3
Iok Iesus la mule nga hetoronga ana pele, pe nga pele nem none nge penna mete tu pule. Pe Paresio mur te tango rere Iesus nena poinga huna ke te hele poreke i ia. Paresio mur te nechnei it tote Iesus nge hemasia non nem penna nga Sapat ana etue. Iesus hele lange non nem, “O iat la koi nga mataria.” Iok pe Iesus onteia hana mur, “Hotonga tei nge urana nge ta nanasia nga Sapat ana etue? Ta halaua mele ke tu ke maulul ma singira sisia i pe ta hune i?” Pe iri lochloch te reng mana.
Ol pe Iesus letena inin taua iri. Nau rara nge iri pe letena sisipu iange iri singiria sisis pe te hemas erochro. Pe Iesus hele lange non nem, “O hepeng hote perim.” Iok, non nem hepeng hote penna pe urana sapele. La ol Paresio mur te lohot nga hetoronga ana pele pe iri ul ne Herot nena hana mur te heuirau ke tetal reria helenga ke te teke te hune Iesus.
Hulua Te Nanasia Iesus
Iesus pe na hana mur tei hot nga ech hetaliliu ngana nenge Kalelea. Pe hulua halang nga kileng rochroi ngana mur Kalelea te nanasia i. Pe halang nge Iutea, pe Ierusalem pule pe nga ele nga chaia haka ngana nge Iortan pe nge Tir pe Siton. Hana lochloch nga kileng nem mur te longe Iesus nge popoia ure mur pe teat nge I. Iesus hele lange na hana mur ke te mene sulang ke ma ke kulkul ala, iange hulua halang te hemurung hite i. 10  I hemasia hana halang lo pe haleles mur halang te ech teua iri ke te teke tera nge Iesus. 11  Iri hana nenge uneinei poia iri te esia Iesus pe te tualou sio nga matana pe te hele haka lange i, “Iong NeHalang Tuna!” 12  Iesus keresia uneinei ke te hele hote i ero nge i NeHalang.
Iesus Hesilei Hote Nena Hana Mur Nge Iri Analoch Pe Nai
(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)
13 Iok Iesus i haka langa chouchou ngana pe iua hana mur nenge lemene taua iri. Pe teat sapele nge i. 14 Pe Iesus hesilei hote nena hana iri analoch pe nai. Pe hetue eria ke Hekulkulonga mur. Iesus hele lange iri. “Iau e hesilei hote imo ke ai luluch nge iau. Pe lape e kulosia imo ke a haliu hote lek helenga. 15 Pe imo lape a mene lemo kerkerenga nenge a hele pe a helope hote uneinei mur.”
16-19  Hana iri analoch pe nai nenge Iesus hesilei hote iri koi:
Simon, (pe Iesus haua ke ene Petrus),
Ieims pe tina Ioanes (nenge Sepeti tutuna mur pe Iesus haua eria ke Poanerkes. Luna laka, “kileng kurung ngana” iange leteria inin ngana manga kileng kurung ngana)
Antreas
Pilip
Partolomius
Mateus
Tomas
Ieims (nenge Alpeus tuna)
Tateus
Simon (non nenge teke Israel mur iri siporia tenau ele iri)
Iutas Iskariot, (non nge tunge Iesus langa hana porekreke ngana peria).
Iesus Pe Pelsipul
(Mat 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)
20 Iesus iri ul nena hana mur tela mule nga pele pe hulua nge halang toto teat nge i. Ol pe i pe nena hana mur te ngau ero ol. 21 Iesus alona mur te longe pe tela ke te mene i iange hehei pe hana te teke ana hauaua. 22  Hotonga ana hetoronga hel nge teat nge Ierusalem, te teke Pelsipul tu nge i. Te teke uneinei mur aria soke tunge nena kerkerenga lange i ke helope hote uneinei mur.
23 Ke pomalam Iesus iua iri pe hele lange iri nga helenga opene hel ke teke, “Lape Satan lope hot mule Satan nge hehei pe hana ke pomere? 24 Nenge teke none las hule tuele kina e ke kinkino pe tepal hel mule nge iri, lape tuele kina nem tu ke elle ero ol. 25 Nenge teke mel hel tepal hel luluch mule nge aloria mur lape tetu ke elle ero ol. 26 Pe nenge teke Satan nena kileng nenge nauele telas hulu hel ke kinkino lape tu ke mala ero, het sio sapele.
27 “Mele pele teu pulut mana nga non kerkereng ngana e nena pele ero. Teke poi ke pomam, kale hite non nem mukam, laka teu ke kemeia non nem nena ure mur ol.
28 “E hele ke manmanna lange imo, poinga poreke ngana mur lochloch nenge ta popoia pe ta heleleia, NeHalang lape letena ia pe saua ke lasus. 29 Pe poinga poreke ngana nenge ta hele poreke Opepengpeng, NeHalang lape letena poreke ia ero iange poinga poreke nem lohot nga letera toto pe lape tu ke koko.” 30 Iesus heleia helenga nei iange mele hel te hele ke teke, “Uneinei tu nge i.”
Iesus Tana Pe Titina Mur
(Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)
31  Iesus tana pe titina mur te puris pe temes nge hot nga pele pe te hekulo teua reria helenga lange i ke lohot at. 32 Hulua nenge teare liliu ele Iesus te hele lange i ke te teke, “Ola ke o nau tam pe titim mur pe lilium mur ngaria kou nge hot, te teke te esia iong.”
33 Pe Iesus tuacholia, “Itei hel nenge etak pe titik mur ia iri?” 34 Iesus nachneia hehei pe hana nenge teare liliu ele i pe hele, “A nau at, etak pe titik mur pe liliuk mur laka 35 mele hel nenge te longo taua NeHalang ke te poia ume nenge lemene taua.”
3:4 Luk 14:3 3:6 Mat 22:15-16 3:7 LUK 9:54 3:10 Mat 14:36 3:11 Luk 4:41 3:12 Mak 1:34 3:16-19 Luk 9:54; Ioa 1:42 3:22 Mat 9:34; 10:25 3:31 Mak 6:3; Ioa 2:12; Ume 1:14