2
Nomo sumpwinámp arop Kraisént Yiki yakápnámp kar
Wokwaek te yumo nkwakwe make kwatae nɨnɨk napo, yumwan am támao surumpwirá kákámpon. Am ke fek te yumo mámá apár mekamp kwatae nɨnɨk fek paokopiapon. Aeria yumo yámar meaok paokop i konap kwatae spirit fárákapan taokeyak konámp spiritamp nɨnɨkaok paokopiapon. Oukoumwan am kwatae spirit te Kwaromp kar ták-sɨnap aropamp nɨnɨk mek tére konámpon. Wokwaek te nomo ponankor am fárákapént yakápria nomp pouroukamp épi nɨnɨkaok saráp paokopimpon. Nomo nomp épi nɨnɨk ntia nomp kɨkiank nɨnɨk fek paokopimpon. Nomoku támao takrá yakáp námpara, nomo fwap am fek arop ankwap fiao napnámp taknámp Kwaromp yonkwae pwarámp sámp mwarámpon.
4-5 Kare, waeman nomp kwatae nɨnɨkao nomwan surumpwirá kák tenánko, nomo sumpwi yakáp námp niampi yakáp námpon. Aenámpan maok, Kwaromp aropomp te top-pwarámp nánko, nomwan yonkwae touwe tokwae námpon. Aeria maok, mao nomwan yaewourianánko, nomo Kraisént yiki yakáp námpon. Ye, am aropomp fek táman Kwaro yumwan warko érékép námpon. Mao nomwan Kraisént kéménkia pap námp niamp nánko, nomo Kraisént yámar mek ankank ponankor poukeyakáp mwanámpon. Mao am takimp te kápae kare nánkár wakmwaek yakáp mwanap arop fárákapan maomp aropomp tokwae yénkép naenámpon. Maomp am aropomp te nomwan warákárria yaewour naenámp nɨnɨk fek námpon. Am te arak: Kraisén mérapo, Kwaromp aropomp fek mao yumwan warko érékép námpon. Am te yumoku térenap ankank mono, Kwaro yumwan kwaporok sánk námpono. Am te yiráp tére fek nopok am ankank sámp mono. Aenapara, arop ankwap námoku támao warákár sénaenámp te yak mono. 10 Kwaro námoku nomwan yoroi námpono. Aeria mao nomwan Krais Jisasént wourékam arop yoroi pap námp te, nomo am kwapwe kare nɨnɨk fek yakáp mwanámpria ninámpon. Am kwapwe kare nɨnɨk te Kwaro wokwaek nomwan am fek paokop mwanapria nánapi pwara námpon.
Kraiso Juda ntia ankwap fi ankára mek tapokwapnámp kar
11 Yumo te wae nɨk napon: Juda fi námokuráp yae fek yɨpi fárákap konapon. Aeria ankwap fi arop yumwan ‘Yɨpi fárákap mo i konap arop’rá sér. Ae konap te, yumo ankár fwapia nɨnɨk kip: Yiráp pourou yɨpi fek te yumo wokwaek ankwap arop fi yakápiapon. 12 Aeria am ke fek te Kraisén panek yakápiapon. Yumo Israel firént tapokwap mono, mwar ankwap fi yakápiapon. Kwaro Israel firan ‘Yumont yak nanamp’rá séria kontrak yoroi námpan maok, yumo am mek tukup mo, amwar yakápiapon. Yumo mámá apár mek yakáp nap te, ankwap kwapwe kare ankank wakmwaek korop nae-námpria yépék nap yak mono. Tá yumwan yaewour naenámp Kwar ankwap yak mono. 13 Wokwaek te yumo panek karaok yakápiapon. Aeno oukoumwan te Kraisomp yɨrirao yumwan éréképá koropeanánko, Krais Jisasént koumpea Kwaromp wonae fik kar yakáp napon. 14 Krais te nomp yonkwae porokwe sámp konámp fi támaono. Wokwaek Juda fi ntia ankwap arop fi nonopok yoporapo, am yopor te am fárákapamp amore mek farmae niampi yakámpon. Aeno oukoumwan te Krais námokuráp pourou fek am farmae niampi yaknámp párámpá sɨrarea, anánkaopwe fi ankára mek tapokwapea pwate nánko, ankárankamp fi saráp yakáp napon. 15 Mao te waeman Juda firao lo kákrá kukumwirá párakop tenap te wae tirá épéri pwate námpon. Mao taki námp te anánkaopwe fi ankára mek tapokwapeanánko, Kraisént ankárankamp wourékam arop yakápria, am feknámp ankárankamp nɨnɨk fek yakáp mwanámp nɨnɨkani námpon. 16 Mao yaopwae porokopramp fek sumpwiria, maomp pourou fek táman anánk fi arop tapokwapea pwara námpon. Aeria am yaopwae porokopramp fek yopor i konap nɨnɨk wae sumpwi pap námpon. 17 Takia maok, mao koropea Kwapwe Kare Kar arakrá farákáp: “Oukoumwan te yumo ankárankamp nɨnɨk fek yakáp napon.” Mao am Kwapwe Kare Kar te yumo panek yakápiap arop fi, tá yino Juda fárákap Kwaromp wonae fik yakáp námpan kor méntér farákáp námpon. 18 Am Kwapwe Kare Kar te arak: Kraisomp tére fek nomo anánk fi aropan ankárankamp Spiritao nomp Naropwaronámpok pok mwanámp kɨk-pwara námpon.
Nomo Kristen ponankor te ‘Kwaromp nap’rá sénámp kar
19 Aenámpara, yumo te apár moráp aropao amorik kékéri yakáp nap niamp mono. Yumo te waeman Kwaromp koumteouráp aropént ankárankamp fi yakáp napon. Yumo te Kwaromp fi kare yakáp napon. 20 Yumo te Kwaro nap ti námp niampon. Mao aposel yino ntia profet fákáre te oumpwar woupwiran yoroi tenámp niampon. Tá Krais Jisas te kukamp oumpwar kare niampon. 21 Kápae kare nap yao wi te Kraisomp pourouk poupoukouri yak nánko, am nap yae-párák kárákáre yak námpon. Kwar te am nap tirá yak nánko, am nap akwapá tokwae karia, námokuráp yiki kare nap yakanoria námpon. 22 Yumo kor Kraisént koumpá yakáp napo, Kwaro yumwan ankwap Kristen fárákapént tapokwapea pwate nánko, yumo Kwaromp Spirit yak naenámp nap kare yakáp napono.
2:1 Kl 2:13 2:2 Ef 6:12 2:3 Ta 3:3 2:6 Ro 6:8 2:7 Ro 2:4 2:8 Ro 3:24; 2 Ti 1:9 2:9 Ta 3:5 2:10 Ta 2:14 2:12 Ro 9:4; 1 Te 4:13 2:15 1 Ko 12:13; Kl 1:20 2:16 Kl 1:20-22 2:18 Ef 3:12 2:20 Mt 16:18; 1 Ko 3:11 2:21 1 Ko 3:16; Kl 2:19 2:22 2 Ko 6:16