Pol da Pilimon do Papia Mandagɨt
But pɨso gen
Pilimon uŋun man bini toŋ amɨn kɨnda. Uŋun Kolosi kokup pap dakon Yesu yolyol amɨn kɨnda. Oman monjɨni kɨnda mani Onesimus uŋun amɨn madepni yɨpmaŋ degek pasal kɨŋ kokup kɨndakon egɨpgut. Uŋun kokup papmon Onesimus Pol aŋalon aŋek Yesu yolyol amɨn dagagɨt.
Uŋun bɨsapmon Pol dam tebanon egɨpgut, do Pilimon arɨpmɨ dɨma kɨŋ kosak. Mani on papia mandaŋ Onesimus do ɨban madepnikon aŋkɨgɨt. Rom dakon gen teban da oman monjɨ kɨnda pasal kɨsak kaŋ, madepni da tagɨ aŋakban kɨmotjak do yosok. Mani uŋun papiagwan Pol da Pilimon oman monjɨni tebai dɨma iyɨsak do mandagɨt. Oman monjɨni uŋun Yesu yolyol amɨn kɨlɨ dagak, do notnosi yaŋon da abɨdosak.
1
Pilimon dakon oman monjɨ pasal kɨgɨt da don Yesu yolyol amɨn dagaŋban, Pol da yabekban tobɨl ae Pilimon do kɨgɨt
Nak Pol, Yesu Kristo yoldat do aŋek dam tebanon egɨsat. Nak gat ae notnin Timoti, nit da papia on Pilimon gak do mandamak. Gak notnin tagɨsi ae pi ɨsalnin. +Nit papia on samɨnin Apia kɨsi do mandamak. Ae Akipus Yesu do aŋek yokwi pabɨŋ yop do nin gat kaloŋɨ emat amaŋ uŋunyo kɨsi do mandamak. Ae paŋmuwukbi Pilimon gak da yutnon muwuk muwuk aŋ uŋun kɨsi do mandamak. Nit Piŋkop Datnin, ae Amɨn Tagɨ Yesu Kristo, uŋun da nandaŋ yawot aŋ damɨŋek butji paŋyawot aban yaworɨ tosak do bɨsit amak.
Pilimon dakon aŋpakni tagɨsi do Pol but galaksi nandagɨt
Bɨsapmɨ bɨsapmɨ bɨsit asaron, nak gak do nandaŋek Piŋkopno ya yaŋ iyɨsat. Nido, toktogɨsi amɨn da yaŋ nayaŋ, gak Amɨn Tagɨ Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋ kɨmokdol, ae Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo but dasi galak taŋ yomɨŋ kɨmokdol. Piŋkop da gak aŋpulugaŋban yɨpmaŋ derɨ mɨni mɨŋat amɨnyokon Yesu do nandaŋ gadat asal uŋun yaŋ teŋteŋok abi do Piŋkop bɨsit iyɨsat. Yaŋ aŋaki Kristo da yo morap tagɨsi nimɨsak uŋun do pakyaŋsi nandaki. +Not, gak Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo morap but dasi galak taŋ yomɨŋ kɨmagek butni paŋteban asal. Yaŋ aŋaki uŋun da kɨsɨk kɨsɨk madepsi namɨŋakwan butno yaworɨsi tosok.
Pilimon da Onesimus notnosi yaŋon da abɨdosak
Yo kaloŋɨsi kɨnda abi do nandɨsat. Kristo da manon uŋun si abi do nak da tebai tagɨ gayɨkeŋ. Mani, aŋpak tagɨsi asal uŋun nandɨsat, do gen tebai dɨma gayɨkeŋ. Amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak da nit kɨsi tɨmɨkdak, do nak gen yaworɨsok gayɨkeŋ. Nak Pol, Yesu Kristo dakon gen yaŋ teŋteŋok asat, ae Kristo dakon pi uŋun do aŋek dam tebanon egɨsat. 10  +Monjɨno Onesimus do aŋpak tagɨsi aŋ ɨbi do gayɨsat. Dam tebanon egapbo Onesimus nagon apgut bɨsapmon, nak da Kristo bamɨsi nandaŋ gadaŋ ɨmjak do aŋpulugagɨm. Do uŋun monjɨnosi yombem agɨt. 11 Kalɨp gak aŋpulugok do pi tagɨ dɨma agɨt. Mani abɨsok pi tagɨsi aŋek gak gat ae nak gat kɨsi tagɨsi paŋpulugokdɨsak.
