7
Yesu wubelusa kisadi pfumu masodi
(Matayi 8.5-13 ; Yowani 4.46-54)
Bu kamana kamba batu mambu maba yandi, Yesu wuyenda ku Kafalinawumi.
Pfumu yimosi yi masodi wuba ayi mvikꞌandi wuba mu kimbevo, wuba nduka mu fua. Pfumu beni wuba zolanga ngolo mvika beni. Bu kawa tsangu yi Yesu, buna pfumu beni yi masodi wumfidisila bakulutu ba Bayuda muingi banleba kiza belusa mvikꞌandi. Bu batula vaba Yesu mbadi banleba :
—Niandi fueni wumvangila buawu. Bila wunzolanga tsi etu ayi niandi veka wututungila nzo yi lukutukunu.
Yesu wuyenda yawu. Buna weka nduka tula ku nzo, pfumu yi masodiwumfidisila bakundi bandi mu kunkamba :
—A pfumu, bika kuaku kiyamisa bila ndisi wufuana ko muingi ngeyo wukota mu nzoꞌama. Diawu ndisi kuiza kudenginina ko minu veka vayi tuba kaka diambu dimosi buna kisadi kiama ma kibeluka. Bila minu veka ndidi ku tsi luyalu lu bapfumu ayi mbeki masodi ma ndieta tumina. Minu kamba kuidi wumosi : “Yenda” makenda. Minu kamba kuidi wunkaka : “Yiza” makiea. Minu kamba kuidi mvikꞌama : “vanga diadi !”, balavanga diawu. Yesu wusimina buwombo bu kawa mamu ma pfumu yi masodi. Buna wubaluka kuidi nkangu wuba kunlandakana ayi wutuba :
—Bukiedika ndikulukamba ndimueni ko, ka diambu ko mu Iseli, minu kinneni banga kiaki.
10 Bamvuala mi pfumu masodi zivutuka kuawu kuna nzo, kuna yiyenda bata mvika beni mu buvini.
Yesu wufulukisa ditoko
11 Mu lumbu kilanda, Yesu wuyenda ku divula dimosi diba bantedilanga Nayini. Minlonguki miandi minlandakana va kimosi ayi nkangu wuwombo. 12 Bu katula va difula di divula, wudengana batu banata mvumbi ku nganda yidivula. Wuba muana wumosi kaka wu difuola. Nkangu wu wombo wu divula wuba yandi va kimosi. 13 Pfumu bu kamona difuola beni buna wummona kiadi ayi wunkamba :
—Bika dila.
14 Bosi wufikama vaba kesi yi mvumbi ayi wutetika koko kuandi va mbata kesi beni. Bobo banata kesi batelama.
Buna wukamba :
—Ndikutumina, muana ditoko, telama kuaku !
15 Zimbukila mutu wuba wufua wuvumbuka, wuvuanda ayi wutona yoluka. Yesu wumvana kuidi ngudi andi. 16 Babo bamona tsisi, bakembisa Nzambi ayi batuba :
—Mbikudi wunneni wututotukidi ayi Nzambi wizidi mu sadisa batu bandi.
17 Tsangu yi nsamu wawu yitembakana mu Yuda dioso ayi mu bizunga bizungidila.
18 Minlonguki mi Yowani mimana kamba Yowani mambu moso momo mavioka. Buna wutumisa minlonguki miandi miodi 19 ayi wuba fidisa kuidi Pfumu mu diambu banyuvula :
—Bukiedika kuandi ti ngeyo mutu wowo wufueti kuiza voti tufueti vingila wunkaka e ?
20 Batu beni bayenda kuidi Yesu ayi bankamba :
—Yowani Mbotidi wututumini. Katu kembi tuyuvula : “ngeyo mutu wowo wufueti kuiza voti tufueti vingila wunkaka e ?”
21 Muna thangu yina, Yesu wubelusa batu bawombo baba mu bimbevo ayi mu minsongo. Wubelusa batu bayamusu kuidi ziphevi zimbimbi ayi wuzibula meso ma baphofo bawombo. 22 Buna wukamba kuidi bobo bafidudu :
—Luvutuka kudi Yowani ayi lunkamba mambu momo lumueni ayi luwilu ; baphofo zilembu moni ; makoka malembu diati ; batu ba buazi balembu vedusu, batu bafua matu balembu wi, bafua balembu fuluka ; nsamu wumboti wulembu longu kuidi batu basukama. 23 Khini kuidi mutu wela manga zimbisa minu kiandi mu diambu diama.
24 Bamvuala zi Yowani bu zivutuka, Yesu wubaka diluaku di yolukila mambuma Yowani kudi nkangu wu batu :
—Mbi biobi luyenda tala ku dikanga e ? Nti wufioti wulembu vevumunu kuidi phemo e ? 25 Vayi buna nani luyenda tale e ? Mutu wuvuata minledi mi kitoko e ? Tala batu bobo bamvuatanga minledi mi kitoko ayi banzingilanga mu zikhini mu zinzo zi mintinu bankalanga. 26 Vayi buna mbi luyenda tala e ? Mbikudi luyenda tala e ? Nyinga buawu kuandi vayi ndikulukamba ti niandi viokidi mbikudi. 27 Bila niandi wuyolukulu mu minkanda ti :
Tala mfidisidi mvualꞌala ku ntualꞌaku,
niandi wela kubika nzilꞌaku ku ntualꞌaku.
