Papia 1 Pita da Mandagɨt
But pɨso gen
Pita uŋun Yesu dakon paŋdet 12 kabɨkon nani kɨnda da on papia uŋun Yesu yolyol amɨn jɨgɨ morapmɨ paba uŋun dakon nandaŋ gadatni paŋteban ak do mandagɨt. Yaŋ yosok, Yesu yolyol mɨŋat amɨn Yesu Kristo dakon Gen Bin Tagɨsi do aeni nandani dosi yosok. Yesu kɨmagek kɨmoron da pɨdagɨt, aŋek aeni tobɨl ap do yaŋ teban tok agɨt. Yaŋ teban tok uŋun agɨt uŋun do nandaŋek apjak do jomjom ani.
Asi, Yesu yolyol amɨn jɨgɨ paŋ, mani jɨgɨ uŋun nandaŋ gadatni paŋkɨlɨt do noman toŋ. Do nandaŋ gadat tebaisi abɨdaŋ kɨmagek wɨgɨ Kristo da aeni tobɨl apjak bɨsapmon wɨgakwan uŋun bɨsapmon tomni tagɨsi tɨmɨtdaŋ.
No Rule Piŋkop dakon mɨŋat amɨn kabɨsi agɨmaŋ, do aŋpak tagɨsi baŋ aŋek, yo tagɨsi abɨdok do nandaŋek jomjom amaŋ uŋun abɨdoneŋ
1
(Kɨlapmɨ 1.1–2.10)
Nak Pita, Yesu Kristo dakon yabekbini. Papia on mandɨsat uŋun Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo ji uwal da jɨgɨ daba waseŋ kɨ provins Pontus, ae Galesia, ae Kapadosia, ae Esia, ae Bitinia uŋudon kɨŋ kɨŋ awit da ekwaŋ ji do mandɨsat.
+Kalɨpsigwan Piŋkop Dat da ji kɨlɨ nandaŋ damɨŋek iyɨ dakon mɨŋat amɨnyo dagoni do kɨlɨ manjɨgɨt. Uŋun Telagɨ Wup da paŋpulugaŋban egɨp egɨpji kɨsi Piŋkop do parek ɨmɨŋek telak taŋek Yesu Kristo dakon gen yol kɨmotni, aŋakwa Yesu dakon yawini da ji sugaŋ depban Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨni ani, yaŋ do aŋek ji kɨlɨ manjɨgɨt.
Piŋkop da nandaŋ yawot madepsi aŋ damɨŋek butji paŋyawot aban yaworɨsi tosak do bɨsit asat.
Egɨp egɨp tagɨsi da nin do Kwen Kokupmon jomaŋek tosok
Nin Piŋkop dakon man aŋkɨsineŋ, uŋun Amɨn Tagɨnin Yesu Kristo dakon Piŋkopni ae Datni. Nin do bupmɨ madepsi nandaŋ nimgut, do Yesu Kristo kɨmakbi tamokon naŋ aban pɨdagɨt, aŋek uŋun kosiron da Piŋkop da egɨp egɨp kalugɨ nimgut. Ae egɨp egɨp kalugɨ wagɨl tagɨsi nin do aŋnoman agɨt uŋun abɨdoneŋsi yaŋ nandaŋek jomjom aŋek ekwamaŋ. +Nin Kwen Kokup dakon egɨp egɨp abɨdoneŋ do kɨlɨ manjɨgɨt. Egɨp egɨp uŋun arɨpmɨ dɨma tasɨk togɨ, ae Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨnisi, ae mudok mudogɨ mɨnisi. Egɨp egɨp uŋun Piŋkop gat kɨsi Kwen Kokup egɨpneŋ bɨsapmon abɨdoneŋ do Piŋkop da kɨlɨ manjɨgɨt. +Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋakwa Piŋkop da tapmɨm madepnikon da ji paŋkutnosok. Uŋun da ji yokwikon baŋ tɨmɨgek paŋpulugaŋban tagɨsi egɨpni do nandɨsak, ae yo uŋun ak do nandɨsak uŋun mibɨ bɨsapmon nomansi aban teŋteŋokdɨsak. +Piŋkop da yo uŋun akdɨsak, ji uŋun do nandaŋek kɨsɨk kɨsɨk aŋ. Mani abɨsok bɨsap pɨsɨpmɨsok dogɨn paŋkɨlɨt mibɨlɨ mibɨlɨ da noman taŋ damɨŋakwa tepmɨ paŋ.
