3
Polo ankwap fian Kwapwe Kare Kar farákápnámp kar
Nomo énénki ankárankamp firáp yakáp mwanap fi fek táman maok, ono Pol ono Krais Jisasomp tére namp fek fákapá páte napo yakria, ono fwap ankwap fi arop yumwan yaewour nampono. Ono nɨnɨk namp te Kwaro onan ourour sáp nánko, ono yumwan taokeyakea yaewour namp te yumo wae wawi napon. Mámá kar wokwaek mek yakámp, am te Kwaro onan farákáp nánko, ono wae méria, ono yumonapok fae tákáre kar kumwia kérépampono. Táte yumo am kar nkea yumo am Kraisomp kar ponankor mek yakámp te onomp nɨnɨk mek wae érik farákár námp mér mwanapon. Wokwaek kar kápae kare ke fek, Kwar te am mek yakámp kar te érik farákáp moimpon. Aeno oukoumwan te náráp Spiritao maomp nánkárápámp aposel fákáre ntia maomp profet fákáreran érik farákáp námpon. Am kar te ará: Kwapwe Kare Kar wa nap fek yumo ankwap fi arop koropea Juda yinont ankárankamp fi arop yakápria yinont ankárankamp pourou yakáp napono. Aeria maok, nomo ponankor Jisas Krais sámp námpara, Kwaro nompor nánapitenámp kápae kare ankank énénki sámp konámpon.
Kwaro onan am Kwapwe Kare Kar farákáp nanamp tére arop páte námpon. Mao onan ourour sápria náráp kárákáre sáp nánko, am kárákáre támao ono térenamp mek kárákáre sánk námpon. Ono te Kwaromp koumteouráp arop ponankor maomp yae ankore mek kánanke kwatae yak nampan maok, Kwaro onan am ourour sáp námpon. Am taki námp te, mao onan, Kwapwe Kare Kar ankwap firan farákápaeria ninámpon. Am Kwapwe Kare Kar te Kraisoinámp kápae kare kwapwe kare ankank, arop námokuráp nɨnɨk fek oupourounkia nke mwanap pourou mo námpan sénámpon. Kwaro námoku kápae kare ankank yoroianámpao maok, manénkɨr te námoku am tére naerianámp nɨnɨk te mek wouroump taeri námpon. Aenánko, am nɨnɨk te wokwaek kar kápae kare ke fek mek wouroumpeyak námpon. Aeno oukoumwan te mao wae onan maomp nɨnɨk érik farákáp nanamp tére sáp námpon. 10 Wokwaek te mek wouroump fákeyak námpon. Aeno oukoumwan te siosén tére sánk nánko, am Kwaromp nkwakwe make yonkwae kour yámar mekamp spirit taokeyak konámp kárákáre kor spiritan farákáp napo, mao mér mwanapon. 11 Wokwaek kar Kwaro nomp Tokwae Kar Krais Jisasomp tére fek, am tak nanampria nánapi tari námpan námpon. 12 Nomo te waeman Kraisén méria, méntér koumpá yakáp námpara, nomo te wae mér kare námpon: Krais te nomwan Kwaronámpok éréképá akwap naenámp támao ara, nomo apáp mono, fwap Kwaronámpok tukup mwanámpon. 13 Aenámpara, ono oukoumwan yumwan sénampon: Ono yumwan yaewouria touwe sámp nanko, yumo táman nɨnɨkria yumo mér nap porokweria pwar mwanape, mono. Am te yumo e tokwae sámp mwanapan yumwan yaewour námpono.
Polo Efesus fian Kwarén kar toropwapnámp kar
14 Kwaro ‘Arop fi ponankor érékép nanamp’ ria nɨnɨki námpan, ‘Am te tokwae kar ankankono’rá nɨnɨkria onomp Naropwarén kwaráp torokomp nampon. 15 Nomo maomp firáp arop fákáre ponankor yámar mek poká yakáp nap, tá oukoumwan apárok yakáp nap ponankor maomp e karean sámp námpon. 16 Ono te arakrá kar toropwap i konampon: Maomp kwapwe kare ankank ouroukour yak námp meknámp Naropwaro yiráp nɨnɨk mek náráp Yiki Kor Spirit top-pwarámpá pap nánko, am táman yumwan yaewour nánko, yumo kárákáre kare mwanapon. 17 Tá yumo Kwarén mérap fek táman, Kraiso yiráp nɨnɨk mek akwapá yaká yakanoria nampon. Onomp nɨnɨk te, yiráp nɨnɨk ankár Kwaromp nouroup i konámp mek yaoao kwar mek arák térea kárákáre yak konámpnámp takenkria nampon. 18 Takria maok, yumo fwap Kwaromp firáp kápae kare koumteouráp aropént kárákáre sámpea, am fek yumo fwap ponankor Kraisomp nouroup i konámp nɨnɨk mér kar mwanapon. Am te tokwae kar, tá tokwaeri kar akwap, tá narek karaok akwap, tá ankorek kar pɨk námpon. 19 Ye, yumo Kraiso yumwan nouroup i konámp fwap mér mwanapria nampon. Am te aropao námoku méria pwi mwanámp pourou mono. Kwaro nomwan nouroup i konámp nɨnɨként kápae kare ankank kwapwe te Kwaro námoku top-pwarámpá yak námpara, yumwan kor fwap am ankank top-pwarámp naenámpon.
20 Maomp kárákáre te nomp nɨnɨk mek tére konámpon. Am kárákáre te nomo kápae kare kar toropwap i konámp, tá nomp nɨnɨk táman kor kwe-pwararea térea waeria, nomwan kwapwe kare yaewour námpon. 21 Aenámpara, yino sios arop ponankor Kraiso tére námpan nɨnɨkrá, éréképnámp mwae yoro námpantá, nomo ankár Kwaromp e kápae kare ke fek sakap saráp yakáprá tukup mwanámpon. Kare támaono.
3:1 Ef 4:1; Fl 1:13 3:4 Ef 1:9; Kl 1:26 3:6 Ef 2:13,19 3:7 Kl 1:25 3:8 1 Ko 15:9-10 3:9 Kl 1:29 3:12 Ef 2:18; Hi 4:16 3:13 2 Ti 2:10 3:18 Jo 14:23; Kl 2:7 3:20 Kl 1:29