6
Yesu niandi pfumu lumbu ki saba
(Matayi 12.1-8 ; Malako 2.23-28)
Kiba lumbu ki saba*, Yesu wuviokila mu tsola yi ble. Minlonguki miandi mivela makundi ayi midia mawu.
Bafalisi bankaka bayuvula :
—Bila mbi lulembo vangila mambu makanduku mu lumbu ki saba e ?
Yesu wubavutudila :
—Lutengi ko mambu Davidi kavanga mu thangu niandi ayi bakundi bandibaba mu nzala e ? Niandi wukota mu nzo Nzambi, wubonga mapha matambuku kuidi Nzambi ayi wudia mawu ; wukabudila batu bobo baba yandi, ka diambu ko, kasia ba ko minsua bila banganga Nzambi kaka ziba minsua mu dia mawu.
Buna wubuela tuba diaka :
—Muana mutu niandi Pfumu yi lumbu ki saba.
(Matayi 12.9-14 ; Malako 3.1-6)
Mu lumbu kinkaka ki saba, Yesu wukota mu nzo yi lukutukunu ayi wutona longa. Muna muba mutu wumosi wuba koko ku lubakala kusioka. Minlongi mi mina ayi Bafalisi basunga Yesu mu tala kani wulendakumbelusa mu lumbu ki saba mu diambu babaka bila kioki balenda kumfundila.
Vayi Yesu bu kazaba mayindu mawu, buna wukamba mutu wuba koko kusioka :
—Telama, yiza va ntuala batu boso !
Mutu beni wutelama. Wuyiza vana.
Buna Yesu wuba kamba :
—Kiuvu kidi yama ki kuluyuvula : minsua midi mu vanga mambotevoti mambimbi mu lumbu ki saba e ? Minsua midi mu vukisa luzingu voti mu kuluvonda e ?
10 Buna wuzungisa thalu andi kuidi batu boso baba vana bosi wukamba mutu beni :
—Nonuna koko kuaku. Mutu beni wunonuna koko ayi koko kuandi kubeluka. 11 Minlongi mi mina ayi Bafalisi bafuema ngolo ayi bayuvasana bawu na bawu mu zaba diambu mbi balenda vangila Yesu.
Yesu wusobula bamvuala kumi buadi
(Matayi 19.1-4 ; Malako 3.13-19)
12 Muna bilumbu beni, Yesu wuyenda ku mbata mongo mu diambu di sambila. Builu bumvimba kasambidila. 13 Buisi buna bu kia, buna wutela minlonguki miandi ayi wusobula va khatitsikꞌawu kumi mi miodi. Wuba vana dizina di bamvuala. 14 Mazina mawu mawu mama : Simoni wuka bieka Piela ayi khombꞌandi Andele ; Zaki, Yowani, Filipi, Balitelemi 15 Matayi, Toma, Zaki muana Alife, Zimoni wuba mu dingumba di ba Zeloti, 16 Yuda muana zaki ayi Yuda Isikalioti, mutu wumvakula.
Yesu va khatitsika nkangu wu batu
(Matayi 4.23-25 ; Malako 3.7-11)
17 Bu kaba kuluka mongo va kimosi ayi bawu Yesu wutelama va ndimba. Minlonguki miandi miwombo miba vana va kimosi ayi nkangu wuwombo wu batu baba mu zunga kioso ki Yuda, ki Yelusalemi, mu mala ma Tile ayi Sidoni momo madi mu yenda nzadi. 18 Baboso bayiza mu diambu di banwa ayi babelusu mu bimbevo biawu. Bobo bayamusu kuidi ziphevi zimbimbi babeluka. 19 Baboso batomba kunsimba bila lulendo lutotukila mu niandi luba lubelusa batu boso.
Mambu ma khini voti ma mabienga
(Matayi 5.1-12)
20 Buna Yesu wutala minlonguki miandi ayi wuba kamba :
—Khini kuidi beno minsukama bila beno luvuidi Kipfumu ki Nzambi.
21 Khini kuidi beno luidi buabu mu nzala bila luela yukutusu.
Khini kuidi beno lulembu didi buabu bila luela seva.
22 Khini kuidi beno mu thangu bela ku lulenda, bu bela ku luloza, bu bela ku lufinga, bu bela ku lukuka, bu bela manga mazinga meno banga mazina mambimbi mu diambu di Muana Mutu.
23 Mu lumbu kina buna luela mona khini ayi luela dumuka mu diambu di khini bila mfutu eno widi wunneni mu diyilu. Bila buawu bobo kuandi bakulu bawu bayamisila mimbikudi.
24 Vayi mabienga kuidi beno zimvuama bila lukitambudidi yeno mbombolo.
25 Mabienga kuidi beno luidi bayukuta buabu bila luela mona nzala.
Mabienga kuidi beno lulembu sevi buabu bila luela ba mu kaniki ayi luela dila.
