3
Marí que ri'imacale, inaquiyana ca'ajná quemájeño: “Judíona huecá, e'iyonaja uncá na penaje calé huajló judíona i'imacana. Uncá na penaje calé huajló queráco'ope achiñana chu'uhuere chinuma mata'acana. Uncá Tupana hua'ateje calé iná raú,” que ca'ajná imájica inacuhuá. Uncá ñaqué calé ricá. Judíona chá'ataño jo'ó ajopana, Tupana yurícale najló ripuráca'alo. Ricá aú nachá'ata ajopana.
Ne'iyajena uncá jema'alaño ripuráca'alo ja'apiyá. Uncá caja nala'alá rimacá que. Uncá Tupana jácho'olajo rimacá que nacaje la'acana chiyá raú. Uncá huani. Quehuácaje puráca'aloji nacojé Tupana la'arí piyuqueja nacaje. Ina'uqué pajlaño. Eyá Tupana uncá huani pajlala. Marí que Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemacá Tupana nacú:
Ina'uqué hue'epéjeño quehuácaje pipuráca'alo.
Ina'uqué quemájica ee pinacu: “Uncá paala rila'acá” que, aú pipura'ajó pichayo. Raú nahue'epeje ina'uqué pajlaca, que Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemacá.
Apala ipechu i'imá ca'ajná: “Tupana la'arí palá. Eyá huecá la'añó pu'uhuaré. Pu'uhuaré huala'acá ijlunami chojé huamá palá Tupana la'acare. Ñaquele palani pu'uhuaré la'acana. Eta, ¿naje rihuajá ina'uqué richona? Marí uncá paala,” que ca'ajná ipechu rinacu. Uncá huani ilé que calé ricá. Tupana la'arí palá. Uncá majopeja calé Tupana amaco ina'uqué chaje, pu'uhuaré nala'acare chiyá. Majopeja ramáquelo nachaje, uncá meño'ojó rimalajla piyuque ina'uqué nacú mecajenaca necá. Na aú ca nala'á pu'uhuaré, na aú ca nala'á palá, nacú uncá rimalajla.
Apala apú quemari ca'ajná marí que: “Nupajlájica aú, ajopana ina'uqué quemájeño Tupana nacú: ‘Meque palani huani Tupana. Uncá ripajlala. Eyá ajopana ina'uqué, majopeja pajlacaño necá’. Marí caje aú napechu i'imajé palá Tupana nacú. Marí que ri'imacale rijló palá, uncá naje calé Tupana quemari nunacu: ‘Pu'uhuaré rila'acá, ripajlaca aú’, que ca'ajná apú quemacá rinacuhuá. Ñaqué caja ne'iyajena quemacá. Nemá: “Palani pu'uhuaré la'acana. Rijlunami chojé nacaje Tupana la'acare i'imacá palá. Marí que caja Pablo jehuíña'ataca ina'uqué rinacu i'imacá,” que nemacá nunacu. Majopeja napajlaca ta. Tupana huajájeri necá, quemaño ilé que nunacu. Nahuajácana richona palani ricá.
Pu'uhuaré la'ajeño piyuqueja ina'uqué. Riyucuna marí:
Judíona huecá. Uncá ajopana chaje calé palá la'acaño huecá. Uncá huani. Caja numá huanacu: “Pu'uhuaré la'ajeño huánija huecá, piyuqueja ajopana ina'uqué hua'ató.” 10 Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemari marí que:
Uncá na calé ina'uqué naquiyana i'imari, la'arí palá.
Uncá caja pajluhuaja ina'uqué naquiyana i'imalá palá la'ajeri.
11 Uncá caja na calé hue'epiri Tupana huátacare caje la'acana. Uncá caja na calé pechu i'imari Tupana nacú.
12 Piyuqueja ina'uqué pajno'oñó Tupana liyá.
Maliyáruna huani caja necá Tupánajlo.
Uncá caja ina'uqué naquiyana i'imalá palá la'ajeño.
Uncá caja pajluhuaja ina'uqué naquiyana i'imalá palá la'ajeri.
13 Pu'uhuaré huani napuráca'alo.
Pu'uhuaré huani nala'acá ajopana ina'uqué raú.
Nanuma chiyá napajlaca pajhua'atéchaca majopeja huani.
Napuráca'alo aú napichata ina'uqué pajlocaca.
14 Pu'uhuareni puráca'aloji, chapuni puráca'aloji caje, jácho'oro nanuma chiyá.
15 Majopéjari caje pachá nahuata ajopana ina'uqué nócana.
16 Pu'uhuaré la'acana nacuja necá pajhua'atéchaca. Raú nacapichata ina'uqué.
Marí que nala'acá pecohuácaca pachá, ajopana ina'uqué amaño chapú caje yajhué.
17 Uncá napechu i'imalá palá, ne'emacáloje palá pajhua'atéchaca raú penaje.
18 Uncá caja nephala Tupana ja'apí.
Marí que Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemacá ina'uqué nacú.
