3
Asisi Amɨn Tagɨ apdɨsak
Notnonisi, on papia ji do mandɨsat. On papia bamotgwan gen damɨsat uŋun ji dakon nandak nandak pabo pɨsaŋban on yo morap do nandaŋek nandak nandakji kɨlegɨsi tosak do aŋek mandɨsat. +Kombɨ amɨni telagɨ da yo don altokdaŋ dakon geni yaŋ teŋteŋok awit, ae Amɨn Tagɨ yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt Amɨnin dakon gen tebani dɨsi dakon yabekbi da damgwit uŋun kɨsi aesi nandani do nandɨsat.
+Yo madep ji da si nandaŋ pɨsoni uŋun yaŋ: Mibɨ gɨldaron yaŋsul amɨn noman tokdaŋ, aŋek butni dakon galaktok yokwi uŋun yoldaŋ. +Jɨgalak gen yaŋsi yokdaŋ, “Uŋun ae tobɨl apdɨsat yaŋ teban tok aŋek dayɨgɨt, ma? Uŋun dukwan egɨsak? Babɨknin kɨmakgwiron da wɨŋ abɨsok ekwamaŋon yo morap kalɨpsigwan mɨktɨm noman taŋakwan tawit yaŋ gɨn toŋ.” +Uŋun pakyaŋsi nandaŋek uŋun yo do nandak do dɨma galak toŋ. Kalɨp Piŋkop da yaŋban kundu noman tagɨt. Aŋek mɨktɨm pakbi binap naŋ abɨdaŋ awɨŋ yɨpban noman tagɨt. +Ae don Piŋkop da yaŋban pakbi da kulup madep aŋek on mɨktɨm wɨtjɨŋban mɨktɨm obɨsi yokwi tagɨt. Ae abɨsok Piŋkop da yaŋban kundu gat mɨktɨm gat kɨndap da noman taŋek paŋupbal ani do jomjom aŋ. Uŋun bɨsapmon gen kokwin bɨsap madep noman tosak, ae amɨn Piŋkop do manji ɨmgwit uŋun wagɨlsi tasɨk tokdaŋ.
+Notnoni, ji yo kaloŋ on do dɨma ɨŋtoni: Amɨn Tagɨ da nandak nandagon gɨldat kaloŋɨ uŋun bɨlak 1 tausen da arɨp asak, ae bɨlak 1 tausen uŋun bɨsap pɨsɨpmɨsok gɨldat kaloŋɨ yombem gɨn yaŋ kosok. +Amɨn dɨwarɨ da yoŋ uŋun da tɨlak Amɨn Tagɨ yo aban noman toni do yaŋ teban tagɨt uŋun ak do yawot yawot dɨma asak. Uŋun amɨn kɨnda pasɨljak do dɨma nandɨsak. Amɨn morap kɨsi but tobɨl ani do nandɨsak, do but yaworon da ji do jomjom aŋegɨsak.
Mɨktɨm on gat kundu gat pasɨldamal
10  +Mani, Amɨn Tagɨ Dakon Gɨldat uŋun kabo noknok da but pɨsoni mɨni abaŋ uŋun da tɨlak noman tokdɨsak. Uŋun gɨldaron kundukon wuwɨk madepsi noman taŋek yo morap kundukon toŋ uŋun kɨndap da soŋban wagɨl soŋ mudokdaŋ. Ae mɨktɨm gat ae yo morap mɨktɨmon toŋ uŋun kɨsi kɨndap da soŋban saŋbeŋek dɨma tokdaŋ.