26 Mabienga kuidi beno batu boso bu bela kuluniemisa bila buawu bobobakulu bawu bavangila mimbikudi mi luvunu.
Malongi mu diambu di zola bambeni
(Matayi 5.38-48)
27 —Vayi kuidi beno lunwa, ndikulukamba : luzola bambeni zienu ; luvangila mambote bobo bakululendanga ; 28 Lusakumuna bobo bakulusinganga ; lusambidila bobo bakuluvangilanga mambu mambimbi. 29 Enati mutu wuzubidi mbata mu luvenga lumosi, buela ntambika luvenga lunkaka. Enati mutu wuzionini yunga kiaku, buna kadi ku nkandika kaziona kikhutu kiaku. 30 Vana kuidi woso mutu wukulomba. Enati mutu wuzionini bima biaku, buna kadi kunlomba diaka biawu.
31 Mambu momo lutidi baluvangila, mawu mamveno lufueti vangila bankaka. 32 Enati lunzolanga kaka bobo bakuluzolanga buna mbi lumbaka e ? Bila bankua masumu, mamvawu, beta zola bobo baku bazolanga. 33 Enati lumvangila mamboti kuidi bobo bakuluvangilanga kaka mambote, buna mbi lumbaka ? Bila bankua masumu mamvawu beta bu vanga. 34 Enati lueta devisa kaka bobo balenda kuluvutudila, buna mbi lumbaka e ? Bila bankua masumu mamvawu beta devisa bankua masumu yawu muingi baba vutudila.
35 Vayi beno bika luzola bambeni zienu, luba vangila mambote ayi ludevisa mu kambu ba mayindu keni bela kuluvutudila. Buna mfutu eno welaba wunneni, luela ba bana ba Nzambi yizangama bila niandi veka widi wumbote kuidi bobo bazabanga ko vutula matondo ayi kuidi batu bambimbi.
36 Bika luba batu bambote banga dise dieno widi wumbote.
(Matayi 7.1-5)
37 —Lubika sambisa tala mamveno luedi sambusu. Lubika zengila batu nkanu tala mamveno luedi zengulu nkanu. Lulemvukila badienu muingi mamveno balulemvukila. 38 Luvananga buna mamveno bela kuluvana. Bela kuluvana kuku kifuana, kuku kikomana, kinikunu ayi kinsapuka bila bela kulutezila luelo luela dedakana banga lolo lutezila.
39 Yesu wubuela bakamba diaka nongo yayi :
—A buevi, phofo wulenda nata phofo yandi e ? Buna bawu buadi balenda bua mu dibulu e ? 40 Nlonguki kasi viatuka ko nyiyisi andi vayi bu kameni kubuku bu mbote, buna boso kalenda dedakana banga nyiyisi andi.
41 Bila mbi wuntadila kiti kidi mu diesu di khombꞌaku vayi ngeyo vekawukadi mona tunga yidi mu diesu diaku e ? 42 Voti, buevi wulenda kambila khombꞌaku ti : “A khomba bika ndibotula kiti kidi mu diesu diaku !” vayi ngeyo veka wukadi mona tunga yidi mu diesu diaku e ? Mutu wu mayuya ! Botula nteti tunga yidi mu diesu diaku buna bosi mawumona bumboti mu botula kidi kidi mu diesu di khombꞌaku.
(Matayi 7.16-20)
43 —Bila kuisi ko nti wumbote wela buta makundi mambimbi ayi nti wumbimbi wulendi buta makundi mambote ko. 44 Bila banzabilanga nti mu makundi mandi. Bila balendi vela ko makundima figi mu nti wu zitsendi ayi balendi vela ko makundi ma vinu mu nti wu zitsolokoto. 45 Mutu wumbote wuntotulanga mambote momo mambanga mu kiuka kimboteki ntimꞌandi. Mutu wumbimbi wuntotulanga mambimbi mambanga mu kiuka kimbimbi ki ntimꞌandi bila mutu wuntubanga mambu momo mafulukidi mu ntimꞌandi.
Ntungi wu diela ayi wu buvulu
(Matayi 7.24-27)
46 —Bila mbi lukuthedilanga “Pfumu, Pfumu” vayi lukadi vanga mambu momo ndilembu lukambi e ?
47 Ndieka kulumonisa buevi budedikinini woso mutu wowo wunkuiza kuidiminu, wulembu wi mambu ndilembu tubi ayi wulembu kumasadila. 48 Niandi dedikini banga mutu wowo wutunga nzo. Wutimuna fondasio yimula ayi wutungila yawu va yilu matadi. Khuka yi nlangu bu yiyiza, yiyiza lumbama muna nzo beni ayi yisia yinikuna ko bila yitungu va yilu matadi.
49 Vayi woso wulembu wi mambu mama ayi wunkambu sadila mambu beni dedikini banga mutu wutunga nzoꞌandi va mbata ntoto mu kambu fondasio. Khuka yi nlangu bu yiyiza lumbama mu nzo beni, yawu yitumbu bua, mfuilu yi nzo beni yiba yinneni.
* 6:1 6.1 Tala Matayi 12.1 6:1 6.1 Tala Matayi 3.12 ; 12.1 ; Luka 3.17.