23
Pilatu ayi Elode basambisa yesu
(Matayi 27.2,11-14 ; Malako 15.1-5 ; Yowani 18.28-38)
Batu boso batelama va kimosi ayi bannata kuidi Pilatu. Kuna bamfundila bu batuba ti :
—Mutu wawu tummueni wulembo votikisa batu ba tsi eto. Niandi wubedi kuba kandikanga babika futa phaku kuidi Sezali ayiwubedi tubanga ti niandi Klisto (bu dinsundula ti ntinu).
Buna Pilatu wunyuvula :
—Ngeyo widi ntinu wu Bayuda e ? Yesu wumvutudila :
—Ngeyo weka tubidi buawu.
Buna Pilatu wukamba bapfumu banganga Nzambi ayi nkangu wu batu ti :
—Ndisi mona kadi diambu di mbimbi ko mu mutu wawu.
Bawu baluta buela sindisila ti :
—Niandi wutonisanga zikhindu mu malongi mandi momo kalonga mu Yuda dioso ; bu katonina ku Ngalili nate kuaku.
Pilatu bu kawa ti bayolukila Ngalili, buna wuyuvula kani mutu wowo wuba muisi Ngalili. Bu kawa ti wuba muisi zunga kiyadila Elode ; buna wumfidisa kuidi Elode bila mu bilumbu bina, Elode buna widi ku Yelusalemi.
Elode wumona khini bu kamona Yesu bila tona thama wuba tombanga diluaku di kummonina mu diambu di mambu mawombo kawa mu niandi ; ayi wutula diana ti maka mona kumu kioki maka vanga. Buivu biwombo kanyuvula vayi Yesu kasia vutula kadi diambu dimosi ko.
10 Vayi bapfumu banganga Nzambi ayi minlongi mi mina batelama vana ayi baba kumfunda ngolo. 11 Elode va kimosi ayi masodi mandi banlenza bansekinina bamvuikanledi wu kitoko ; wumvutula kuidi Pilatu. 12 Pilatu ayi Elode bakituka bakundi tona mu lumbu kina bila batuama ba bambeni.
Bazengila yesu nkanu wu lufua.
(Matayi 27.15-28 ; Malako 15.6-15 ; Yowani 18.39-40 ; 19.4-16)
13 Pilatu wukutikisa bapfumu banganga Nzambi, bakulutu ba batu va kimosi ayi batu. Wuba kamba :
14 —Beno lundatiningi mutu wawu bu lumfundidingi ti niandi wulembu vukumuna batu. Vayi tala minu veka mbeni kunsambisa va meso meno ayi ndisi mona kadi diambu di mbimbi ko mu mutu wawu mu mambu momo lulembu mfundila. 15 Elode mamvandi kasi mona diambu di mbimbi ko bila wutuvutudidi niandi. Mutu wawu kasi vanga ko bila kioki kafueti vondulu. 16 Diawu ndieka kunzubisa bikoti bosi ma ndiyekula.
[ 17 Pilatu wuba kifu ki kuba totudilanga mutu wumosi wu nloko mu kadikanyengo*.]
18 Vayi nkangu woso wuyamikina :
—Vondisa mutu wowo ; totula Balabasi !
19 Balabasi beni wukotusu mu nloko mu diambu di khindu yimosi yiba mu divula, ayi mu diambu di vonda batu.
20 Vayi Pialatu wuzola totula Yesu, wubuela yuvula nkangu vayi wawu wuyamikina diaka :
21 —Mbanda va dikulusi ! Mbanda va dikulusi !
22 Buna wuyuvula diaka mu khumbu yintatu ti :
—Vayi mbimbi mbi kavengi e ? Ndisi mona kadi diambu di mbimbi kodiodi kafueti zengulu nkanu wu lufua. Ndieka kunzubisa bikoti bosi ma ndinyekula.
23 Vayi babuela sindisila mu ngolo ayi baluta buela yamikina ti kabandu va dikulusi. Buna yamikina kuawu ayi koko ku bapfumu zi zinganga Nzambi kununga.
24 Pilatu wubaka lunaku luvanga luzolo luawu. 25 Wuba totukila mutu wowo balomba, wowo wuba mu nloko mu diambu di khindu ayi mu diambu di vonda batu. Wuba yekudila Yesu muingi bamvangila boso bubela luzolo luawu.
Lufua lu Yesu
(Matayi 27.32-44 ; Malako 15.21-32 ; Yowani 19.17-22)
26 Bu baba kunnata, babuila mutu wumosi dizina diandi Simoni muisi Silene ku nsitu kuandi kaba. Bankuika kanata dikulusi, ku manima ma Yesu. 27 Nkangu wu batu wunlandakana va kimosi ayi baketo banionga mu diambudiandi, badila mu diambu diandi.
28 Bu kabaluka kuidi baketo beni ; wuba kamba :
—A beno baketo ba Yelusalemi, lubika dila mu diambu diama ! Vayi ludila mu diambu dieno veka ayi mu diambu di bana beno. 29 Bila tala bilumbu bilembu yizi ku ntuala biobi batu bela tuba ti : “Khini kuidi bisita ayi kuidi bivumu bikambu buta ayi khini kuidi mabenimakambu yemika !” 30 Buna bela kamba miongo : “Bika lutubuila !” ayi zikhundubula : “bika lutufuka !” 31 Bila enati bamvangila mambu mama kuidi nti wu nlandu bunabuevi bela vangila nti wu yuma e ?
