2
Uncá ina'uqué naquiyana la'alaño quehuácaje puráca'aloji quemacá que. Pachá Tupana huajájeri necá. Riyucuna marí:
Marí que numacá aú ina'uqué nacú, pimá ca'ajná: “Meque pu'uhuaré huani nala'acá. Tupana huajájeri necá richona,” que ca'ajná pimacá.
Eta picá. Nala'acá que caja pila'acá pu'uhuaré. Pimacá aú nanacu: “Tupana huajájica necá” que, pimá caja pinacuhuá. Picá caja Tupana huajájeri. Uncá meño'ojó pipura'aló pichayo, pu'uhuaré la'ajeri pi'imacale. Huahue'epí Tupana huajaca ina'uqué, nala'acale pu'uhuaré numacare nacú chona. Uncale nala'alá quehuácaje puráca'aloji quemacá que, pachá rihuajaje necá. Picá quemari apú nacú: “Pu'uhuaré la'ajeri ricá” que. Ñaqué i'imacá huani picá. Eta, ¿meque pipechu i'imacá pinacuhuá?: “Uncá japi Tupana huajálaje nucá,” que ca'ajná pipechu i'imacá pinacuhuá. Tupana hue'epiri ina'uqué mu'ují. Rihue'epícale huamu'ují, uncá quiñaja calé rihuajaca huecá. Marí queja ricá ina'uqué hua'até, rihuátacale huapala'ataco huapéchuhua pu'uhuaré huala'acare liyá. Marí que rihuátaca pila'acana palá. Aú ca'ajná piphá pa'apihuá rijló. Caja pijnúcha'o Tupánajlo. Uncá caja pihuátala pu'uhuaré pila'acare yurícana piliyó. Ñaqué i'imacale pahuacata richájeno huajácaje pijluhua. Pu'uhuaré pila'acare chona, Tupana huajájeri picá. Riphájica rená chojé, quechami rihuajájica ina'uqué, uncale nala'alá quehuácaje puráca'aloji quemacá que, pachá Tupana huajájeri ina'uqué. Pu'uhuaré nala'acare loco'opáneje rihuajaje necá piyuqueja. Eyá palá la'ajeño rila'ajé palá. Palá nala'acare loco'opáneje caja rila'ajé necá palá. Palá la'ajeño i'imaño palá la'acana nacú. Uncá nayurila rila'acana. Nahuata Tupana hua'até i'imacana. Nahuata caja ripechu i'imacá palá nanacu. Nahuata caja macapichaco je'echú chu i'imacana rijhua'até. Mariruna ina'uqué Tupana la'ajeri palá huani. Ra'ajé necá, ne'emacáloje matajnaco je'echú chu rijhua'até penaje. Eyá ajopana, riyuchá aú ja rihuajaje necá, uncale na'alá nanacojó quehuácaje puráca'aloji. Nahuátaca que huani la'acaño rihuajaje. Pu'uhuaré la'acana nacú i'imacaño, quele rihuajaje caja. Pu'uhuaré la'acaño amájeño chapú caje yajhué. Quehuini yajhué hua'ató namaje. Marí que ri'imajica chapú pu'uhuaré la'acáñojlo. Judíonajlo pamineco, quéchami uncá judíona calejlo. 10 Eyá palá Tupana pechu i'imajica palá la'acaño nacú. Ripura'ajó caja nanacu palá. Rila'ajé caja napechu palá huani. Marí queja ri'imajica palá la'acáñojlo. Palá ri'imajica judíonajlo pamineco, quéchami uncá judíona calejlo ri'imajica caja palá.
11 Ñaqué huánija ina'uqué Tupánajlo, piyuqueja. 12 Re ina'uqué, uncá Tupana puráca'alo i'imalá najló, ricá Moisesmi chu lana'acare i'imacá. Pu'uhuaré la'acaño ne'emacale, nacapichajo Tupana liyá. Rihuajaje necá, uncá pachá nala'alá nahue'epícare caje. Uncá Tupana puráca'alo lana'aquéjami i'imalá najló, nala'acáloje rimacá que penaje. Aú calé uncá rihuajálaje necá richona. Eyá judíonajlo, re ripuráca'alo lana'aquéjami najló. Tupana huajájeri necá, uncá pachá na'alá nanacojó ripuráca'alo.
