5
Hengetoro Nenge Ta Nekia Hulua Lochloch
Non nenge tuauna lo, o hele inin taua i ero, onekia i ke pomanga Temem ia. Opoi ke nek lange lolomele mur ke pomanga titim mur ia iri. Hehei nenge te tuauna lo o nekia iri ke pomanga tatam mur ia iri pe hehei malolong mur o nekia iri ke pomanga lilium mur ia iri nga poinga nge urana.
Itei Lape Nauele Pakar Mur?
Hehei nenge eria mur te mete lo pe mele nauele iri ero, apoi ke nek lange iri pe a nauele iri. Pe nenge teke hei nem tutuna mur pe natete mur lo, iok urana nge te poia NeHalang ana ume ke tenau ele taria pe reette mukam ke pomanga taria pe reette tenau ala ngaria ia iri nge nike. Nenge teke tepoi ke pomai NeHalang lape iech toto. Hei pakar nenge mele nauele i ero, talue letena manmanna ngana nge NeHalang mana. Pe hetalaulau lala nge NeHalang ke kokoes nga sinanga pe nga miliko ke NeHalang halaulaua i. Pe hei pakar hel pomam ero. Iri te nanas mene poinga poreke ngana nenga ich ke nga NeHalang matana te mete lola. O heleia helenga nei lange iri lochloch ke te nanasia poinga nge pengpeng, pomalam lape hulua te hele poreke iri ero. Iri nenge te nekia reria misili mur pe aloria mur ero, leteria manmanna ngana losio ke ulolo. Pe te poreke toto nge mele hel nenge leteria manmanna nge NeHalang ero.
Nga etue nenge ohas sue hei pakar e ene ke mene halaunga, ohas pulut mene ero. Onau teu ke nek nga ure nemur mukam. Nenge ana hesinga iri ana non kina mol lo (60). Pe lei nge non elle mana. 10 Pe hulua te eteia nge hei nem poia ume urana ngana mur halang. Pe nauelele tutuna mur ke nek. Pe hengaua hana nenge teat nga tau ngana. Pe ume ke pomanga hekuleileinga ana hei nge NeHalang nena hana mur. Pe halaua iri nenge ure meena ngana lohot nge iri. Pe tung teu tote i ke poia ume urana ngana mur hel pule.
11 Pe hehei pakar nenge iri malolong kura, ohas sue eria ero iange nga etue nenge tela luluch nge hana lape telei haka mule pe tehul rumeria lange Kristus. 12 Pe hei nem lape amneia ke poreke toto iange tak hoa ngatanga hel nenga tele ngana. 13  Pe pule lape reria melei tana pe tetal teua iri nga poinga nenge tei rara mana pe teteu hel hotia ngunngununga nga pele mur. Pule tetal teu pulut mene iri ke te hele nga ure nenge reria ia ero. 14  Ke iau e teke hehei pakar nenge iri malolong telei mule ke te hoho pe tenau ele tuturia mur pe reria pele mur. Pomalam lape rera ngarang mur te hele poreke ita ero. 15 Iange hehei pakar malolong ngana hel, te saleke ke te nanasia non poreke ngana lo.
16 Nenge teke hei e nge letena manmanna alona mur hel iri pakar, urana nge hei nem nauele pakar nemur. Pomalam lape tunge ume halang langa mata nenge NeHalang ero. Iange mata nenge NeHalang tenau mana lange pakar nemur nenge mele nauele iri ero toto.
Tapoi Kenek Lange Mata Ana Hana Soksoke Ngana Mur
17 Mata ana hana soksoke ngana mur nenge te poia aria ume ke nek, urana nge hehei pe hana tepoi ke nek lange iri pe te olia iri nga aria ume palaungana nenge te haliu hotote NeHalang nena helenga pe te hetottoro. 18  Iange NeHalang nena helenga hele ke teke, “Urana nge none mene uruna ke pete tote ume ngana.” Pe helenga e pule hele ke teke, “A tom ele kolok hanna ero nga etue nenge i hakaka nga uit putana ke poi hotote nganangana mur nga kina. Iange ure nem ii pe ngaungau.” 19  Nenge teke mele hele hote non soke e nga NeHalang nena mata nge poia poinga poreke ngana e, o longo taua mele nem ero. Pe nenge teke hana nai ma mol te heleia i pule pe reria helenga elle mana ke mange mele nem, iok, urana nge o longo lange iri. 20  Ke nenge teke non soke e poia poinga poreke ngana, o hemes hote i nga muka nga NeHalang nena hana mur mataria pe o hele lange i ke o teke poinga nem poreke. Pomalam lape iri lochlolch nenge leteria manmanna te matau ke te poia poinga nem ero toto.
Paulus Heleia Timoti Ke Poi Kenek
21 Nga NeHalang pe Iesus Kristus pe reria angkelo mur nenge te henonou hote iri mataria, e teke o poia poinga nem lange hana lochloch pe o mala nge mele hel ero.
22 Letem matana ke nek pe o eusach ero nga nenge teke otal heke perim nge hana hel pe o tunge kerkerenga lange iri ke tera hite Non Soke ana ume. Otal teu luluche iong langa hana hel reria poinga poreke ngana ero, otu ke o lemlem mana.
23 Pe oin manmana ech ero. O inia uain unne sune pule ke hekerkereng ia sam pe halaua iong nga am haleles nenge lohotot ke kokoes mana.
24 Hana hel te amnei teu lange iri ero kura pe reria poinga poreke ngana lohot ke mallaha lo. Hel reria poinga poreke ngana mallaha ero pe lape lohot ke mallaha nga hoena kura. 25 Ke pomalam mana nga poinga urana ngana mur, nge hel mallaha pe hel te talkome pe lape te lohot ke mallaha nga hoena kura.
5:13 2Te 3:11 5:14 1Ko 7:9 5:18 Deu 25:4; Mat 10:10; 1Ko 9:9 5:19 2Ko 13:1 5:19 2Ko 13:1 5:20 Epe 5:11