2
Etue hel nga hoena Iesus la mule nge Kapernam ke tu nga pele e pe pingana song. Hulua teat lochloch pe muria ero nge teu pe nga pele matana pule. Iesus hetottore helenga lange iri, pe hana henel nge te purpur ke te teke te takisia none nge apena mete at nge i. Pe te raker nge te takisia non neu lange Iesus iange hulua halang sakilil. Ol pe te haka langa pele ona nga Iesus alangana haka pengpeng pe te alchachia pele pulpunna pe te hesue ana non luluch nga na hete lange i. Iesus eteia leteria manmanna ngana pe hele lange non nenge apena mete ke teke, “Atong neingak, e saua lem poinga poreke ngana mur ke te lasus toto ol.”
Hana papalau ngana mur nenge te hetottoro, teare pe leteria tuanin nge iri siporia. “Pomere nenge i hele ke pomai? I hele poreke NeHalang iam. NeHalang i toro mana nge saua poinga poreke ngana mur ke te lasus toto.” Ueiuei mana Iesus eteia leteria tuanin ngana pe hele lange iri, “Pomere nenge letemo tuanin ke pomai? Semel nge ta hele lange non nenge apena mete ke mai, ‘E saua lem poinga poreke ngana ke te lasus toto.’ Pe semel ero nge ta hele, ‘O lohaka, olou heke lem tako pe oi.’ 10 Lape epoi hote ke mallaha lange imo ke a eteia Non Tuna na kerkerenga nga ich nge saua poinga poreke ngana mur ke te lasus toto.” Hele sapele lange non nenge apena mete, 11 “E hele lange iong, o lohaka, olou heke lem tako pe ola nga lem pele.”
12 Iri lochloch te nechnei kurkura pe ana non lohaka, pe lou heke na tako pe i hot. Pe hehei pe hana te esia pe te rura mana kela te heto heke NeHalang pe te hele, “Nge nike ta neue ure nge lohot ke pomai ero i!”
Iesus Iua Liuai
(Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Iesus la mule nga ech hetaliliu ngana nge Kalelea. Hulua teat nge i pe talun ke tunge hengetoro. 14 Iesus i atat pe esia Alpeus tuna Liuai. Liuai i non nenge lololoch umtutuna. Ana non are teu nga nena ume ana pele sune pe Iesus hele lange i, “O nanasia iau.” pe Liuai lohaka ke nanasia i sapele.
15 Nga hoena Iesus la ke ngau nga Liuai na pele. Hana nenge te lololoch umtutuna iri ul hana porekreke ngana mur te nanasia Iesus. Pe iri halang nge teare luluch nge i pe nena hana mur ke te ngau. 16  Hana Paresio hel nge te hetottoro tenaue Iesus nge ngau luluch nge hana porekreke ngana mur, pe hana nge te menmene umtutuna pe tela ke te onteia Iesus nena hana mur, “Pomere nenge Iesus ngau luluch nge hana nenge pomai?”
17 Iesus longe iri pe tuacholia reria helenga, “Hana nenge te urana lemeria ero masmasinga pe iri nenge singiria haleles mana. Eat ke e iua hana urana ngana mur ero. Eat ke e iua hana porekreke ngana mur.”
Onteinga Nga Heonga
(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Nga etue e Ioanes nena hana mur pe Paresio mur teheo nga ngaunga. Hana hel teat nge Iesus pe te onteia i, “Pomere nenge Ioanes nena hana mur pe Paresio mur teheo nga ngaunga pe lem hana mur ero?”
19 Iesus tuacholia lange iri ke teke, “Iri nenge tela nga ngesinga lape teheo nga ngaunga pule ma? Nenge teke ngesinga ana non tu luluch nge iri kura lape te poia poinga nem ero. 20 Ngesinga ana non la ol, laka teheo ol.
21 “Mele pele sime malenga sachana nge heueu ngana ke tal ele nga nike ngana polona ero. Iange lape heueu ngana nem luluchou pe chach hot nga nike ngana pe poia chach ngana ke palaungana toto ol. 22 Mele pele ling teua uain heueu ngana nga kina nenge nike ngana ero. Iange lape kina sosolos pe chach pe lape iri nai te poreke. Urana ngana te ling teua uain heueu ngana nga kina nge heueu ngana pule.”
Onteinga Nga Sapat Ana Etue
(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 Nga Sapat ana etue Iesus pe nena hana mur teteu langa ume e. Tei la pe na hana mur te sohe uit nganangana ke te ngaua. 24  Pomalam Paresio mur te hele lange Iesus, “O longo, lem hana mur tepoi ke mere nei mai? Pomere nge te nanasia lemem hotonga mur nga Sapat ana etue ero?”
25  Iesus tuacholia reria onteinga ke teke, “Ia!? O sisia poponing nga non soke Teuit poi ngana nge nike ero? I pe na hana mur te mete aria 26  pe la ke i teu nga NeHalang nena pele pe mene tunginga ke te ngaua. Te poia nga etue nenge Apiatar i tunginga ana non nenge palaungana. Ngaunga nem tunginga ana hana mur aria mana pe non soke Teuit ngaua pe hengau nena hana mur ia.”
27  Ol pe Iesus hele lange iri, “NeHalang talue Sapat ana etue ke halaua hana mur nenge te nanasia i. NeHalang ume hote hana mur ke Sapat ana etue ana ia ero. 28 Pomalam, Iau Non Tuna pe iau palaungana toto nga Sapat ana etue.”
2:16 Mat 11:19 2:24 Deu 23:25 2:25 1Sa 21:1-6 2:26 Lev 24:5-9 2:27 Deu 5:14