14
Iná quemacá piyá majopeja iná naquiyana nacú “Pu'uhuaré la'ajeño necá” que, penaje marí puráca'aloji:
Re ca'ajná ajopana, nahuata ijhua'até jahuacácano. Caphí péchuruna Jesucristo chojé necá. E'iyonaja uncá jo'ó ca'ajná nahue'epila palá naca palani, iná la'acáloje penaje. Imá najló, nahuacácoloje ijhua'até penaje. I'imá najhua'até palá. Aca'ácaniyo najhua'até, uncale ipechu que calé napechu. Marí que ca'ajná ricá: Re ina'uqué, piyuque ajñácaño necá. Re caja ajopana uncá hue'epílaño palá Tupana puráca'alo nacojé. Aú uncá najñala ri'ími, napechu i'imacale: “Uncá paala iná la'acá ri'ími ajñacana aú.” Marí que napechu i'imacale, piyuqueja ajñácaño la'añó ca'ajná uncá ajñálaño ri'ími tejena. Marí nala'acana uncá paala. Eyá uncá ajñálaño ri'ími quemaño ca'ajná ajopana nacú: “Uncá paala nala'acá ri'ími ajñacana aú” que. Uncá paala ilé que nanacu quemacana, Tupana a'acale caja necá rijhua'atéjena penaje. Uncá na penaje calé pimá apú Tupana hua'ateje nacú na aú ca rila'acá pu'uhuaré. Tupana rihuacára'ajeri. Ricá quemájeri rijló na aú ca rila'acá palá ca'ajná, na aú ca rila'acá pu'uhuaré ca'ajná. Tupana a'ajica riñaté, rila'acáloje palá penaje.
Marí que piño que'iyapé ina'uqué pechu nacaje nacú: Ne'iyajénajlo huaphereni fiesta. Ajopana uncá a'alaño fiesta nanacojó. Rejenohuaja najló hue'echú ca'alá. Palani pajluhuano queja ihue'epica méqueca ijló ricá. Ne'iyajena iphaño fiesta i'imacá huacajé ja'apí, napechu i'imacale: “Ra'apí iphácana aú iná la'á Tupana huátaca que.” Ajopana piño uncá iphálaño ra'apí. Napechu i'imacale rinacu: “Uncachu iná iphala ra'apí, iná la'á Tupana huátaca que.” Piyuqueja ajñájeño ajñaño a'ajnejí pajimato, napechu i'imacale: “Palá iná la'acá Tupana huátaca que raú.” Nemá Tupánajlo: “Palá pila'acá huecá marí a'ajnejí aú” que. Ajopana, uncá ajñálaño piyuqueja a'ajnejí, napechu i'imacale: “Tupana huátaca que iná la'á, uncachu iná ajñala piyuque a'ajnejí.” Ñaqué caja nemacá Tupánajlo: “Palá pila'acá huecá raú” que.
Uncá na calé i'imárijla ricó huacára'ajeri que, ri'imacáloje rihuátaca que penaje, ritaca'acáloje rihuátaca que penaje. Eja'ahuá chu huecá ra'apiyá jema'ajeño, huala'acáloje Tupana huátaca que penaje. Huataca'ajica ee, hue'ejnajé Tupana hua'até i'imajé. Tupana le'ejena huánija huecá marí eja'ahuá chu. Huataca'ajica ee, ñaqué caja Tupana le'ejena hue'emajica. Jesucristo taca'arí i'imacá. Ejomi rimacápo'o piño, ri'imacáloje Huahuacára'ajeri penaje. Caphí richojé péchuruna huacára'ajeri ricá. Cajmuruna huacára'ajeri ricá. Caja taca'acaño huacára'ajeri caja ricá.
10 ¡Picá ta! ¿Naje pimá pinaquiyana nacú: “Uncá paala nala'acá” que? ¿Naje pila'á natejena? Piyuqueja huecá tára'ajeño Jesucristo jimaje, rimacáloje huanacu na aú ca huala'acá palá, na aú ca huala'acá pu'uhuaré penaje. 11 Marí que Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemacá rinacu:
Cajmuni nucá, que Tupana quemacá.
Piyuqueja huani ina'uqué tára'ajeño ne'erúpachi aú nujimaje. Ajopana jimaje que nemájica nunacu:
“Huachi'ináricana ricá” que.
12 Marí que ri'imajica huajló. Piyuqueja huecá tára'ajeño pajluhuano, pajluhuano que Tupana jimaje, rimacáloje huajló méqueca rijló nacaje huala'acare hue'emacá marí eja'ahuá chu quetana.
