Pol da Galesia Amɨn do Papia Mandagɨt
But pɨso gen
Mibɨltok Juda amɨn dagɨn Yesu yolgwit. Mani Yesu da yabekbi Pol yabekban kɨŋ Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dukwan dukwan egɨpgwit uŋudon agek Gen Bin Tagɨsi yoyɨŋ teŋteŋagɨt. Aŋakwan mɨŋat amɨnyo morapmɨ da Yesu dakon amɨn kabɨkon abɨŋ saŋbewit. Aŋakwa jɨgɨ kɨnda noman tagɨt. Uŋun mɨŋat amɨnyo kalɨp Juda amɨn da Moses dakon gen teban yolgwit uŋudeŋ dɨma yolgwit. Yesu yolyol amɨn dagaŋek Moses dakon gen teban guramɨk kɨmorɨ bo dɨma?
Amɨn dɨwarɨ da uŋun amɨn Juda amɨn dakon aŋpak yolek gɨptɨm tɨmni mandaŋek ae Moses dakon gen teban yol kɨmotni do pi awit. Mani Pol da dɨmasi do yagɨt. Aŋek yaŋ yagɨt, Nin Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek uŋun kosit kaloŋon dagɨn Piŋkop da dabɨlon amɨn kɨlegɨ dagomaŋ, aŋek egɨp egɨp kalugɨ abɨdomaŋ.
Juda amɨn uŋuden dɨ Galesia Provinskon kɨwit uŋun da paŋmuwukbi Moses dakon gen teban yol kɨmotni do pi ak do awit. Pol da uŋun awit dakon geni nandaŋek Galesia paŋmuwukbi dakon nandaŋ gadatni gat ae aŋpakni gat paŋmɨlɨp ak do aŋek papia on mandagɨt.
Mibɨltok Pol da iyɨ do Piŋkop da iyɨ yabekbi pi ɨmgut uŋun do yosok. (Gagɨ 1.1 do koki.) Uŋun iyɨ dakon galaktok bo amɨn kɨnda dakon galaktok yolek pi uŋun dɨma asak. Piŋkop da Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋosak do yaŋ ɨmgut. Don Pol da yaŋ yosok, “Amɨn Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ uŋun dagɨn Piŋkop da dabɨlon amɨn kɨlegɨ.” Papia on dakon mibɨ gen uŋun yaŋ: Kristo da pulugaŋ nipmaŋdak bɨsapmon, Telagɨ Wup da nin pawɨlakwan amɨn do aŋpak kɨlegɨ aŋ yomamaŋ.
1
Piŋkop da iyɨ Pol yabekbi pi asak do manjɨgɨt
(Kɨlapmɨ 1.1–2.14)
Nak yabekbi Pol da papia on mandɨsat. Yabekbi pi abeŋ do amɨn da dɨma yabekgwit, bo amɨn da dɨma manjɨŋ nepgwit. Yesu Kristo gat ae Piŋkop Datni kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt uŋun da nak yabekgɨmal. Nak gat ae paŋmuwukbi notno nak gat ekwamaŋ nin da Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ amɨn morap Galesia provinskon ekwaŋ ji do gɨldat tagɨ yaŋ dayamaŋ.
Piŋkop Datnin ae Amɨn Tagɨ Yesu Kristo dakon nandaŋ yawot gat ae but yawotni gat jikon tosak. +Kristo da Piŋkop Datnin dakon galaktok yolek yokwinin wɨrɨrɨt do egɨp egɨpni parekgɨt. Abɨsok aŋpak yokwisi on mɨktɨmon tosok nin uŋun kagagwan baŋ tɨmɨt do aŋek yaŋ agɨt. Piŋkop dakon man madepni dagok dagogɨ mɨni taŋ aŋaŋ kɨsak teban. Uŋun asi.
Gen Bin Tagɨsi uŋun kaloŋɨ kɨndagɨn
Ji da aŋpak aŋ uŋun do butnokon da nɨrɨp soŋek ŋwakŋwarɨsi nandɨsat. Piŋkop da Kristo dakon nandaŋ yawotni do aŋek ji yaŋ damgut, mani ji tepmɨsi yɨpmaŋ degek gen bin ŋwakŋwarɨ kɨnda yolgaŋ. +Gen bin tagɨsi ŋwakŋwarɨ kɨnda dɨmasi tosok. Amɨn dɨwarɨ da ji dakon nandak nandak paŋduŋgam aŋek Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi kulabɨk aŋek aŋtasɨk aŋ. +Mani nin nin, bo ae aŋelo kɨnda Kwen Kokupsi da pɨŋ, Gen Bin Tagɨsi kɨnda nin da yaŋ teŋteŋaŋ damgumaŋ uŋudeŋsi dɨma yaŋ teŋteŋosak kaŋ, uŋun amɨn Tɨpdom do amɨn asak. Kalɨp kɨlɨ dayɨgɨmaŋ gen uŋun baŋgɨn ae dayɨsat: amɨn kɨnda da Gen Bin Tagɨsi kɨnda nin da dayɨno abɨdawit uŋudensi dɨma yaŋ teŋteŋosak kaŋ, uŋun amɨn Tɨpdom do amɨn asak.