+Piŋkop da ji dakon nandaŋ gadat aŋkɨlɨk kok do aŋek paŋkɨlɨt yum pɨndagakwan abaŋ. Nin nandamaŋ, gol uŋun yo tagɨsi, mani gol uŋun yo tasɨk togɨ, do ji dakon nandaŋ gadat da gol yapmaŋdak ae wagɨl tagɨsisi. Amɨn da gol uŋun asi gol bo yaŋ do kɨndapmon soŋek aŋkɨlɨk koŋ. Do nandani, paŋkɨlɨt mibɨlɨ mibɨlɨ altaŋ daba nandaŋ gadatji tebaisi sigɨn tosak kaŋ, mibɨ gɨldaron Yesu Kristo noman altosak bɨsapmon ji do kɨsɨk kɨsɨk nandaŋ damɨŋek man madep damdɨsak.
+Ji Yesu dɨma kawit, mani but dasi galak taŋ ɨmaŋ. Abɨsok dɨma koŋ, mani nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek but galaksi nandaŋ. But galak uŋun da mɨktɨm dakon kɨsɨk kɨsɨk morap yapmaŋ mudosok. Uŋun gen kagɨnin da arɨpmɨ dɨma yaŋ teŋteŋaŋ mudogɨ. Dɨmasi. Kristo nandaŋ gadaŋ ɨmaŋ do aŋek Piŋkop da ji yokwikon baŋ tɨmɨkdak.
10  +Kalɨp kombɨ amɨn da Piŋkop da abɨsok nandaŋ yawok damɨŋek jikon yo tagɨsi akdɨsak uŋun do yaŋ teŋteŋok awit. Piŋkop da nin yokwikon baŋ tɨmɨtdɨsak uŋun dakon mibɨlɨ nandak do pi madepsi awit. 11  +Kristo dakon Wup da kombɨ amɨn da butgwan yɨgek gen kagakon da Kristo da tepmɨ mibɨlɨ mibɨlɨ pakdɨsak aŋek don man madep pakdɨsak uŋun do yaŋkwok agɨt. Aŋakwan kombɨ amɨn da nandawit, “Ni bɨsapmon nin yokwikon baŋ tɨmɨtjak amɨn apjak?” ae “Uŋun bɨsapmon ni yo da noman tokdɨsak?” 12 Mani, Piŋkop da yaŋ yolɨgɨt, yo morap noman tokdaŋ do kombɨ gen yawit, uŋun da bɨsapmon dɨma noman toni. Abɨsok ekwaŋ amɨn ji da bɨsapmon noman toni do yawit. Telagɨ Wup Piŋkop da Kwen Kokup naŋ yabekban pɨgɨt uŋun da amɨn tapmɨm yoban Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋok aŋek Piŋkop da yo asak do kɨlɨ dayɨwit. Aŋelo kɨsi Piŋkop da ji do yo tagɨsi agɨt uŋun pɨndak nandaŋyo akdo tagɨsi nandaŋ.
Piŋkop da telagɨ egɨpneŋ do yosok
13 Do bɨsapmɨ bɨsapmɨ nandak nandakji si paŋtagap aŋek egɨpni, aŋek dɨsi do kɨla tagɨsi aŋek egɨpni. Yesu Kristo da noman altosak bɨsapmon Piŋkop da nandaŋ yawok damɨŋek jikon yo tagɨsi uŋun akdɨsak uŋun do nandaŋ gadat tebaisi aŋek jomjom ani. 14  +Mɨŋat monjɨyo da gen guramɨt aŋ uŋudeŋ ani. Kalɨp nandak nandakji mɨni, do galaktok yokwi mibɨlɨ mibɨlɨ yolgwit, mani abɨsok aŋpak uŋun dɨma yolni. 15 Piŋkop da ji kɨlɨ yaŋ damgut, uŋun telagɨ, do yo morap anikon jiyo kɨsi telagɨ egɨpni. 16  +Nido Piŋkop dakon papia da yaŋ yosok:
“Ji telagɨ egɨpni, nido nak telagɨ egɨsat.”
