5
Nin pulugaŋbi da arɨpmonsi egɨpneŋ
Nin yokwi da napmon dɨma egɨpneŋ do aŋek, Kristo da nin pulugaŋ nipgut. Do ji tebai atni. Amɨn da gen teban dakon oman monjɨ ae dagoni do dayɨŋba kaŋ, geni dɨma nandani.
Nak Pol da gen dayɨsat uŋun pakyaŋsi nandani. Ji yum pɨndagakwa gɨptɨmji mandani kaŋ, Kristo dakon pi da ji kɨndasok arɨpmɨ dɨma paŋpulugokdɨsak. Dɨmasi. Ji morap yum pɨndagakwa amɨn da gɨptɨmji mandaŋ amɨn aeno yaŋsi dayɨŋ teŋteŋokdɨsat. Aŋpak uŋun ani kaŋ, gen teban morap kɨsi yol kɨmotdo. Gen teban yolek uŋun kosiron da Piŋkop da amɨn kɨlegɨ yaŋ niyɨsak yaŋ nandaŋ amɨn, ji Kristo kɨlɨ yɨpmaŋ dekgwit. Ji Piŋkop dakon nandaŋ yawotni kɨlɨ yɨpmaŋ dekgwit.
Telagɨ Wup da tapmɨmon Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek uŋun da amɨn kɨlegɨ yaŋ niyɨsak do jomjom amaŋ. +Amɨn kɨnda Yesu Kristokon egɨsak kaŋ, gɨptɨmni mandɨsak bo dɨma mandɨsak uŋun kɨsi yo ɨsalɨ. Mani amɨn kɨnda nandaŋ gadat aŋek uŋun da aŋtagap aban amɨn do but dasi galak taŋ yomɨsak uŋun da yo bamɨsi.
Kalɨp ji Kristo dakon kosit naŋ tagɨsi agɨpgwit. Mani namɨn da kosit sopmaŋ damɨk da gen bamɨkon saŋbeŋek dɨma akwaŋ? Nandak nandak abɨsok yolgaŋ, uŋun Piŋkopmon da dɨma abɨsak. Piŋkop da ji iyɨkon kɨni do yaŋ ɨlɨkdak. +Nandani, yis kaloŋɨsok dɨ da aba bret morap kɨsi tagɨ paptoni. 10  +Amɨn Tagɨ da ji paŋpulugaŋban nak dakon nandak nandak yolek nandak nandak ŋwakŋwarɨ dɨ dɨma tɨmɨtdaŋ yaŋsi nandaŋ gadasat. Namɨn da ji dakon nandak nandak paŋupbal asak, uŋun dɨma nandɨsat. Mani amɨn uŋun iyɨ dakon gulusuŋni dakon kobogɨ yokwisi tɨmɨtdɨsak.
11 Not kabɨ, asi nak amɨn da gɨptɨm mandak mandak aŋkɨmotni do yaŋ teŋteŋok sigɨn asat kaŋ, nido nak yokwi sigɨn aŋ nam do pi aŋ? Amɨn da gɨptɨm mandak aŋkɨmotni do yosot tam, tɨlak kɨndap dakon gen da amɨn saŋbeŋek nandak nandakni arɨpmɨ dɨma aŋupbal abam. 12 Amɨn uŋun nandak nandakji paŋupbal aŋ, uŋun gɨptɨmni mandaŋek ae yabi yo kɨsi wagɨl paŋ mudoni do nandɨsat.
13  +Asi not kabɨ, Piŋkop da ji pulugaŋbi da egɨpni do yaŋ damgut. Mani, “nin pulugaŋbi da ekwamaŋ, do but kalɨp dakon aŋpak tagɨ aneŋ” yaŋ dɨma nandani. Ji kaloŋ kaloŋ Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo dɨwarɨ dakon oman monjɨ egek but dasi galak taŋ yomɨŋ kɨmotni. 14  +Gen teban morap kɨsi on gen teban kaloŋgwan gɨn tosok:
“Gaga do but dasi niaŋ galak tosol, uŋudeŋ gɨn amɨn do but dasi galak taŋ yobi.”