11 Nandani, yo morap kosit yaŋon dasi pasɨldaŋ, do ji niaŋen aŋpak baŋ yolek ani? Ji telagɨsi egek Piŋkop dakon aŋpak baŋ yolek ani. 12 Aŋpak uŋun aŋek Piŋkop da apjak gɨldat do jomjom ani, aŋek uŋun gɨldat tepmɨsi noman tosak do aŋtep aŋ kɨmotni. Uŋun gɨldaron gɨn kundu soŋ pasɨldɨsak, aŋakwan kɨndap tedepmɨni madepsi uŋun da yo monɨŋ monɨŋ morap Piŋkop da uŋun baŋ mɨktɨm wasagɨt uŋun soŋban pakbi dagokdaŋ. 13  +Mani, Piŋkop da mɨktɨm kunduyo kalugɨ wasok do yaŋ teban tok kɨlɨ agɨt, ae amɨn aŋpak kɨlegɨsi aŋ uŋun dagɨn uŋudon egɨpdaŋ. Nin yo uŋun da noman tosak do jomjom amaŋ.
Nin kaŋ kɨmagek Amɨn Tagɨ do jomjom aneŋ
14 Notnoni, ji yo uŋun noman tosak do jomjom aŋ, do Piŋkop da dabɨlon gwaljɨgɨ mɨnisi egɨpneŋ yaŋ dakon pi tebaisi aŋ kɨmotni. Yaŋ aŋek yo kɨndakon gulusuŋji kɨnda dɨma tosak. Ae Piŋkop gat but kaloŋsi egɨpni. Yaŋ aŋakwa Amɨn Tagɨ da gɨldaron Piŋkop da ji dakon aŋpakji tagɨsi uŋun pɨndatjak. 15  +Ji nandanisi, Amɨn Tagɨ sigɨn jomjom aŋek nin do yaworɨ aŋ nimɨsak. Uŋun yaŋ asak, nido nin yokwikon baŋ tɨmɨt do nandɨsak. Piŋkop da notninsi Pol do nandak nandak tagɨsi ɨban uŋunyo kɨsi da gen oden baŋ mandaŋ damgut. 16 Papia morap mandagɨtgwan on yo noman tokdaŋ do yagɨt. Asi, uŋun papiagwan gen dɨ toŋ uŋun tagɨ dɨma nandaŋ pɨsogɨ, do nin mibɨlɨ nandak do pi tebaisi amaŋ. Do amɨn nandak nandakni mɨni ae amɨn nandaŋ gadatni dɨma teban taŋbi da gen uŋun mandagɨt paŋupbal aŋek gen ŋwakŋwarɨ yoŋ. Ae Piŋkop da papiakon gen dɨwarɨ toŋ kɨsi yaŋ gɨn aŋ. Yaŋ aŋ do aŋek uŋun wagɨl tasɨk tokdaŋ.
17  +Notnoni, yo uŋun altokdaŋ uŋun ji kɨlɨ nandawit. Do ji dɨsi do kɨla tebaisi aŋ kɨmotni. Gen teban pabɨŋ yop amɨn dakon topni da ji ɨlɨk paŋgwa nandaŋ gadatjikon saŋbeŋek tebai dɨma dɨ akbam. 18 Yesu Kristo Amɨn Tagɨnin ae Yokwikon Baŋ Tɨmɨt Tɨmɨt Amɨnin, uŋun da ji do nandaŋ yawok damɨŋakwan pakyaŋsi nandaŋ ɨmaŋ. Yum kaŋakwa Kristo dakon nandaŋ yawotni da jikon paptaŋ madep tosak. Aŋakwan uŋun dakon nandak nandak morap saŋbeŋek tɨmɨtni. Yesu uŋun abɨsok ae bɨsap dagok dagogɨ mɨni man madepni taŋ aŋaŋ kɨkdɨsak, do aŋkɨsɨŋ kɨmotneŋ. Uŋun asi.
+ 3:2 Jut 17 + 3:3 1Ti 4.1; Jut 18 + 3:4 Mt 24.48 + 3:5 WW 1.6-9 + 3:6 WW 7.11; 2Pi 2.5 + 3:8 Kap 90.4 + 3:9 Ab 2.3; 1Ti 2.4 + 3:10 Mt 24.29,35; Lk 12.39; 1Tes 5.2 + 3:13 Ais 65.17; 66.22; PA 21.1,27 + 3:15 Ro 2.4 + 3:17 Mk 13.33; 1Ko 10.12