19 Tupana puráca'alo, Moisesmi chu lana'acare i'imacá, quemari ina'uqué nacú, nala'acáloje rimacá que penaje. Pu'uhuaré la'ajeño piyuqueja ina'uqué, uncale nala'alá rimacá que. Uncá na i'imalá quemari rinacuhuá: “Uncá nula'alá pu'uhuaré” que. Caja Tupana quemari piyuqueja ina'uqué nacú mecajeca necá. 20 “Pu'uhuaré la'acaño necá,” que rimacá piyuqueja ina'uqué nacú. Tupana huacára'ari Moisesmi chu lana'acá ripuráca'alo júpimi i'imacá. Uncá na calé i'imari lamára'ataquejami que Tupánajlo, ripuráca'alo júpichumi quemacá que la'acana aú. Tupana puráca'alo jupichumi aú iná hue'epí na aú ca iná la'acá pu'uhuaré. Marí caje penaje ricá.
Caphí iná pechu i'imacachu Jesucristo chojé, Tupana i'imatari iná capichácajo liyá. Riyucuna marí:
21-22 Uncá Tupana puráca'alo jupichumi quemacá que la'acana aú calé Tupana lamára'atari huecá pu'uhuaré huala'acare liyá. Apú aú rilamára'ata huecá. Marí que Tupana lamára'ataca ina'uqué pu'uhuaré nala'acare chiyá: Iná pechu i'imacá aú caphí Jesucristo chojé, Tupana lamára'atari iná rijluhua. Piyuqueja caphí Jesucristo chojé péchuruna rilamára'ata rijluhua. Ñaqué huánija ricá piyuqueja ina'uquejlo. Tupana puráca'alo, Moisesmi chu lana'acare i'imacá, quemari ñaqué caja rinacu. Tupana puráca'alo, ripuráca'alo ja'apátajeñomi chuna lana'acare i'imacá, i'imari richuhuaja caja riyucuna. 23 Piyuqueja huecá la'añó pu'uhuaré. Uncá hue'emalá palá Tupana i'imacá que. 24 E'iyonaja calé palá Tupana la'acá huecá. Jesucristo palamane aú calé rilamára'ata rijluhua huecá, pu'uhuaré huala'acare chiyá. Uncá na calé huala'á rijló, rilamára'atacaloje huecá penaje. Majopeja rilamára'ataca huecá. Ri'irí palamane aú ja calé rilamára'ata huecá rijluhua. 25 Tupana a'arí Jesucristo, ritaca'acáloje a'ahuaná apiyácacanami nacú penaje. Re rira aco'oró itapuhua aphumi chiyá. Raú rica'á ina'uqué liyá pu'uhuaré nala'acare. Caphí richojé iná pechu i'imacachu, Tupana amaro iná chaje pu'uhuaré iná la'acare liyá. Marí que rila'acare aú iná hue'epí Tupana la'acá palá. Júpimi que Tupana ña'arí pu'uhuaré ina'uqué la'acare panacu, uncale nalamára'atajeri i'imalá najló rihuacajé. 26 Me'etení re huajló Hualamára'atajeri. Caphí huapechu i'imacachu Jesucristo chojé, Tupana lamára'atari rijluhua huecá pu'uhuaré huala'acare liyá. Marí que Tupana la'acá ina'uqué, huahue'epícaloje raú palá la'ajérica ricá penaje.
27 Uncá marí que quemacana i'imalá inajlo: “Tupana puráca'alo jupichumi quemacá que la'ajeri nucá. Ñaquele palá Tupana pechu nunacu raú.” Uncá marí que quemacana i'imalá inajlo. Caphí Jesucristo chojé i'imacana aú ja, iná i'imá lamára'ataquejami que Tupánajlo. 28 Caja huahue'epí méqueca iná i'imacá lamára'ataquejami que Tupánajlo. Caphí iná pechu i'imacá aú Jesucristo chojé, iná i'imacá lamára'ataquejami que rijló. Uncá Tupana puráca'alo jupichumi quemacá que la'acana aú calé, iná i'imacá lamára'ataquejami que rijló. 29 Apala ipechu nacú ri'imá: “Judíonajloja calé Tupana. Uncá ajopánajlo calé ricá.” Uncá huani ilé que calé ricá. Ajopánajlo ñaqué caja Tupana. 30 Re pajluhuaja calé Iná Chi'ináricana. Uncá apú i'imalá. Ñaqué huani Tupánajlo judíona, uncá judíona calé, quele. Pajimátoja rilamára'ataca rijluhua caphí Jesucristo chojé péchuruna pu'uhuaré nala'acare liyá. 31 Caphí iná pechu i'imacachu Jesucristo chojé, iná i'imacá lamára'ataquejami que Tupánajlo raú. Uncá numalá raú, uncá na penaje calé Tupana puráca'alo, Moisesmi chu lana'acare i'imacá. Uncá ilé que calé ricá. Caphí Jesucristo chojé i'imacana aú, iná la'á rimacá que.