15 Mani, ji butjap nandaŋek bɨkbɨkjikon emat tosak kaŋ, yagosi. Ji kɨsi dɨ pasɨlbam.
Telagɨ Wup dakon aŋpak ae but kalɨp dakon aŋpak
16 Nak yaŋ dayɨsat: Ji yum kaŋakwa Telagɨ Wup da dayɨŋ pawɨlakwan egɨpni. Yaŋ ani kaŋ, but kalɨp dakon galaktok arɨpmɨ dɨma yoldaŋ. 17  +But kalɨp dakon galaktok da Telagɨ Wup abɨŋ yɨp do pi asak. Ae Telagɨ Wup dakon galaktok da but kalɨp abɨŋ yɨp do pi asak. Uŋun bamot uwal uwal amal, do yo ak do nandaŋ uŋun arɨpmɨ dɨma ani. 18 Mani ji Telagɨ Wup da dayɨŋ pawɨljak kaŋ, gen teban da dam tebanon dɨma ekwaŋ. 19  +But kalɨp dakon aŋpak uŋun dɨsi nandaŋ. Aŋpak uŋun yaŋ: yumabi aŋpak mibɨlɨ mibɨlɨ, 20 ae kokup kɨdat do gawat gawat, ae sot wamwam mibɨlɨ mibɨlɨ, ae nandaba yokwi tok, ae ukwayɨt, ae amɨn dakon yo do pɨndak galaktok, ae butjap, ae gaga dogɨn nandak nandak, ae pɨdok pɨdok, 21 ae tagɨsi ekwaŋ amɨn do nandaba yokwi tok nandak nandak, ae pakbi teban naŋek but upbal aŋpak, ae kwen wɨgɨk aŋek gen papmon da yaŋ tɨdok aŋpak, ae aŋpak yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ odeŋ. Nak nawa gen kɨlɨ dayɨgɨm, ae abɨsok uŋun gen kaloŋ baŋgɨn yosot: mɨŋat amɨn morap aŋpak uŋudeŋ aŋ, uŋun Piŋkop da kɨla asak da kagagwan arɨpmɨ dɨma pɨgɨkdaŋ.
22 Mani Telagɨ Wup da paŋtagap aban aŋpak tagɨsi amaŋ uŋun yaŋ: amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak, ae kɨsɨk kɨsɨk, ae but yaworon da egɨp egɨp aŋpak, ae but yaworon da jɨgɨ pakpak, ae amɨn paŋpulugaŋek aŋpak tagɨsi aŋ yomyom, ae bɨsapmɨ bɨsapmɨ kɨlegɨsi egɨp egɨp, 23 ae yaworɨ egɨp egɨp, ae nin do kɨla aŋek aŋpak kalɨpmɨ pabɨŋ yopmaŋek egɨp egɨp. Aŋpak uŋun dɨma ani dakon gen teban kɨnda dɨma tosok. 24  +Yesu Kristo dakon mɨŋat amɨni but kalɨpni gat, ae galaktokni gat ae wagat wagat aŋpak yokwini uŋun tɨmɨk tɨlak kɨndapmon dapba kɨlɨ kɨmak mudawit.
25 Telagɨ Wup da egɨp egɨp nimɨsak, do mibɨltok yɨpno uŋun da niyɨŋ pawɨljak. 26  +Nin dakon man dɨma pawɨgek, emat ani do amɨn dɨwarɨ dakon but dɨma sugoneŋ. Ae tagɨsi ekwaŋ amɨn do nandaba yokwi tok nandak nandak dɨma aneŋ.
+ 5:6 1Ko 7.19; Gal 6.15 + 5:9 1Ko 5.6 + 5:10 2Ko 11.15; Gal 1.7 + 5:13 1Pi 2.16 + 5:14 MS 19.18; Ro 13.9 + 5:17 Ro 7.15-23 + 5:19 1Ko 6.9-10 + 5:24 Ro 6.6; Kol 3.5 + 5:26 Pil 2.3