13
Jema'á pajimátoja ihuacára'ajeño ja'apiyá. Tupana a'arí necá piyuqueja, ne'emacáloje ihuacára'ajeño penaje. Uncachu ina'uqué jema'alá na'apiyá, uncá caja nahuátala Tupana ja'apiyá jema'acana. Uncá jema'alaño nahuacára'ajeño ja'apiyá, amájeño huajácaje yajhué. Uncá ihuacára'ajeño i'imalá, naquero'ótacaloje palá la'acáñojlo penaje. Re necá, nahuajácaloje pu'uhuaré la'acaño penaje. Ñaquele ila'á palá, nahuajájica icá. Palá ila'ajica ee rehuá, palá caja napura'ajico inacu. Tupana hua'até sápajeño que caja necá ihuacára'ajeño. I'imacáloje palá na'apiyá penaje necá. Ila'acachu pu'uhuaré, i'imá quero'ocajo nacú, nahuajájicale icá. Tupánajlo sápajeño queja necá. Tupana apumí chojé queja caja nahuajaca pu'uhuaré la'acaño. Ñaqué i'imacale jema'á ihuacára'ajeño ja'apiyá. Jema'á na'apiyá, nahuajaca piyá icá. Jema'á caja na'apiyá, ihue'epícale palá iná la'acá na'apiyá jema'acana aú. Ihuacára'ajeño sápaño Tupánajlo. Nasápaca'ala la'acanaja nahue'epí natucumó. Nahuacára'a ina'uqué a'acá najló naliñérute naquiyana, nala'acáloje nacaje ina'uquejlo rehuá penaje. Liñeru naquejá'acare iliyá, a'á caja najló ricá. Iphá caja na'apí. Ipechu i'imá nanacu palá. Marí que i'imajica ihuacára'ajeño hua'até.
Eyá marí que i'imajica pajhua'atéchaca rehuá. Ilehuériniya pajlocaca liñeru aú. A'á najló ilehuéricare huemí, itajátacaloje iliyó lehuéricaje penaje. Ihuata ajopana íqui'ija. Itajátaniya iliyó ajopana huátacana íqui'ija. Iqui'ija ajopana huátacana aú iná jema'á Tupana puráca'alo jupichumi lana'aquéjami ja'apiyá. Marí que Tupana puráca'alo lana'aquéjami jupichumi quemacá: “Uncá achiñana, inaana quele la'ajeño namanaicho pajhua'atéchaca. Pipajlániya caja ajopana ina'uqué nacú. Pihuátaniya caja pijluhua apú le'ejé nacaje.” Marí que ripuráca'alo naquiyana huacára'aca iná. Re apú, apú que ripuráca'alo quemacare nacú. Iqui'ija ajopana huátacana aú iná jema'á ripuráca'alo ja'apiyá piyuqueja. Marí que Jesucristo huacára'aca iná: “Pihuata íqui'ija ajopana ina'uqué, picó pihuátaca que caja pihuátaca necá,” que rimacá. Ra'apiyá jema'acana aú iná la'á caja piyuque ripuráca'alo jupichumi huacára'aca que. 10 Huátari íqui'ija ajopana ina'uqué, uncá la'alaje chapú necá. Iqui'ija ajopana huátacana aú iná la'á pajimato nacaje Tupana puráca'alo jupichumi quemacá que.
11 Jema'á ra'apiyá hue'echú ca'alá i'imacá huajló quetana. Yehuicha hue'ematájeri huá'ajica huecá je'echú chojé. Caja ihue'epí uncá hue'echú ca'alá yurilo cajrú huajló, riyurico huajló júpimi i'imacá que caja. Huajé huaqueño'ocá Tupana puráca'alo ja'apiyá jema'acana huacajé riyuró richaje huajló i'imacá. 12 Cajrú ina'uqué me'etení pu'uhuaré la'acana nacú, namanaicho la'acana nacuja necá. Yehuicha Jesucristo huaícha. Riphájica reyá a'ajná ño'ojó uncá pu'uhuaré la'acana i'imalaje. Ñaquele huala'aniya pu'uhuaré ajopana ina'uqué la'acá que caja. Uncá jema'alaño Tupana ja'apiyá numá nacú. Caphí hue'emajica ee Tupana chojé, huala'á palá rihuátaca que. Marí caje aú ja hua'apátaje hualiyá pu'uhuaré la'acana. 13 Jesucristo la'arí huapechu palá. Raú calé huahue'epí palá la'acana nacojé. Ñaquele huala'ajé riloco'opáneje palá. Uncá caja huayuhuéra'alajo. Uncá caja huahuíyo'olaje fiesta la'acana e'iyohuá. Uncá caja huala'alaje huamanaicho. Uncá caja hue'emalaje uncá ina'uquélaruna que. Uncá caja huenócalajo pajhua'atéchaca. Uncá caja huapechu i'imalaje chapú ajopana ina'uqué nacú, nachá'atajica huecá aú. 14 Uncá ila'alaje ilé que. Marí queja ila'ajica: Jesucristo chojé ipechu i'imajé caphí, ila'acáloje palá Ripechu aú rihuátaca que penaje. Ila'aníyaja ipechu queja imanaicho, ihuátacare caje.