32 Batu buadi bankaka, mimvangi mi mambu mambimbi, banatu yandi mu vondu va kimosi.
33 Bu batula va buangu kintedulungu “Mvesi wu ntu” vana bambandilava dikulusi va kimso ayi mimvangi miodi mi mambu mambimbi. Wumosiku koko kuandi ku lubakala ayi wunkaka ku koko kuandi ku lumoso.
34 Buna Yesu wutuba :
—A tata, bika wuba lemvukila bila basi zaba ko mambu balembu vangi.
Babula zeki mu diambu di kabana minledi miandi.
35 Nkangu wu batu wutelama vana, wutala. Ayi minyadi mamvawu minsekinina bu mituba :
—Niandi wuvukisidi batu bankaka, bika kakivukisa niandi veka enati niandi Klisto, mutu wusobulu kuidi Nzambi !
36 Masodi mamvawu mansekinina ; mafikama va kaba ayi mantambika vinu ki ngami 37 ayi batuba :
—Enati ngeyo widi ntinu wu Bayuda, bika wukivukisa ngeyo veka !
38 Va mbata ntu andi vaba tini ki dibaya kisonama mambu mama : “Niandi niawu ntinu wu Bayuda.”
39 Wumosi mu mimvangi mi mambu mambimbi wubandu va mdikulusiwumfinga bu katuba :
—Ngeyo ko Klisto e ? Buna wukivukisa ngeyo veka bosi wutuvukisa beto mamveto !
40 Vayi wunkaka wuntebidila bu kankamba :
—Ngeyo kadi tsisi wukadi mona Nzambi ! Bila ngeyo widi ku thumbudulu yimosi ? 41 Beto tubeki thumbudulu yifueni ayi yisonga bila tutambudi mfutu wufueni mu mambu matuvengi vayi niandi kasi vanga kadi diambu dimosi dimbimbi ko.
42 Buna wukamba Yesu :
—A Pfumu bika wuba kuthebukila moyo mu thangu wela kuiza mu kipfumu kiaku !
43 Buna Yesu wumvutudila :
—Bukiedika ndikukamba, mu lumbu kiaki ngeyo ma wuba yama va kimosi ku Paladisu.
(Matayi 27.45-56 ; Malako 15.33-41 ; Yowani 19.25-30)
44 Yiba nduka-ndkuka midi, tsi yoso yiba mu tombi ayi kiawukinzingila nate mu thangu yi ntatu ku manima midi. 45 Thangu yinomba bosi lido yinneni yi nzo Nzambi yikanzuka va khatitsika. 46 Buna Yesu wuyamikina mu ndinga yingolo :
A tata, mu mioko miaku ndintambika mpeve yama !
Bu katuba mambu momo, wufua.
47 Pfumu yi masodi bu kamona mambu mavioka, wukembisa Nzambi bu katuba :
—Bukiedika kuandi ti mutu wawu wubedi wusonga !
48 Nkangu woso wu batu bakutakana mu tala mambu mavangama, bu bamona mambu mavioka, bavutuka kuawu, ayi baba nionga. 49 Ayi batu bobo bazabana yandi ayi baketo bobo banlandakana tona ku Ngalili thama batelimina mu tala mambu momo.
Bazika Yesu
(Matayi 27.57-61 ; Malako 15.42-47 ; Yowani 19.38-42)
50 Tala, mutu wumosi dizina diandi Zefu wuba wumosi mu batu baba kotanga mu lukutukunu lunneni lu Bayuda. Wuba mutu wumboti ayi wusonga. 51 Niandi kasia bundana mu nzengolo yawu ko ayi mu mavanga mawu ko. Niandi wuba muisi divula di Alimate, divula di bayuda ayi niandi mamvandi wuba vingilanga Kipfumu ki Nzambi. 52 Wuyenda kuidi Pilatu, wunlomba nitu yi Yesu. 53 Bu kayi kulula va dikulusi, buna wuyizinga mu dilasola di lino ayi wutula yawu mu dibumbi disokulu mu ditadi dinneni. Kadi mutu kazikulu ko mu dibumbi beni. 54 Kiba lumbu ki khubumunu, tuamina lumbu ki saba. 55 Baketo bobo balandakana Yesu tona ku Ngalili balandakana Zefu, bamona bibumbi ayi buevi batudila nitu yi Yesu. 56 Bosi bavutuka kuawu ayi bakubika mafuta ma tsudi yi kotoko ayi malasi. Bavunda kuawu mu lumbu ki saba boso bubela mina.
* 23:17 23.17 Buku kiaki kisi ko mu minkanda minkaka. 23:34 23.34 Mambu mama matuba Yesu masi ko mu minkanda minkaka. 23:54 23.54 lumbu ki saba : Kuidi Bayuda lumbu ki saba kiawu lumbu kiawu kilumingu.