2
Yabekbi dɨwarɨ Pol gat but kaloŋ awit
+Bɨlak 14 mudaŋakwa aeno Jerusalem wɨgɨgɨm. Uŋun bɨsapmon Banabas gat kɨsi wɨgɨgɨmak. Ae Taitus kɨsi abɨdoko wɨgɨgɨmaŋ. Piŋkop da iyɨ nak uŋudon kɨkeŋdosi nolɨgɨt. Jerusalem egɨpgum bɨsapmon Gen Bin Tagɨsi Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon yaŋ teŋteŋok asat uŋun dakon mibɨlɨ do paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn iyɨ baŋgɨn yoyɨgɨm. Nido, pi agɨm da asat uŋun amɨn da kaŋba bamɨ mɨni asak yaŋ do pasol pasol agɨm. Taitus nak gat kɨsi egɨpgumak. Taitus uŋun Grik amɨn kɨnda, mani gɨptɨmni mandaneŋ do dɨma yawit. +Paŋmuwukbi toptopmɨ dɨ muwut muwutninon paŋabɨŋ kabokon da pɨndak nandaŋyo ak do yɨkgwit. Yesu Kristo da nin kɨlɨ pulugaŋ nipgut, mani uŋun amɨn da nin gen teban dakon oman monjɨ ae egɨpneŋ do nandaŋek yɨkgwit. Mani geni dɨmasi nandaŋ yomgumaŋ. Gen Bin Tagɨsi uŋun kulabɨk dɨma aŋek jikon toktogɨsi tosak do nandagɨmaŋ.
Paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn egɨpgwit uŋun asi mani toŋ bo mani mɨni nak da nandabo yo madep dɨma asak. Piŋkop da kokwin bamɨsi asak. Gen Bin Tagɨsi yagɨm uŋun kulabɨk ak do dɨma nandawit. +Dɨmasi. Piŋkop da Juda amɨnon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok pi Pita do ɨmgut, yaŋ gɨn nak da Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok pi namgut yaŋ nandaŋ namgwit. Asi, Piŋkop da Pita do tapmɨm ɨban Juda amɨnon yabekbi pi asak, yaŋ gɨn nak do tapmɨm naban Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon yabekbi pi asat. Amɨn da Jems, Pita ae Jon uŋun paŋmuwukbi dakon kɨla amɨn yaŋ pɨndakgwit. Uŋun kɨla amɨn da Piŋkop da nandaŋ yawotni do aŋek pi uŋun namgut uŋun nandaŋek Banabas gat nit dakon kɨsit ɨlɨgek notninsi yaŋon da nit tɨmɨkgwit. Aŋek nit Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨkon pi aŋapdo uŋun da Juda amɨn nandaŋ gadat dɨma abi kabɨkon pi ani do but kaloŋ agɨmaŋ. 10  +Yo kaloŋɨ kɨndagɨn andeŋ do niyɨwit. Nit yoni mɨni amɨn uŋun do nandaŋ yomɨŋek paŋpulugondeŋ do niyɨwit. Uŋun dakon pi ak do tagɨsi nandagɨm.
Pol da Pita gulusuŋ agɨt do iyɨgɨt
11 Mani don, Pita Antiok kokupmon apgut bɨsapmon nak da paŋmuwukbi da dabɨlon tebai iyɨgɨm, nido gulusuŋ madepsi agɨt.
12  +Kalɨp Pita Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ nandaŋ gadat awit uŋun gat jap kaloŋɨ naŋ naŋ awit. Mani don Jems da Juda amɨn dɨ yabekban Antiok kɨwit. Uŋun amɨn yaŋ nandawit, nin Yesu nandaŋ ɨmɨŋek gɨptɨmninyo kɨsi mandaneŋ kaŋ, Piŋkop da kaŋban kɨlek tosak. Do abɨŋ altawit bɨsapmon Pita uŋun Juda amɨn da yokwi nandaŋ namni yaŋ do pasalek Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ yopmaŋ degek uŋun gat gadat gadat dɨma awit. 13 Juda amɨn dɨwarɨ Pita da jamba but aŋpak agɨt uŋun yolba kɨsi da awit. Ae Banabas kɨsi yolek gulusuŋ agɨt.
14 Gen Bin Tagɨsi dakon gen bamɨ kɨlegɨ dɨma yolba pɨndagek uŋun amɨn kabɨ da dabɨlon Pita yaŋ iyɨgɨm, “Gak Juda amɨn kɨnda, mani Juda amɨn dakon aŋpak yopmaŋek Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ dakon aŋpak asal. Mibɨlɨ nido Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ nandaŋ gadat awit uŋun da Juda amɨn dakon aŋpak yol kɨmotnidosi nandɨsal?”
Amɨn Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ uŋun dagɨn Piŋkop da dabɨlon amɨn kɨlegɨ
(Kɨlapmɨ 2.15–4.31)
Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmjak amɨn uŋun amɨn kɨlegɨ
15 Nin Juda amɨn kabɨkon da altagɨmaŋ. Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ yokwi pakpak kabɨkon da dɨma altagɨmaŋ. 16  +Mani nin nandamaŋ, amɨn Moses dakon gen teban yolakwa Piŋkop da uŋun do aŋek amɨn kɨlegɨ yaŋ dɨma yoyɨsak. Amɨn Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek kɨlek toŋ. Ninyo kɨsi Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmgumaŋ, nido nin nandamaŋ uŋun kosiron dagɨn Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ niyɨsak. Nido gen teban yolapno amɨn kɨlegɨ yaŋ arɨpmɨ dɨma niyɨsak.
17 Nin Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek Piŋkop da dabɨlon amɨn kɨlegɨ agɨmaŋ. Ae nin Juda amɨn dakon gen teban dɨma yolgamaŋ, do Juda amɨn da nandaŋ, nin Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da arɨp yokwi pakpak gɨn yaŋ nandaŋ nimaŋ. Aŋek Kristo da yokwi aneŋ do nandɨsak yaŋ nandaŋ. Mani uŋun dɨmasisi! 18 Nak kalɨp Moses dakon gen teban yol kɨmagek Piŋkop da dabɨlon man kɨlegɨ pak do pi madep agɨm da don Yesu nandaŋ ɨmɨŋek uŋun nandak nandak wagɨl yɨpgum. Do uŋun nandak nandak aeno abɨdokeŋ kaŋ, nak yokwi pakpak amɨn kɨnda. 19 Mani gen teban da nak kɨmoron nepgut, do abɨsok egɨp egɨpno Piŋkopmon tosok. Nak Kristo gat kɨsi tɨlak kɨndapmon kɨmakgɨmak. 20  +Nak naga egɨp egɨpmɨ toŋ dɨma egɨsat, Kristo nak da buron egɨsak. On mɨktɨmon egɨp egɨp asat uŋun Piŋkop dakon Monji nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek egɨsat. Uŋun da nak do but dasi galak taŋ namɨŋek egɨp egɨpni nak aŋpulugok do parekgɨt. 21 Nak Piŋkop dakon nandaŋ yawotni yɨpbo yo ɨsalɨ dɨma asak. Gen teban yolek amɨn kɨlegɨ tagɨ aneŋ kaŋ, Kristo ɨsal dogɨn kɨmakgɨt.
+ 2:1 Ya 15.2 + 2:4 Gal 1.7; 5.1,13 + 2:7 Ya 22.21 + 2:10 Ya 11.29-30 + 2:12 Ya 11.3 + 2:16 Ya 15.10-11; Ro 3.20-28; Gal 3.11 + 2:20 Gal 1.4