3
Gen teban yolyol dakon kosit ae nandaŋ gadat dakon kosit
Galesia amɨn ji nandaŋ kokwinji tagɨ dɨma! Nin da Yesu Kristo kɨlɨ dolɨgɨmaŋ. Uŋun dɨsi dabɨl da yaŋ kaŋakwa tɨlak kɨndapmon akgɨt. Namɨn da nandak nandakji paŋupbal ak? Nak yo kaloŋɨ kɨnda dogɨn dayɨkdɨsat: Ni kosiron da Telagɨ Wup abɨdawit? Gen teban yolyol kosiron da, bo Gen Bin Tagɨsi nandaŋek nandaŋ gadat aŋek uŋudon da abɨdawit? Ji wagɨlsi nandaŋ kokwinji tagɨ dɨma, ma? Ji Telagɨ Wup da tapmɨmon da egɨp egɨp kalugɨ wasawit da abɨsok dɨsi da tapmɨmon da wasɨp akdaŋ, ma? Ji kalɨp Yesu yolek jɨgɨ noman taŋ daba jɨgɨ ɨsal dogɨn pawit, ma? Nak da ɨsal dogɨn pawit yaŋ dɨma nandɨsat. Piŋkop da Telagɨ Wup damɨŋek wasok tapmɨmɨ toŋ ji da bɨkbɨgon asak, mibɨlɨ nido yaŋ asak? Ji da gen teban yolakwa, uŋun do? Bo, Gen Bin Tagɨsi nandaŋek nandaŋ gadat aŋakwa, uŋun do asak?
+Piŋkop da papiakon gen yaŋ tosok:
“Abraham Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmgut, do Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ iyɨgɨt.”
Do ji yaŋsi nandani, amɨn Gen Bin Tagɨsi do nandaŋ gadaŋ uŋun Abraham dakon gwaknisi. +Kalɨpsigwan Piŋkop da yaŋsi nandagɨt, don Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da nandaŋ gadat aŋakwa amɨn kɨlegɨ yaŋ yoyɨkeŋ. Piŋkop yaŋsi nandaŋek uŋun yo dɨma noman taŋakwa kalɨpsigwan Abraham Gen Bin Tagɨsi do yaŋ teŋteŋok aŋ ɨmgut. Piŋkop gen papia da uŋun do yaŋ yosok:
“Gak obakon gɨn Piŋkop da mɨŋat amɨn morap mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ yo tagɨsi aŋ yomdɨsak.”
Abraham nandaŋ gadat aban Piŋkop da yo tagɨsi aŋ ɨmgut. Yaŋgɨn Piŋkop da mɨŋat amɨn morap nandaŋ gadat ani uŋun yo tagɨsi aŋ yomdɨsak.
10  +Mani Piŋkop da mɨŋat amɨn morap gen teban yolek Piŋkop da dabɨlon nin amɨn kɨlegɨ tagɨ aneŋ yaŋ nandaŋ uŋun jobɨt yomdɨsak. Nido, Piŋkop gen papiakon gen yaŋ tosok:
“Amɨn kɨnda gen teban papiakon gen teban morap toŋ uŋun dɨma guramɨtjak kaŋ, Piŋkop da uŋun amɨn jobɨt ɨmdɨsak.”
11  +Piŋkop da papiakon gen yaŋ tosok:
“Amɨn nandaŋ gadat ani, uŋun Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ yoyɨŋakwan egɨpdaŋ.”
Gen uŋun da yaŋsi nolɨsak, gen teban yolapno Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ niyɨsak dakon kosit kɨnda dɨma tosok. 12  +Gen teban yolyol uŋun nandaŋ gadat dakon yo dɨma. Uŋun iyɨ kɨnda. Nido Piŋkop gen papiakon gen yaŋ tosok:
“Amɨn kɨnda gen teban morap kɨsi guramɨkdak uŋun egɨp egɨp abɨdosak.”
13  +Gen teban da yaŋ yosok, amɨn morap nin kɨsi gen tebanon gen morap toŋ uŋun tagɨ dɨma guramɨkgamaŋ, do jobɨt paneŋ. Mani nin paŋpulugok do Kristo da iyɨ jobɨt paŋek nin yokwikon baŋ tɨmɨkgɨt. Piŋkop gen papia da yaŋ yosok:
“Amɨn morap tɨlak kɨndapmon wukwaŋ uŋun jobɨrɨ toŋ amɨn.”
14 Kalɨp Piŋkop da Abraham do gɨsam ɨmgut uŋun Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ da Yesu Kristo da pi uŋun agɨt do aŋek uŋun gɨsam kɨlɨ abɨdaŋ. Do nin kɨsi morap Yesu do nandaŋ gadat aŋek kalɨp Piŋkop da yaŋ teban tok agɨt da arɨpmon Telagɨ Wup abɨdoneŋ.
Piŋkop dakon gen teban da Piŋkop dakon yaŋ teban tokni kulabɨk arɨpmɨ dɨma asak
15 Not kabɨ, nak abɨsok amɨn nin da aŋpagon da tɨlak kɨnda abeŋ. Amɨn kɨnda da yaŋ dagok gen kɨnda mandɨsak kaŋ, amɨn dɨ da gen dɨ arɨpmɨ dɨma saŋbegɨ. Bo amɨn kɨnda da yaŋ dagok gen uŋun dɨma yolyolɨ yaŋ arɨpmɨ dɨma yosak. 16  +Kalɨpsigwan Piŋkop da yo tagɨ don noman toni do yagɨt. Yaŋ teban tok uŋun Piŋkop da Abraham gat monji gat do aŋ yomgut. Piŋkop gen papia da “gak dakon gwakgo do” yaŋ dɨma yosok. Monjɨ morapmɨ do dɨma yosok. Kaloŋɨ kɨnda dogɨn yaŋek yaŋ yosok:
“Gak dakon monjɨ do.”
