4
Hetoronga Pallaklaka Ngana Mur
Pe Opepengpeng hele mallaha ke teke, nge he lape hel te hile leteria manmanna ngana pe te longo taua uneinei opene pe te nanasia hana porekreke ngana nenge uneinei opene tuteu nge iri, reria hengetoro pallaklaka ngana mur. Hengetoro nemur teat nge hana nenge te pallaka hali pe song ke kikina toto. Pe leteria urana ngana nenge te eteia utar nenge urana pe utar nenge poreke te mete ke ulolo ke pomanga moiuk nge ngaua leteria. Hana nemur te hetoro ke te teke hehei pe hana telei ero pe te ngaua ngaunga hel ero. Pe ngaunga nemur NeHalang ala hote ke iri nenge leteria manmanna pe te eteia helenga manmanna ngana aria nge te ngaua nga reria hetalaulaunga hoena. Reria hetalaulaunga nenge te hele urana lala nge NeHalang pe te heto hekeke I. Ke Ure lochloch ngana nenge NeHalang ala hote te urana. Pe nenge teke ta hetalaulau pe ta hele urana lange I, ute pele nge poreke ke ta saua ero. Iange NeHalang nena helenga pe rera hetalaulaunga helemlemia ngaunga nem lo.
Paulus Hetore Timoti
Nenge teke o helete metentene hehei pe hana nenge leteria manmanna nga lek helenga nemur, lape Iesus Kristus nena hekuleileinga ana non iong toto. Iange o hengaungaua iong ia helenga manmanna ngana mur nga lete manmanna pe nga hengetoro urana ngana nenge o nanasia nem. Pe oheo ele tote iong nga aetapuna mur pe nga nananga mur nenge nganangaria ero. Kokoes o totoia iong ke oi ke kerkereng ke o nanas mene NeHalang. Poinga nenge o poia ure hel ke hekerkereng ia singim lape halaua singim nga kue hel. Pe poinga nenge o nanasia NeHalang lape halaua iong nga kue lochloch iange tunge petanga lange iong heueu nei pe tunge maulinga ke koko lange iong nga hoena pule.
Helenga nenge e heleia nei manmanna toto koi. Urana nge letem manmanna ia pe o rahit teua lange iong ke kerkereng. 10 Ita ta ume ke kerkereng pe ta puria nga kikira ngara toto iange letera here NeHalang nenge tuke maulul ke koko nge mene mule hulua lochloch. Matana toto nge hehei pe hana nenge leteria manmanna nge I.
11 O hetore hehei pe hana nga ure nemur pe o hele lange iri ke te nanasia. 12 Iong lomele mana kura pe lemek ero mele hel nge te songlele ia iong. E teke o heneue iri nenge leteria manmanna nga lem helenga urana ngana mur pe nga lem poinga urana ngana mur pe nga lem poinga nenge mutem tautaua mele hel pe nga letem manmanna ngana pe nga lem poinga nenge oheo hele iong nga hehei aria poinga pe otu ke o lemlem mana. 13 Pe e teke osis hotote NeHalang nena alalaha tapuna ngana lala nge hehei pe hana pe o hetottore iri pe o hekerkereng ia iri ke langa etue nenge eat ke esau hot. 14 Iong o mene lem tunginga e nga etue nenge hana papalauna mur nga mata nenge NeHalang tetal heke peria nge iong pe te hele talue. Opoia tunginga nem ana ume ke lohot pe o mamani hit mene ero.
15 Pe o tung teu tote iong nga ume nemur nenge e heleleia nei ke lohot ke nek. Pomalam lape hulua tenau urume ke lem ume lohot ke urana nga letem manmanna ngana. 16 Onau ala am ke nek nga otu ngam pe nga lem hengetoro mur pe o nanas mene ure nemur nenge e hetoro iong ia ke ulolo. Pomalam, NeHalang lape mene mule iong pe iri nenge te nanasia lem hengetoro mur iange iong sipom o helue lemo kue.
4:3 Gen 9:3; Rom 14:6; 1Ko 10:30-31 4:7 1Ti 1:4 4:10 1Ti 2:3-4 4:12 Tit 2:15 4:14 2Ti 1:6