22
E Tupana hua'atéjeri, je'echú chiyaje, ya'atarí nojló juni, iná cajmuchá a'ajona penaje ricá. Jamarani huani ri'imacá, cristal que jamaraca ri'imacá. Tupana i'imari Ri'irí hua'até. Re ripomi i'imacá. Iñe'epú i'ijnari pajimila ihuami chuhuá. Ricá iñe'epú ihuami chu juni to'ocó pe'iyohuá. Iyama pumitano riturenó a'ahuaná lapa'acó. Iná cajmuchá a'ajona caja ricá a'ahuaná. Queri queja rarúca'aca. Ripaná i'imari pusana, ajopana, ajopana que i'imacáloje peyajhuéruna raú penaje. Uncá Tupana yerúca'ala nacaje chaje ricá pajimila e'iyá, palánija nacaje i'imacale re.
Tupana i'imajeri nahuacára'ajeri Ri'irí hua'até. Pu'ují rijhua'atéjena pechu i'imajica nanacu re. Namaje ricá. Rií i'imajeri lana'aquéjami napulá nacú. Uncá lapí i'imalaje re, uncá caja camú i'imalaje re, uncá caja nacamaré i'imalaje re; uncá na penaje calé ricá najló, Tupana i'imajícale mejáma'atani que najló re. Nahuacára'ajeri ricá. Rijhua'atéjena huacára'ajeño i'imajeño caja rijhua'até. Matajnaco ne'emajica rijhua'até.
E Tupana hua'atéjeri, je'echú chiyaje, quemari piño nojló:
—Quehuácaje marí puráca'aloji, iná a'acáloje iná nacojó ricá penaje. Tupana a'arí Ripechu ripuráca'alo ja'apátajeñojlo. Ripenájemija caja Tupana huacára'ari nucá majó, numacáloje ra'apiyá jema'ajéñojlo méqueca ri'imajica mequetana i'imajemi penaje —que rimacá nojló.
Rimá piño nojló. Marí que Jesús quemacá:
—Jema'á. Mequetana i'imajemi nucá iphájeri ca'ajnó. Palani ri'imajica najló, a'añó nanacojó marí puráca'aloji. Marí papera chu lana'aquéjami quemari nacaje i'imajícare nacú —que rimacá.
Nucá, Juan, jema'arí méqueca nemacá. Nomá caja nacaje i'imajícare ya'atacó nojló. Marí cajé aú nujláma'o Tupana hua'atéjeri ji'imá nacojé, nupechu i'imacale pu'ují rinacu. Ricá ya'atarí nojló nacaje nomácare i'imacá. Aú nujláma'o ri'imá nacojé. E rimá nojló:
—Pila'aniya ilé que nucá. Nacaje la'ajeri nucá Tupánajlo. Picá, que caja nucá. Tupana puráca'alo ja'apátajeño, marí papera puráca'alo a'acaño nanacojó, quele naquiyana caja nucá. Ñaquele pipechu i'imá pu'ujija Tupana nacú, uncá nunacu calé —que rimacá nojló.
10 —Pimicho'otániya ajopana liyá marí puráca'aloji. Nacaje i'imajícare nacú quemacana ricá. Mequetana i'imajemi ri'imajé marí puráca'aloji quemacá que. 11 Riphájica ee rená chojé, pu'uhuaré la'ajeño i'imajeño caja queja pu'uhuaré la'ajeño. Uncá ina'uquélaruna i'imajeño caja queja uncá ina'uquélaruna. Palá la'acaño i'imajeño caja queja palá la'acaño. Tupana ja'apiyá i'imacaño i'imajeño caja queja Tupana ja'apiyá i'imacaño —que rimacá nojló.
12 Rimá piño, marí que Jesús quemacá:
—Jema'á. Mequetana i'imajemi nucá i'ijnajeri piño ca'ajnó eja'ahuá nacojé. Nujña'ajé nujhua'ató nacaje ina'uqué la'acare huemí. No'ojé najló rihuemí. Nacaje nala'acare loco'opáneje no'ojica najló rihuemí pajluhuano, pajluhuano que. 13 Nucá queño'ótari piyuqueja nacaje eja'ahuá chu i'imacare. Ñaquele nucá caja tajátajeri caja piyuqueja ricá —que rimacá.
14 Pu'ují péchuruna necá, yuriño naliyó pu'uhuaré nala'acare, palá péchuruna ne'emacáloje reyá penaje. Necá ajñájeño a'ahuaná icha naquiyana, a'acare inajlo cajmuchaji, iná i'imacáloje matajnaco raú penaje. Necá caja i'imajeño pajimila nacú je'echú chu i'imacare. 15 Eyá marí que i'imacaño uncá i'imalájeño ricá pajimila nacú: lejñacaje la'ajeño; namanaicho la'ajeño pajhua'atéchaca; ina'uqué nójeño; quele uncá i'imalájeño rejo. Pu'ují péchuruna nacaje jenami nacú nemacare nacú: “Huachi'ináricana ricá” que, necá caja uncá i'imalájeño rejo. Pajlácachina uncá caja i'imalájeño rejo. Marí cajena uncá i'imalájeño Tupana hua'até.
16 E rimá piño nojló: Marí que Jesús quemacá:
—Nucá, Jesús huacára'ari nujhua'atéjeri, je'echú chiyá, ri'imacáloje nacaje i'imajícare yucuna ijló penaje. No'opiyá jema'ajéño jahuacaño apalá chojé, apalá chojé que, necajlo riyucuna yuréjero. Nu'umaqué eja'ahuá chu huacajé: “Davidmi chu laquemi ricá” que nemájica nunacu. Nucá a'arí ina'uquejlo huajé i'imacaje —que rimacá.
17 Tupana Pechu, Jesucristo ja'apiyá jema'ajeño, quele quemaño Jesucrístojlo: “Majó pi'ijná.” Imá ñaqué caja rijló, que numacá marí puráca'aloji jema'ajéñojlo.
Núru'upi chu macára'ataño huátaño juni i'iracana. Ñaqué caja ihuátajica ee Jesucristo liyá cajmuchaji, iquejá'a riliyá ricá, ra'achí ijló ricá. Raú i'imajé matajnaco rijhua'até. Majopeja ra'ajica ijló ricá, uncá rihuemí i'imalaje.
18 Nucá, Juan, quemari marí puráca'aloji jema'ajéñojlo: ¡Pa! Apiyácaniya marí puráca'aloji. Uncá quemalájeño richuhuá rinacu, necá apichátajeño cari ripuráca'alo lana'aquéjami. Pachá namaje chapú caje yajhué rimacare nacú marí papera chu que. 19 Uncá ja'apátalajeño ajopánajlo piyuque rimacare nacú marí papera chu, uncá i'imalájeño matajnaco Tupana hua'até rile'ejé pajimila e. Marí papera chu rimá ricá pajimila nacú.
20 Jesucristo amari marí puráca'aloji. Ricá quemari: “Que jo'ó ricá. Mequetana i'imajemi nucá i'ijnajeri ca'ajnó.”
Ñaqué ricá. “Pi'ijná majó,” que numacá pijló, Huahuacára'ajeri Jesucristo.
21 Nuhuata piyuque icá i'imacá palá Huahuacára'ajeri Jesucristo palamane aú. Caja quetana riyucuna.