Uŋun Monjɨ uŋun Kristo. 17  +Nak yaŋon da yosot. Mibɨltok Piŋkop Abraham gat saŋbek saŋbek agɨmal. Aŋakwan bɨlak 430 yaŋ mudaŋakwa Moses dakon gen teban donsi noman tagɨt. Gen teban uŋun da Piŋkop da saŋbek saŋbek agɨt uŋun kulabɨk arɨpmɨ dɨma asak. Uŋun da kalɨp Piŋkop da yaŋ teban tok agɨt arɨpmɨ dɨma aban pasɨljak. 18  +Piŋkop da yo nim do manjɨgɨt uŋun abɨdok do gen teban yol kɨmotneŋ kaŋ, yaŋ teban tok agɨt do aŋek dɨma abɨdomaŋ. Mani nin nandamaŋ, Piŋkop da uŋun yo morap Abraham do ɨm do kɨlɨ yaŋ teban tagɨt.
19  +Yaŋ kaŋ, gen teban nido tosok? Uŋun yaŋ: Piŋkop da yokwi dakon mibɨlɨ altaŋ teŋteŋosak do nandagɨt. Do yaŋ teban tok da kwenon gen tebanyo kɨsi nimgut. Gen teban sigɨn taŋakwan wɨgɨ monjɨ uŋun altagɨt. Uŋun kalɨp Piŋkop da yo ɨm do yaŋ teban tok agɨt. Piŋkop da gen teban uŋun aŋelo do yoban uŋun da binap amɨn Moses do yaŋ teŋteŋaŋ ɨmgwit. Yaŋ aba binap amɨn uŋun da nin do nimgut. 20 Mani amɨn kɨnda da iyɨ pi kɨnda ak do nandɨsak kaŋ, pi uŋun binap amɨn kɨnda do arɨpmɨ dɨma ɨban. Piŋkop uŋun kaloŋɨ gɨn, ae uŋun kaloŋ dagɨn Abraham do yaŋ teban tok aŋ ɨmgut.
Gen teban da kɨlanin aŋek Kristokon paŋkɨsak
21  +Gen teban uŋun yaŋ teban tok gen Piŋkop da kalɨp yagɨt dakon uwalni? Uŋun dɨmasi. Piŋkop da gen teban nimɨŋek uŋun da egɨp egɨp damjak yaŋ yagɨt tam, gen teban yolyol kosiron da nin mɨŋat amɨnyo kɨlegɨ anom. 22 Mani Piŋkop gen papia da yosok, “Yokwi da mɨŋat amɨn morap kɨsi dam tebanon yopgut,” do Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmni amɨn uŋun Piŋkop da kalɨp yaŋ teban tok agɨt yo uŋun tagɨ abɨdoni.
23  +Nandaŋ gadat dakon bɨsap dɨma altaŋakwan, gen teban da nin dam tebanon nipban egɨpgumaŋ. Dam tebanon sigɨn egapno wɨgɨ nandaŋ gadat dakon bɨsap uŋun altaŋ kɨlɨ noman tagɨt. 24  +Gen teban uŋun kɨla amɨnin da yaŋ egek nin Kristokon paŋkɨsak. Paŋkwan nandaŋ gadat aŋapno Piŋkop da mɨŋat amɨnyo kɨlegɨ yaŋ niyɨsak. 25 Abɨsok nandaŋ gadat dakon bɨsap kɨlɨ noman tak, do gen teban da kɨla amɨnin egakwan dɨma ekwamaŋ.
Nandaŋ gadat aŋek Piŋkop dakon gwaknisi ekwamaŋ
26  +Ji kɨsisi Yesu Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek Piŋkop dakon gwakni dagawit. 27  +Mɨŋat amɨn morap telagɨ pakbi soŋek Kristokon gadawit, ji Kristo ɨmal naŋ yaŋ pawit. 28  +Kristo da amɨn kabɨkon Juda amɨn bo Grik amɨn mɨni, ae oman monjɨ bo ae ɨsal ekwaŋ amɨn mɨni, ae mɨŋat bo ae wɨli mɨni. Abɨsok Yesu Kristo obakon ji wagɨl kaloŋɨgɨn. 29  +Ji Kristo dakon amɨn kabɨ ekwaŋ kaŋ, ji Abraham dakon gwakni. Ae kalɨp Piŋkop da Abraham dakon amɨn kabɨ do yo yom do yaŋ teban tok agɨt uŋun ji dakon.
+ 3:6 WW 15.6 + 3:8 WW 12.3; Ro 4.3,16 + 3:10 GT 27.26 + 3:11 Ab 2.4; Gal 2.16 + 3:12 MS 18.5 + 3:13 GT 21.23; Ro 8.3 + 3:16 WW 12.7 + 3:17 TP 12.40 + 3:18 Ro 4.14 + 3:19 Ya 7.38; Ro 5.20 + 3:21 Ro 8.2-4 + 3:23 Gal 4.3 + 3:24 Ro 10.4 + 3:26 Jn 1.12 + 3:27 Ro 6.3 + 3:28 Ro 10.12 + 3:29 Ro 4.13