6
Niaŋen jap yet kɨnda naŋ kwaokgi, bamɨ uŋuden naŋgɨn pakdɨsal
+Not kabɨ, jikon da kɨnda yokwi agɨt yaŋ nandaŋ ɨmaŋ kaŋ, Telagɨ Wup yolgaŋ amɨn ji da uŋun amɨn aŋpak yaworɨ aŋ ɨmɨŋek aŋpakni aŋmɨlɨp ak do aŋpulugoni. Mani dɨsi do kaŋ kɨmotni. Sunduk da paŋkewalban ji yo kɨsi yokwi dɨ abam. +Ji amɨn dɨwarɨ paŋpulugaŋek jɨgɨni guramɨtni. Yaŋ aŋek Kristo dakon gen teban tagɨsi guramɨtni. Amɨn kɨnda mani toŋ yaŋ nandɨsak, mani uŋun mani mɨni kaŋ, uŋun amɨn iyɨ naŋ top aŋkewaldak. Amɨn kaloŋ kaloŋ aŋpakni tagɨ bo yokwi yaŋ do kokwinɨk kɨmotni. Yaŋ asak amɨn, aŋpak iyɨ agɨt uŋun do kɨsɨk kɨsɨk tagɨ asak. Aŋek iyɨ dakon aŋpak do nandaŋek amɨn dɨwarɨ dakon aŋpak dɨma kokwinɨtjak. +Nido, amɨn morap kɨsi kaloŋ kaloŋ iyɨ aŋpak awit dakon jɨgɨ paŋpaŋ akdaŋ.
+Piŋkop gen nandak nandak tɨmɨkgaŋ amɨn, ji yo kabɨsi morap kokwinɨk yoyɨŋdetji do dɨwarɨ ɨmni.
+Ji dɨsi baŋ paŋkɨlɨgek Piŋkop aŋkewalneŋ yaŋ dɨ nandabam. Ji da arɨpmɨ dɨmasi. Ni jap yet naŋ kwaokgi uŋun naŋgɨn pakdɨsal. Amɨn kɨnda iyɨ dakon but kalɨp dakon galaktok yoljak kaŋ, but kalɨp uŋun dakon aŋpak da bamɨ yokwisi taŋek wagɨlsi yokwi tosak. Mani Telagɨ Wup dakon galaktok yoljak kaŋ, Telagɨ Wup da egɨp egɨp uŋun amɨn do ɨban dagok dagogɨ mɨni tagɨsi egɨ wɨgɨkdɨsak. Do nin aŋpak tagɨsi ak do dɨma kurak toneŋ. Pi aŋek dɨma alek toneŋ kaŋ, jap bamɨ pakpak bɨsapmon bamɨ wagɨl tagɨsi pakdamaŋ. 10 Do ni bɨsapmon amɨn morap paŋpulugoki dakon bɨkbɨk pɨsaŋ gaban kaŋ paŋpulugoki. Ae nandaŋ gadat amɨn notji baŋsi pɨndagek paŋpulugonisi.
Pol da Yesu dakon tɨlak kɨndap do but galaksi nandagɨt
11 Gen on nak da naga mandɨsat. Kɨlda mibɨl madepmon da gen mandɨsat uŋun do koni. 12 Nandani. Gɨptɨm mandak do teban teban aŋ amɨn uŋun amɨn dɨwarɨkon man madep pak do aŋek aŋ. Uŋun pasalek yaŋ nandaŋ, “Amɨn dɨwarɨ da nin Kristo dakon tɨlak kɨndap do nandaŋ gadamaŋ yaŋ nandaŋ nimni kaŋ, yo yokwi aŋ nimdaŋ.” 13 Gɨptɨmni mandawit amɨn, uŋun iyɨ gen teban dɨma yolgaŋ. Mani uŋun amɨn man madep tɨmɨt do aŋek gɨptɨmji mandak do dayaŋ. 14 Nak yo kɨnda bo amɨn kɨnda dakon man dɨma awɨgɨkeŋ. Dɨmasi. Nak Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon tɨlak kɨndap naŋ gɨn awɨgɨsat. Kristo da tɨlak kɨndapmon pi agɨt do aŋek koko on mɨktɨm dakon aŋpak yokwi morap uŋun ɨŋtaŋ mudagɨm, ae nak naga tɨlak kɨndapmon kɨlɨ kɨmakgɨm da on mɨktɨm dakon aŋpak yokwi morap saŋbeŋek dɨma yoldat yaŋ asak. 15  +Abɨsok gɨptɨm mandabi bo dɨma mandabi uŋun yo ɨsalɨ. Piŋkop da nin aban mɨŋat amɨnyo kalugɨ agɨmaŋ, uŋun da yo bamɨsi asak. 16 Piŋkop da mɨŋat amɨn morap nandak nandak on abɨdaŋek yolgaŋ uŋun bupmɨ nandaŋ yomɨŋek butni paŋ yawot aban yaworɨ toni. Uŋun mɨŋat amɨnyo uŋun Piŋkop dakon Israel amɨn kabɨsini.
17  +Gen mibɨ dayɨkeŋ uŋun yaŋ: amɨn kɨnda da jɨgɨ ae saŋbeŋek dɨmasi namjak. Nak amɨn da nɨkgwit uŋun dakon wuda gwaljɨkni gɨptɨmnokon taŋakwa uŋun da aba nak Yesu dakon pi amɨnsi yaŋ asak. 18 Not kabɨ, Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon nandaŋ yawotni uŋun ji kaloŋ kaloŋ dakon wup kɨsikon tosak. Uŋun asi.
+ 6:1 Mt 18.15 + 6:2 Ro 15.1 + 6:5 Ro 14.12 + 6:6 1Ko 9.11,14 + 6:7 Ro 8.13 + 6:15 Gal 5.6; 2Ko 5.17 + 6:17 2Ko 4.10