28 Bukiedika ndikulukamba : mu batu boso bobo babutu kuidi baketo, kuidiko mutu wowo viokidi Yowani. Vayi wulutidi kefa mu kipfumu ki Diyilu wunlutidi.
(Matayi 11.16-19)
29 —Batu boso bawa mambu momo ayi mimfutisi mi ziphaku, bazababusonga bu Nzambi bu babotoko kuidi Yowani. 30 Vayi Bafalisi ayi minlongi mi mina, bobo bamanga botoko kuidi niandi, va meso mawu baloza luzolo lu Nzambi.
31 Banga banani ndenda dedikisa tsungi yayi e ? Yidedikini banga babani e ? 32 Yidedikini banga bana bafioti bavuedi va zandu ayi balembu kambasana bawu na bawu :
Beto tulusikidi nsioni* vayi lusia kina ko. Tuyimbila minkunga mi mafua vayi lusia dila ko.
33 Bila Yowani wuyiza, kasia dia mampa ko ayi kasia nua vinu ko. Vayi lukamba : “Pheve yibmimbi yidi yandi.”
34 Muana mutu wuyiza ; wundia, wunua ayi luntuba : “Niandi nzuna kadi ayi kolu mbungu ; nkundi mimfutisi mi ziphaku ayi bankua masumu.”
35 Vayi nduenga yimmonikanga yisonga mu nzila yi bana bandi.
Yesu ayi nsumuki wu nketo
36 Mfalisi wumosi wuleba Yesu mu dia yandi va meza. Yesu wuyenda ku nzoꞌandi ayi wuvuanda va meza. 37 Zimbukila va totuka nketo wumosi wu divula, wuba nsumuki. Wuzaba ti Yesu vuendi va meza ku nzo yi Mfalisi buna wunata bungu ki wala malasi, bungu beni kivangulu mu ditadi di alabatele. 38 Wutelama ku mbusa malu mandi. Wuba dila ayi matsuela mandi mabua mu malu ma Yesu. Buna wufiona mawu mu zitsuki ziandi. Wufifa malu mandi besi ayi wufukudila mawu malasi.
39 Bu kamona bobo, Mfalisi wowo wutumisa Yesu wuniunguta : enati bukiedika mutu wawu mbikudi nginu bakudingi nani nketowowo wulembu nsimbi nani ayi buevi kadidi ; bila nkento nkua masumu.
40 Yesu wunkamba mu mbembo yingolo :
—A Simoni, diambu didi yama di kukamba.
Buna Mfalisi wumvutudila ti :
—A nlongi, tuba kuaku !
41 Buna Yesu wunkamba ti :
—Vaba mutu wumosi wudevisa zimbongo kuidi batu buadi. Wutheti wudeva zikhama zitanu zi denali bosi wummuandi wudeva makumatanu. 42 Sumbu bawu buadi basia ba ko zimbongo zikumvutudila, buna wubalemvukila. Mu mpila yaku, mu bawu buadi ; nani wela luta kunzola e ?
43 Simoni wuvutula :
—Minu mbueni Mutu wowo wuba pholo yinneni.
Buna Yesu wunkamba :
—Bukiedika kuaku tubidi.
44 Bosi wubaluka kuidi nketo ayi wukamba kuidi Simoni :
—Mueni nketo wawu e ? Mu thangu khotidingi mu nzoꞌaku, wusia kundatinanga ko nlangu mu diambu ndisukula malu. Vayi niandi bodisidingi malu mama mu matsuela mandi ayi fioniningi mawu mu zitsuki ziandi. 45 Wusia ku mfifanga besi ko vayi tona buna khotidingi, niandi kakadi vonga mu lembu kafifanga malu mama bibesi. 46 Wusia dukulanga ko mafuta ku ntu ama vayi niandi dukudingimalasi mu malu mama. 47 Diawu ndikukambila ti masumu mawombo momo mabedi yandi malemvokolobila wumonisina luzolo luwombo. Vayi mutu wowo beta lemvukila fioti, niandi mamvandi fioti kaka keti zodila.
48 Bosi wukamba nketo :
—Masumu maku malemvukulu.
49 Batu bobo baba yandi va meza bakambasana bawu na bawu ti : “Buna nani mutu wawu wulemvukila masumu ?”
50 Vayi Yesu wukamba nketo :
—Minu kiaku kivukisidi ; yenda mu ndembama !
* 7:32 7.32 Nsioni : Minsekudi minkaka misadila siku bantedilanga mu kifalansi “flûte” tala Matayi 11.17. 7:37 7.37 Tala Matayi 26.7 ; Malako 14.3. 7:41 7.41 Denali : kimosi kidedakana mu mfutu wu lumbu kimosi wu kisadi kinsalanga mu ndima.