Papia Ibru Amɨn do Mandabi
But pɨso gen
Papia on namɨn da mandagɨt uŋun dɨma nandamaŋ. Mani on papia mandagɨt amɨn uŋun Juda amɨn dakon Piŋkop gawak ɨmɨm sɨlɨp morap ae telagɨ papianikon gen morap toŋ uŋun pakyaŋsi nandɨsak amɨn kɨnda da mandagɨt yaŋ nandamaŋ.
Papia on Juda amɨn kabi kɨnda Yesu yolyol amɨn dagawit uŋun do mandagɨt, nido Yesu yɨpmaŋek tobɨl saŋbek saŋbek kalɨpmɨkon ae kɨk do nandawit. Do paŋpulugaŋek Yesu dɨma yɨpmaŋ detni do mandagɨt. Papia on da nandaŋ gadatni paŋteban aŋek Piŋkop da Yesu Kristo obakon da pi madep agɨt uŋun do yosok. Kristo kaloŋ dagɨn Piŋkop dakon aŋpak bamɨsi uŋun nolɨsak.
On papia da yo madep kapbɨ do yosok. 1) Yesu uŋun Piŋkop dakon Monjisi. Yesu mɨktɨmon egɨpgut bɨsapmon jɨgɨ ae tepmɨyo madepsi pagɨt, yaŋ aŋek uŋun kosiron da mɨŋat amɨnyo dakon paŋpulugok amɨni dagagɨt (2.10). Do Yesu da kombɨ amɨn morap kalɨp egɨpgwit uŋun yapmaŋ mudosok, ae aŋelo ae Moses yo kɨsi yapmaŋdak. 2) Piŋkop da iyɨ Yesu mukwa sogok amɨn dagok dagogɨ mɨni egɨpjak do manjɨgɨt, ae Yesu da Juda amɨn dakon mukwa sogok amɨni yapmaŋ mudosok. 3) Yesu uŋun mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn Kwen Kokup egɨsak, aŋek nandaŋ gadaŋ ɨmni amɨn yokwikon baŋ tagɨ tɨmɨtjak. Piŋkop gawak ɨmɨm dakon sɨlɨp do Moses dakon gen teban da yagɨt, uŋun Yesu da yo bamɨ don asak uŋun dakon tɨlak baŋ awit.
On papia da mɨŋat amɨnyo dakon nandaŋ gadat paŋteban ak do yosok. Do Israel amɨnon nandaŋ gadatni tebaisi amɨn kalɨp egɨpgwit dakon gen morapmɨ toŋ (kɨlapmɨ 11). Yaŋ yosok, jɨgɨ morapmɨ noman taŋ damdaŋ, mani nandaŋ gadatji tebai abɨdaŋ wɨgek kɨmot ani. Yesu pakyaŋsi sɨŋtaŋ kaŋek aŋpakni yolek jɨgɨ tepmɨyo pabɨŋ yopni do yosok.
1
Piŋkop dakon Monji da gen niyɨsak
(Kɨlapmɨ 1-2)
Yesu Kristo uŋun Piŋkop dakon Monji
Kalɨpsigwan Piŋkop da kombɨ amɨni paŋtagap aban bɨsap morapmɨ ae kosit mibɨlɨ mibɨlɨkon da geni yoyɨŋban babɨknin da nandawit. +Mani abɨsok mibɨ bɨsap ekwamaŋon Piŋkop da geni Monjikon da niyɨgɨt. Monji uŋun da yo morap tɨmɨtjak do manjɨgɨt, ae uŋun da kɨsiron da mɨktɨm gat ae kundukon yo morap toŋ gat wasaŋ yopgut. +Monji da Piŋkop dakon tɨlɨm gɨlgwani gat teŋteŋosok. Iyɨ uŋun Piŋkop yombemsi asak. Geni tapmɨmɨ toŋ uŋun da mɨktɨm gat ae kundu gat joŋɨkban tebai tomal. Uŋun da amɨn dakon yokwini sugaŋ paŋmɨlɨp aban kɨlegɨsi awit, aŋakwa Kwen Kokupmon Piŋkop Kɨla Amɨn Madep Wɨkwisi da amɨnsi tet do yɨkgɨt.