Tomni madep naŋ nin yumaŋ nagɨt
17  +Piŋkop bɨsit iyɨŋek “Dat” yaŋ iyaŋ. Dat uŋun da man tɨmɨkgamaŋ uŋun do nandaŋek kokwin dɨma asak. Nin kaloŋ kaloŋ da aŋpak amaŋ uŋun pɨndagek nin kokwin asak. Do on mɨktɨmon egɨpni bɨsap morapmon, on mɨktɨm uŋun nin dakon kokupsinin yaŋ dɨma nandani, ae Piŋkop do pasalek uŋun da yoŋgamgwan gɨn egɨpni. 18 Nido dɨsi nandaŋ, kalɨp babɨkji da mibɨlɨ mɨni dɨma nandaŋ pɨsaŋek egɨpgwit jiyo kɨsi yaŋgɨn egɨpgwit, mani Piŋkop da ji yumaŋ naŋek uŋun aŋpagon baŋ pulugaŋ depgut. Ae ji yum do mɨktɨm dakon yo si tasɨk togɨ silwa bo gol baŋ dɨma yumaŋ nagɨt. 19  +Kristo dakon yawi, tomni wukwisi naŋ yumaŋ nagɨt. Kristo uŋun sipsip monɨŋ gwaljɨgɨ mɨnisi. 20  +Piŋkop mɨktɨm dɨma wasagɨt bɨsapmon, Kristo da ji yumaŋ nosak do kɨlɨ manjɨgɨt, ae abɨsok mibɨ bɨsap on ekwamaŋon, Piŋkop da nin paŋpulugosak do Kristo yɨpban kɨlɨ altaŋ teŋteŋagɨt. 21  +Uŋun da ji paŋpulugaŋban Piŋkop nandaŋ gadaŋ ɨmgwit. Uŋun Piŋkop da Kristo kɨmakbi tamokon naŋ aban pɨdaŋban man madep ɨmgut. Do ji Piŋkop do nandaŋ gadat aŋek yo ak do yaŋ teban tok agɨt uŋun do jomjom aŋ.
Nin amɨn do but dasi galak taŋ yomneŋ
22  +Ji gen bamɨ yolgwit, yaŋ aŋek dɨsi Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨni awit. Aŋek Piŋkop dakon mɨŋat amɨnyo dɨwarɨ but dasi galak taŋ yomaŋ. Do abɨsok pi madepsi aŋ kɨmagek but dasi galak taŋ yomɨŋ kɨmotni. 23 Ji yaŋ ani, nido egɨp egɨp kalugɨ Piŋkopmon abɨdawit uŋun kɨmot kɨmorɨ mɨni. Piŋkop dakon gen dagok dagogɨ mɨni uŋun da egɨp egɨp kalugɨ uŋun aŋalon asak. 24  +Piŋkop da papiakon gen yaŋ tosok:
“Mɨŋat amɨn morap joŋ da yaŋ bɨsap dubak dɨma ekwaŋ,
ae man madepni da jareŋ da yaŋ tepmɨ bɨrɨpmɨgɨ moŋ.
25 Mani Piŋkop dakon gen toktogɨsi taŋ aŋaŋ kɨsak.”
Gen uŋun jikon Gen Bin Tagɨsi yaŋ teŋteŋawit uŋun.
+ 1:2 Ro 8.29; 2Tes 2.13 + 1:4 Kol 1.12 + 1:5 Jn 10.28; 17.11 + 1:6 Jem 1.2; 1Pi 5.10 + 1:7 YT 17.3; Sek 13.9; Mal 3.3; Jem 1.3 + 1:8 Jn 20.29; 2Ko 5.7 + 1:10 Mt 13.16-17 + 1:11 Kap 22; Ais 53; Lk 24.26-27 + 1:14 Ro 12.2; Ep 2.3; 4.17-18 + 1:16 MS 11.44-45; Mt 5.48 + 1:17 Ro 2.11; PA 2.23 + 1:19 Ya 20.28; Ibr 9.12-14 + 1:20 Ep 1.4; 2Ti 1.9-10 + 1:21 Jn 14.6; Ro 5.1-2 + 1:22 Jn 13.34; Ro 12.10 + 1:24 Ais 40.6-8