12 Abɨsok yabekgo nak dakon but gat kɨsi gagon tobɨl obɨsak. 13 Abɨsok Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok dakon pi do aŋek dam teban amɨn egɨsat bɨsapmon abɨdoko gak da tamokon pi asak kaŋ, nak uŋun do tagɨsi nandakeŋ. 14 Mani gak dakon yaŋ dagok dɨma kaŋek yo kɨnda dɨma abeŋ. Gak da ɨdon egek nak aŋpulugosak do nandɨsal kaŋ uŋun gak dakon galak tok. Nak tebai dɨma gayɨkeŋ. 15 Asi, Onesimus bɨsap pɨsɨpmɨsok gepmaŋ dekgɨt. Mani yo uŋun noman taŋ ɨmgut, uŋun gak da yokwikon naŋ ae abɨdaŋbɨ gak gat toktogɨsi egɨpjil do bo noman tagɨt. 16  +Abɨsok uŋun gak dakon oman monjɨgɨn dɨma. Asi uŋun gak dakon oman monjɨgo egɨsak, mani abɨsok gak dakon notgosi dagak do but dasi galak taŋ ɨbi. Naga koko notnosi aban but dasi abɨdosot. Mani nandɨsat, gak da but dasi galak taŋ ɨmɨŋ kɨmotdɨsal. Oman monjɨ pini aban kaŋ galaktokdɨsal, ae Kristo do aŋek gak da kaŋbɨ notgosi aŋakwan but dasi galak taŋ ɨmɨŋ kɨmotdɨsal.
17 Do Kristo da pikon nit kaloŋɨsi ekwamak yaŋ kosol kaŋ, nak opbo but dasi niaŋ abɨdaŋbim, Onesimus do yaŋ gɨn abi. 18 Gagon gulusuŋ dɨ agɨt, bo ae gagon goman dɨ agɨt kaŋ, mani kulabɨk aŋek uŋun gomanon nak dakon man mandaki. 19 Nak Pol da naga dakon kɨsit da papia on mandɨsat. Nak da naga goman uŋun sopbeŋ. Mani nandaki! Nak da gen bamɨ gayɨko nandaŋ gadat agɨl, do gak nagon gomango toŋ. Goman uŋun gaga dakon egɨp egɨpgo. Mani uŋun do dɨma yokeŋ. 20 Not, nandaki. Amɨn Tagɨ da manon gak aŋpak tagɨ on nak do abi do nandɨsat. Nit Yesu Kristo dakon amɨn ekwamak do uŋun aŋpak aŋek nak dakon but aŋteban abi.
21 Papia on mandaŋek yaŋsi nandɨsat, gak da nak dakon gen on guramɨtdɨsal. Nak nandɨsat, Onesimus do aŋpak akdɨsal, uŋun da aŋpak abi do gayɨsat uŋun yapdɨsak.
22  +Ae nak gen kɨnda gat tosok. Nak Piŋkop da ji dakon bɨsit nandakdɨsak, aŋek nak nepban jikon tobɨl apdɨsat yaŋsi nandaŋ gadasat. Do yutgokon yut burɨ kɨnda nak da pokgeŋ do aŋnoman abi.
Pol dakon pi ɨsalni da Pilimon do gɨldatni tagɨ yɨpmaŋ ɨmaŋ
23  +Epapras da gɨldat tagɨ yaŋ gayɨsak. Uŋun kɨsi Yesu Kristo do aŋek dam tebanon ekwamak. 24  +Nak dakon pi ɨsalno, uŋun Mak, ae Aristakus, ae Demas ae Luk uŋunyo kɨsi da gɨldat tagɨ yaŋ gayaŋ.
25 Amɨn Tagɨ Yesu Kristo dakon nandaŋ yawot da ji dakon wup gat egɨpjak do bɨsit asat.
+ 1:2 Kol 4.17; 2Ti 2.3 + 1:7 2Ko 7.4 + 1:10 1Ko 4.15; Kol 4.9 + 1:16 1Ti 6.2 + 1:22 Pil 1.25; 2.24 + 1:23 Kol 1.7 + 1:24 Kol 4.10-14