Piŋkop Monji da aŋelo yapmaŋdak
+Dat da Monji do man ɨmgut uŋun wukwisi, uŋun da aŋelo dakon mani yapmaŋ mudosok, do Monjɨ uŋun da aŋelo dakon wukwisini egɨsak. +Uŋun yaŋsi nandamaŋ, nido Piŋkop da Monji yaŋ iyɨgɨt:
“Gak Monjɨno. Abɨsok nak Datgo dagosot.”
Ae kɨnda gat yaŋ iyɨgɨt:
“Nak da Datni egapbo uŋun da Monjɨno egɨpjak.”
Piŋkop da aŋelo kɨnda do gen yaŋ dɨmasi iyɨgɨt. +Ae Piŋkop da Monji mibɨltogɨ mɨktɨmon yabegek yaŋ yagɨt:
“Piŋkop dakon aŋelo kɨsi morap da gawak ɨmɨŋ kɨmotni.”
+Piŋkop da aŋelo do gen kɨnda yaŋ yagɨt:
“Uŋun da aŋeloni aban mɨrɨm dagoŋ.
Uŋun da oman amɨni aban mɨleŋasɨp dagoŋ.”
+Mani Monji do yaŋ yagɨt:
“Piŋkop, gak kɨla amɨn madep toktok teban egɨ aŋaŋ kɨkdɨsal.
Gak da aŋpak kɨlegɨkon da amɨn kabɨgo kɨlani akdɨsal.
Gak aŋpak kɨlegɨ do galak taŋek aŋpak yokwi do dɨma galak tosol.
Yaŋ asal do nak Piŋkopgo da man madep gamɨŋek bɨt nelak soŋ gabo kɨsɨk kɨsɨkgo da madepsi asak.
Asi, man madepgo da notgo dakon man yapmaŋ mudosok.”
10  +Piŋkop da Monji aeni yaŋ iyɨgɨt:
“Amɨn Tagɨ, kalɨpsigwan yo morap dɨma altaŋakwa gak da on mɨktɨm dakon joŋɨtni wasagɨl da tebaisi tosok.
Ae kundukon yo morap toŋ uŋun kɨsitgo da wasagɨt.
11 Kundu gat mɨktɨm gat wagɨl tasɨk tokdamal, mani gak toktok teban egɨpdɨsal.
Uŋun ɨmal gɨraŋɨ da yaŋ pasɨldamal.
12 Uŋun gak da yalɨŋ yɨtnaŋ yaŋ gɨroŋɨtdɨsal.
Gak da amɨn da ɨmal kulabɨk aŋ, uŋudeŋ kulabɨk akdɨsal.
Mani gak kulabɨk dɨma asal, ae gak dakon bɨsap mudok mudogɨ mɨni.”
13  +Kalɨp Piŋkop da Monji yaŋ iyɨgɨt:
“Gak nak da amɨn tet do yɨgaki wɨgɨ uwalgo yopbo pɨŋbigo egɨpni.”
Mani ni bɨsapmon aŋelo kɨnda do Piŋkop da gen uŋuden kɨnda yagɨt? Dɨmasi! 14  +Aŋelo uŋun oman amɨn gɨn. Uŋun wup, Piŋkop da mɨŋat amɨnyo yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsak uŋun paŋpulugoni do yabekdak.
+ 1:2 Jn 1.3 + 1:3 Jn 14.9; Kol 1.20; Ibr 8.1 + 1:4 Pil 2.9 + 1:5 2Sa 7.14; 1KAG 17.13; Kap 2.7; Ya 13.33 + 1:6 GT 32.43; Ro 8.29 + 1:7 Kap 104.4 + 1:8 Kap 45.6-7 + 1:10 Kap 102.25-27 + 1:13 Kap 110.1 + 1:14 Kap 34.7; 91.11