Ri'imacáloje palani ajopana ina'uquejlo penaje huala'á nacaje. Riyucuna marí:
13 Marí que ri'imajícale, uncá paala iná quemacá ajopana Jesucristo hua'atéjena naquiyana nacú: “Pu'uhuaré la'ajeño necá” que. Eyá marí que ila'ajica: Ihue'epí nacaje la'acana itucumó, ri'imacáloje ajopánajloje palá penaje. Marí caje aú uncá amátalaje necá pu'uhuaré la'acana aú.
14 Jesucristo hua'ateje nu'umacale, nuhue'epí palá uncá iná la'alá pu'uhuaré piyuque a'ajnejí ajñacana aú. Re ajopana ina'uqué, napechu i'imá a'ajnejí naquiyana nacú: “Pu'uhuaré iná la'acá rajñacana aú.” Najñácachu ricá, nala'á pu'uhuaré, napechu i'imacale: “Pu'uhuaré iná la'acá rajñacana aú.” 15 A'ajnejí pajñácare aú ca'ajná pinaquiyana pechu la'aró ujhuí piliyá. Marí que la'acana uncá paala. Uncale pihuátala ricá íqui'ija, pila'á ilé que. Cacáme'e pi'imacare pihuátacare ajñacana nacú chona ca'ajná, papichátaje pinaquiyana Tupánajlo. Richaya caja Jesucristo taca'arí a'ahuaná apiyácacanami nacojé i'imacá. 16 Apala pihue'epí palá uncá pu'uhuaré la'acana calé pila'acare. Uncá ñaqué calé ca'ajná ajopana ina'uqué pechu i'imacá pinacu. Aú nachapújra'o pinacu. Uncá pila'alá pu'uhuaré raú. E'iyonaja pila'aniya ricá, napura'acó piyá pinacu ilé que pila'acá aú. 17 Uncá na penaje calé hua'á huanacojó huajñácare nacú, hue'erácare nacú hua'ató. Huahuacára'ajeri calé Tupana. Rihuata hua'acá huanacojó palá la'acana. Rihuata caja hue'emacá palá pajhua'atéchaca. Tupana Pechu la'arí huapechu pu'ují. Marí caje rihuata huajló. 18 Marí que la'acaño la'añó Tupana huátaca que. Marí que nala'acá palá Jesucrístojlo. Palani caja ina'uquejlo ricá.
19 Ñaqué i'imacale huala'ajé nacaje, hue'emacáloje pajhua'atéchaca palá raú penaje. Hua'ajica pañatéchaca, huapechu i'imacáloje richaje, richájeno que Jesucristo chojé caphí penaje. 20 Tupana huátari ina'uqué la'acana palá. Ñaquele papichátaniya nacaje Tupana huátacare la'acana a'ajnejí pajñácare aú. Piyuque a'ajnejí palani. Uncá iná la'alá pu'uhuaré rajñacana aú. Eyá marí que iná la'acá pu'uhuaré a'ajnejí naquiyana ajñacana aú: Iná la'á pu'uhuaré rajñacana aú, huanaquiyana pechu la'acochu ujhuí Tupana liyá raú, ripechu i'imacale: “Pu'uhuaré iná la'acá rajñacana aú.” Marí que napechu i'imajica ee iná nacú, uncá huani paala rajñacana. 21 Uncá huajñálaje ri'ími ca'ajná, uncá caja hue'erálaje cajmú caje jalá amúra'atacanami ca'ajná, huanaquiyana pechu la'ajico ee ujhuí Tupana liyá raú. Uncá huani huala'alaje nacaje, napechu pajno'ojico ee Tupana liyá raú. 22 Apala pihue'epí uncá iná la'alá pu'uhuaré iná ajñácare aú. Pi'imaniya riyucuna ajopánajlo. Tupana hue'epiri méqueca ricá. Eyá picá hue'epiri caja méqueca pipechu nacú ricá. Pila'acachu ricá Tupana huátaca que, palánija pijló ricá. Apala iná la'á nacaje. Iná hue'epí palá uncá iná la'alá pu'uhuaré raú. Pu'ují iná pechu i'imacá raú. 23 Eyá uncá ca'ajná pihue'epila palá a'ajnejí pajñacare nacojé. Uncá pihue'epila ca'ajná méqueca Tupánajlo ricá, palani ca'ajná, pu'uhuareni ca'ajná. E'iyonaja pajñá ricá. Raú pila'á pu'uhuaré, uncale pihuátala piyuqueja nacaje la'acana Tupana huátaca que huani. Uncá ca'ajná iná hue'epila palá méqueca Tupánajlo, ricá nacaje iná huátacare la'acana. E'iyonaja iná la'á ricá. Raú iná la'á pu'uhuaré.