10  +Ji niaŋ nandaŋ? Amɨn da nak tagɨsi yaŋ nandaŋ namni yaŋon da gen on yosot? Uŋun dɨma. Piŋkop da nak amɨn tagɨsi yaŋ nandaŋ namjak yaŋon da yosot. Amɨn da kɨsɨk kɨsɨk ani yaŋon da yokeŋ kaŋ, nak Kristo dakon oman monjɨ dɨma.
Pol yabekbi man abɨdagɨt dakon gen
11  +Not kabɨ, yaŋsi nandani. Gen Bin Tagɨsi kalɨp yaŋ teŋteŋaŋ damgum uŋun amɨnon da dɨma noman tagɨt. 12 Amɨn kɨnda da dɨma namgut, ae amɨn da dɨma nayɨŋ dekgwit. Yesu Kristo da iyɨ nolɨŋban kagɨm.
13  +Nak da kalɨp Juda amɨn da aŋpak aŋ ae nandaŋ gadat aŋ uŋun yol kɨmagek egɨpgum dakon geni ji kɨlɨ nandawit. Nak Piŋkop dakon paŋmuwukbi morap paŋupbal abo mɨnisi ani do pi tebaisi agɨm. 14  +Nak Juda amɨn dakon aŋpak yolek nak gat nani morapmɨ yapgum. Babɨkno dakon aŋpak yol kɨmot do pi tebaisi agɨm.
15  +Mani nak meŋ da dɨma aŋalaŋakwan Piŋkop da nak kɨlɨ manjɨgɨt. Aŋek nandaŋ yawotni do aŋek iyɨ dakon amɨn egɨpbeŋ do yaŋ namgut. 16 Ae bɨsap si yɨpguron nak da Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon Monji do yaŋ teŋteŋok abeŋ do Monji nolɨgɨt. Uŋun bɨsapmon nak uŋun dakon mibɨlɨ nandak do amɨn dɨ dɨma yoyɨgɨm. 17 Nak yabekbi kabɨ mibɨltok noman tawit uŋun pɨndat do Jerusalem dɨma kɨgɨm. Dɨma, nak uŋudon gɨn Arebia mɨktɨmon kɨgɨm. Ae don Damaskus kokupmon tobɨl kɨgɨm.
18  +Uŋudon egek bɨlak kapbɨ mudaŋakwan Pita kaŋ nandaŋyo ak do Jerusalem kɨko uŋun gat gɨldat 15 yaŋ egɨpgumak. 19 Uŋudon yabekbi dɨwarɨ dɨma pɨndakgɨm. Jems, Amɨn Tagɨ dakon padɨge, uŋun kaloŋ naŋgɨn kagɨm. 20 Piŋkop da dabɨlon asisi dayɨsat. Gen mandɨsat uŋun top dɨma.
21  +Ae don Siria ae Silisia provinskon agɨpgum. 22 Uŋun bɨsapmon Kristo dakon paŋmuwukbi morap Judia mɨktɨmon egɨpgwit uŋun da nak dɨma nandaŋ namgwit. 23 Ɨsal gen binogɨn nandawit: “Kalɨp nin yo yokwisi aŋnim do agɨt amɨn abɨsok nandaŋ gadat aŋupbal ak do agɨt uŋun dakon yaŋ teŋteŋok asak.” 24 Piŋkop da nagon pi agɨt uŋun dakon geni nandaŋek mani aŋkɨsiwit.
+ 1:4 Gal 2.20 + 1:7 Ya 15.1,24 + 1:8 1Ko 16.22 + 1:10 1Tes 2.4 + 1:11 Mt 16.17 + 1:13 Ya 8.3 + 1:14 Ya 22.3 + 1:15 Ais 49.1; Gal 2.7 + 1:18 Ya 9.26-27 + 1:21 Ya 9.30