot nge tum lo nga tuacholinga nem. Ola nga lem pele ol.”
30 Ana hei la mule nga na pele pe naue tuna nge ma nga hete. Pe uneinei ua hot nge i lo.
31 Iesus hile kileng Tir pe i haka lange Siton pe i sio langa ech hetaliliu ngana nge Kalelea nga tuele kina nenge ene Tekapolis. 32 Hana hel te takisia none lange Iesus. Non neu talngana hit pe ana hengetau meena. Pe te hele lange Iesus ke tal heke penna nge i. 33 Pe Iesus mene kelkel ia non neu nge hulua pe puo teua penna kukana langa ana non talngana. Ulut pe raua non neu ana hengetau. 34 Ol pe Iesus nau haka langa tapa, eingana tah pe hele, “Epata!” Luna, “O longo mule!”
35 Ueiuei mana non nem longo ke nek pe ana hengetau polpolenga pe hele ke mallaha mule. 36  Pe Iesus hele lange hehei pe hana nemur ke teke te heleia lange mele e ero ol. Hele lala nge iri ke te hele ero pe iri te tamia ana helenga ke halang tototo ol. 37  Pe iri lochloch nenge te longe te rura toto nge Iesus pe te hele, “I umeia ure lochloch ke urana mana. Pe poia iri nenge te longo ero ke te longo mule pe iri nenge te hele ero ke te hele mule.”
7:2 Luk 11:38 7:4 Mat 23:25 7:6 Isa 29:13 7:10 Exo 20:12; 21:17; Deu 5:16 7:15 Ume 10:14-15 7:36 Mak 1:43-45 7:37 Isa 35:5