13 Moisesmi chu lana'arí Tupana puráca'alo i'imacá. Uncá rema'acana aú ja calé iná i'imacá lamára'ataquejami que Tupánajlo. Rimacá que la'acana aú, iná i'imacá lamára'ataquejami que rijló pu'uhuaré iná la'acare chiyá. 14 Ajopana ina'uquejlo uncá Tupana puráca'alo i'imalá, Moisesmi chu lana'acare i'imacá. Uncá judíona calé necá numá nacú. Uncá ripuráca'alo lana'aquéjami i'imalá najló. E'iyonaja nala'á rinaquiyana ñaqué caja palá, nahue'epícale ají que la'acana palani. Tupana puráca'alo lana'aquéjami queja najló ricá napechu nacú. 15 Palá nala'acare aú, iná hue'epí napechu queja nahue'epica Tupana puráca'alo quemacá que la'acana. Raú nahue'epí palá nala'acare nacojé, pu'uhuaré nala'acare nacojé hua'até. Nala'acachu palá, napechu i'imari palá nanacuhuá. Nala'acachu pu'uhuaré, uncá paala napechu i'imacá nanacuhuá. 16 Tupana a'arí Jesucristo piyuque ina'uqué nacú quemajeri penaje. Rimaje huajló méqueca huala'acá nacaje, palani ca'ajná, pu'uhuareni ca'ajná. Nacaje micho'ojneji i'imacare ina'uqué pechu nacú hua'ató, rimaje nacú méqueca rijló ricá. Tupana i'imataca ina'uqué capichácajo liyá yucuna nu'umá ina'uquejlo. Riyucuna chuhuá nu'umá riyucuna me'etení.
Tupana puráca'alo, Moisesmi chu lana'acare i'imacá, yucuna marí:
17 Icá judíona pechu i'imá inacuhuá: “Palá Tupana pechu huanacu.” Marí que ipechu inacuhuá, Tupana yurícale ijló ripuráca'alo, Moisesmi chu lana'acare i'imacá. Raú ila'á inacuhuá ajopana chá'atajeño que. 18 Ripuráca'alo lana'aquéjami nacojé icá hue'epiño Tupana huátaca que la'acana, ila'acá piyá pu'uhuaré. Ripuráca'alo lana'aquéjami nacojé ihue'epí ricá. 19 Ñaquele icá, judíona pechu nacú ri'imá: “Huecá jehuíña'atañojla ajopana ina'uqué rinacu. Necá, uncá hue'epílaño Tupana nacojé, huehuíña'atajla necá rinacu, nahue'epícaloje rinacojé penaje.” 20 Caja ihue'epí Tupana puráca'alo, Moisesmi chu lana'acare nacojé. Ricá quemari quehuácaje nacú. Aú calé ipechu i'imá inacuhuá: “Uncá hue'epílaño Tupana puráca'alo nacojé jenacú la'ajeño huecá. Huejapa hue'epícaño Tupana nacojé jehuíña'atajeño caja huecá,” que ipechu i'imacá rinacuhuá. 21 Ajopana ina'uqué jehuíña'atajeño que ihue'epica inacuhuá. Eta, ¿naje uncá ila'alá imacá najló que? Apala imá ajopana ina'uquejlo: “Ata'aniya” que. Eta icá ta, ¿naje ata'á? 22 Apala imá ajopánajlo: “Ila'aniya imanaicho.” Eta, ¿naje ila'á imanaicho? Re ajopana ina'uqué, pu'ují napechu i'imacá nacaje jenami nacú, napechu i'imacale: “Huachi'ináricana jenami japi ricá.” Apala uncá paala ijló marí caje. Eta, ¿naje pu'ují ipechu liñeru nacú? Icá ata'añó renami ñacarelana chiyá nacaje, apiyácacaloje ricá liñeru aú penaje. 23 Icá hue'epiño inacuhuá hue'epiño que huani, Tupana puráca'alo lana'aquéjami yurícole ijló i'imacá. E'iyonaja calé uncá a'alá inacojó ricá. Pachá ajopana uncá huátalaño Tupana. 24 Quehuaca jo'ó ricá Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemacare nacú. Marí que rimacá inacu: “Ajopana ina'uqué, uncá judíona calé necá, pura'añó pu'uhuaré Tupana nacú. Uncá pachá icá judíona jema'alaño ra'apiyá.”
25 “Tupana le'ejena huecá,” que ipechu inacuhuá. Ila'acachu Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemacá que, palani ijló judíona i'imacana. Uncachu jema'alá ripuráca'alo ja'apiyá, uncá na penaje calé ijló ricá. 26 Eyá ajopana, uncá judíona calé necá. Nala'acachu Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemacá que, Tupana le'ejena necá raú. 27 Nanaquiyana la'añó Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemacá que. Palá nala'acare aú nachá'ata icá, uncale ila'alá Tupana puráca'alo lana'aquéjami quemacá que. Ijló ripuráca'alo lana'aquéjami yuriro i'imacá. E'iyonaja uncá a'alá inacojó ricá. 28 Uncá caja rile'ejena calé necá piyuqueja, mata'aqueja chinúmaruna. 29 La'arí Tupana puráca'alo quemacá que, ricá i'imari judío huani. Ca'arí pu'uhuaré rila'acare rinaquiyó, Tupana le'ejé ricá. Marí caje uncá amalo iná napona nacú. Tupana Pechu la'arí iná pechu palá, iná la'acáloje palá raú penaje. Tupana Pechu ca'arí ina'uqué naquiyá pu'uhuaré nala'acare. Ilé cajena nacú Tupana pechu i'imá palá. Ina'uqué quemaño ca'ajná ne'iyajena nacú: “Tupana hua'atéjena necá” que. Uncá iná hue'epila raú quehuácaca ricá. Tupana pechu i'imacachu nanacu palá, iná hue'epí rile'ejénaca necá. Raú ja calé iná hue'epí ricá.