2
Tupana i'imatari ina'uqué capichácajo liyá, íqui'ija huani rihuátacale huecá. Riyucuna marí:
Capichájeño Tupana liyá que i'imacá júpimi, ila'acale pu'uhuaré. Ra'apiyá jema'acana aú Jesucristo i'imatari icá rihuajájica icá liyá, i'imacáloje matajnaco Jesucristo hua'até raú penaje. Júpimi ila'ajícano pu'uhuaré. Ñaqué caja ila'ajícano imanaicho. Ajopana ina'uqué, uncá jema'alaño ra'apiyá, la'ajica que caja ila'ajícano. Ila'aqué raú Jiñá Chi'ináricana huacára'aca que. Jiñana huacára'ajeri ricá. Ina'uqué uncá jema'alaño Tupana ja'apiyá huacára'ajeri caja ricá. Necá queja caja hue'emajica. Huahuátajica queja huala'ajica huajluhua pu'uhuaré. Huamanaicho huala'aqué huapechu queja. Ajopana ina'uqué que caja hue'emajica pu'uhuaré la'acana nacú. Riphájica rená chojé huacajé Tupana huajájeri piyuque pu'uhuaré la'ajeño. Nanaquiyana hue'emacá i'imacá. E'iyonaja calé Tupana hue'epiri cajrú huamu'ují, íqui'ija huani rihuátacale huecá. Ñaquele ri'imatá huecá capichácajo liyá, hue'emacáloje matajnaco je'echú chu raú penaje. Capichájeño penájena hue'emajla, huamanaicho, pu'uhuaré huala'acare pachá. E'iyonaja calé ra'á huajló i'imacaje, hue'emacáloje Jesucristo hua'até raú penaje. Tupana palamane aú calé hue'emaó capichácajo liyá. Pajluhua japi ricá queja huecá Jesucristo hua'até. Ñaquele rihuá'aje huecá richajo je'echú chojé, hue'emacáloje rijhua'até re penaje. Iqui'ija huani rihuátaca huecá; cajrú huani rihue'epica huamu'ují. Ñaquele Jesucristo palamane aú rila'á huecá palá huani, ajopana i'imajícaño jema'acáloje riyucuna penaje. Iqui'ija huani Tupana huátaca icá, raú ri'imatá icá capichácajo liyá, ipechu i'imacale caphí richojé. Uncá na calé ila'á, ri'imatácaloje icá penaje. Uncá na huemí aú calé ri'imatá icá. Majopeja ri'imataca icá. Uncá meño'ojó iná la'alá nacaje, Tupana i'imatácaloje iná capichácajo liyá penaje. Uncá caja meño'ojó iná quemalá iná nacuhuá marí que: “Nucá la'arí palá, raú ri'imataje nucá capichácajo liyá.” 10 Marí que quemacana uncá i'imalá inajlo. Tupánaja calé a'arí huecá, ra'apiyá jema'ajeño, hue'emacáloje Jesucristo hua'atéjena penaje, huala'acáloje ajopana ina'uqué palá rijhua'até penaje. Marí que i'imacaño hue'emacáloje penaje, i'imari Tupana pechu nacú júpimi.
Chuhua huapechu palá ajopana ina'uqué nacú Jesucristo palamane. Riyucuna marí:
11 Ihue'epí méqueca ri'imacá ijló, uncá chiyó jema'á Jesucristo ja'apiyá. Uncá judíona calé icá. Ñaquele judíona quemaqueño inacu: “Uncá Tupana le'ejena ina'uqué calé necá, uncale namata'alá achiñana chinuma,” que nemájica inacu. Eyá nanacuhuá nemaqué: “Tupana le'ejena huecá, huamata'acale achiñana chinuma.” 12 Rihuacajé uncá icá i'imalaño Jesucristo naquiyana. Uncá caja Israelmi chu laquénami naquiyana calé icá. Tupana i'ihuapari rijluhua necá i'imacá. Uncá caja ihue'epila méqueca Tupana quemacá na'ajútayami chúnajlo i'imacá, rila'acáloje necá palá penaje. Uncá inacu quemacana i'imalá, rila'acáloje inacu palá penaje. Uncá caja ihue'epila naca Tupana arucácare ina'uquejlo i'imacá. Majopéjaruna queja icá i'imaño marí eja'ahuá chu i'imacá, uncale ihue'epila méqueca Tupana la'acá ina'uqué palá. 13 Eyá chuhuaca Jesucristo hua'atéjena icá. Jesucristo taca'arí ina'uqué chaya a'ahuaná apiyácacanami nacú i'imacá, i'imacáloje rijhua'atéjena raú penaje. Júpimi uncá chiyó ipechu i'imá caphí richojé, uncá i'imalá Tupana le'ejena ina'uqué. 14 Uncá judíona pechu i'imalá palá ajopana nacú, uncale ne'emalá necá'ana. Uncá caja ne'emalá Moisesmi chu puráca'alomi ja'apiyá. Jimaje uncá nahuátala necá, ajopana. Lanaquiya uncá caja ajopana huátala necá. Palanaquíyaca que huecá najhua'até uncá huahuátala pecohuácaca. Eyá huema'á Jesucristo ja'apiyá. Raú ripala'atá huapechu pajlocaca ra'apiyá jema'acana aú, hue'emacáloje pajluhuaja yaní queja pajhua'atéchaca penaje. Marí caje aú ricapichata hualiyá chapú huamácare pecohuácaca i'imacá. 15 Moisesmi chu lana'arí Tupana puráca'alo naquiyana papera chojé i'imacá. Ripuráca'alo lana'aquéjami quemari ina'uqué nacú, nala'acáloje palá rimacá najló que penaje, Tupana pechu i'imacáloje palá nanacu raú penaje. E'iyonaja uncá na calé jema'arí ra'apiyá. Richona Tupana huajájeri ina'uqué. Uncá jema'alaño ra'apiyá chaya, Tupana huajari Ri'irí Jesucristo i'imacá. A'ahuaná apiyácacanami nacú ritaca'á i'imacá. Marí que rihuajaca ri'imacá. Ñaquele chuhua iná jema'acachu Jesucristo ja'apiyá, rijhua'atéjena naquiyana iná raú. Marí que ricá chuhua judíona naquiyánajlo; ñaqué caja ricá ajopánajlo. Chuhua ra'apiyá jema'ajeño, ajopana, ajopana que, i'imaño pajluhuaja yaní queja pajhua'atéchaca. Chuhua palá huapechu panacuhuácaca. 16 Jesucristo taca'acá a'ahuaná apiyácacanami nacú aú rilamá'ata ina'uqué pechu, napechu i'imacáloje palá Tupana nacú raú penaje. Raú caja rilamá'ata ina'uqué pechu pajlocaca, namaca piyá chapú pecohuácaca. Pajluhuaja yaní queja rila'acá huecá raú. 17 Jesucristo iphari majó yucu i'imajé ina'uquejlo. Napechu pala'acóloje Tupana nacú penaje ri'imá najló yucu i'imacá. Palani yucu yuriro piyuqueja ina'uquéjloje penaje. Riyuró Tupana yucuna hue'epéjeñojlo; ñaqué caja riyurico uncá hue'epílaño riyucúnajlo. 18 Caphí huapechu i'imacá Jesucristo chojé aú Tupana a'arí huajló Ripechu. Ñaquele chuhua huapura'ó Tupana hua'até. Ra'apiyá i'imacana aú palá Tupana pechu i'imacá huanacu. Raú ja calé ripechu i'imá palá huanacu. Ñaqué ricá judíonajlo; ajopánajlo ñaqué caja ricá. 19 Ajopana que caja i'imacá júpimi, uncale ihue'epila Tupana puráca'alo nacojé i'imacá. Ñaquele chuhua uncá ajopana que calé icá. Chuhua Tupana le'ejena ina'uqué naquiyana icá. Ajopana rile'ejena ina'uqué que caja icá chuhua. 20 Tupana puráca'alo ja'apátajeñomi chuna, Jesucristo huacára'acarena, quele yuriño huajló Tupana puráca'alo lana'aquéjami i'imacá. Richojé huapechu la'aró caphí, ri'imacale huajló Jesucristo yucuna, huahue'epícaloje mecajeca ricá raú penaje. Jesucristo palamane Tupana hua'atéjena huecá. 21 Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño i'imaño nachaje, nachaje que íqui'irunaca. Pajluhuaja naquiyana queja huecá pajhua'atéchaca. Tupana le'ejena ina'uqué huecá, huapechu i'imacáloje pu'ují Tupana nacú raú penaje. 22 Icá caja, uncá judíona naquiyana calá icá, i'imaño Tupana hua'atéjena chuhuaca, Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño i'imacale. Re ajopana ra'apiyá jema'ajeño. Necá que caja icá; ra'apiyá jema'ajeño caja icá. Rejenohuaja icá najhua'até ra'apiyá jema'ajeño. Tupana i'imari ra'apiyá jema'ajeño hua'até Ripechu aú.